EnerjiManşet

Sinop Nükleer Santrali’nin imar planına ilk dava açılıyor

0

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Sinop‘ta yapılmak istenen nükleer santral için önceki hafta askıya çıkarılan Nazım İmar Planı‘nın iptali için dava açılacağını duyurdu. 

Açıklamada, Türkiye’nin gerek elektrik üretimi gerekse arz güvenliği açısından bir nükleer santrale ihtiyacı olmadığının altı bir kez daha çizilerek, nükleer santral için gösterilen gerekçelerin “gerçeklerle bağdaşmadığı” hatırlatıldı. 

Sinop NGS’nin yapılacağı alanla ilgili “Sinop İli, Merkez İlçesi, Abalı Köyü, Sinop Nükleer Enerji Santrali Alanı’nın kara tarafına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”, 13 Mart 2024’te Cumhurbaşkanlığı tarafından re’sen onaylanmış; 23 Mart 2024 tarihinde de Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılmıştı.

Planlanan Sinop NGS alanı için imar planları yayımlandı

Böylece Sinop İnceburun alanının yalnızca nükleer santral sahası olarak kullanılabileceğine dair yasal prosedürü tamamlandı. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgâr potansiyelinin yüzde 90’ına yakınından faydalanıldığı ifade edilen EMO açıklamasında şunlar denildi:

“Bütün bu gerçekler ortadayken Nazım İmar Planı Amaç ve Hedef bölümünde daha önce Danıştay tarafından geri gönderilen ÇED raporunda yer alan ifadeler kullanılmaktadır. Nazım İmar Raporu açıklama raporunda Sinop İnceburun alanının nükleer santral alanı olarak imar planı yapılmasının gerekçesi olarak belirtilen tüm hususlar bugünkü Türkiye gerçekleri ile bağdaşmamaktadır. Bu gerekçelerin incelenmesi bu hususu daha açık olarak gösterecektir.”

‘Nükleerden üretilecek elektrik ucuz olmayacak’

Santrale ilişkin hazırlanan raporlarda Türkiye’de elektrik tüketiminin hızla arttığı ve bu nedenle elektrik üretimine ihtiyaç olduğunun söylendiğine ve elektrik tüketimi artışına örnek olarak pandemiden çıkış yılı olan 2021 yılı verildiğine dikkat çeken Oda şunları dikkat çekti:

“Bu örnek yanıltıcıdır ve Türkiye’de elektrik tüketiminin çok hızlı arttığı iddiası da doğru değildir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 2022 yılı Elektrik İstatistikleri Raporu 57. sayfasında yer alan Türkiye Elektrik Üretimi ve Tüketiminin yıllara göre gelişimi cetveli incelendiğinde şu hususlar açıkça görülecektir; Sinop NGS yapılmasına gerekçe olarak bahsedilen elektrik tüketiminde hızlı ve yüzde 8 civarındaki artış, gerçeklerle bağdaşmayan; yanıltmaya ve gerekçe yaratmaya yönelik bir savdır. Nükleer santrallarda üretilecek elektriğin ucuz olacağı savı açık bir aldatmacadır ve Sinop NGS’nin yapılması için bir gerekçe olamaz.”

“Nükleer santrallerin alternatifleri vardır ve bunlar da çok net olarak güneş ve rüzgar santrallarıdır” denilen açıklamada, Avrupa’da birçok ülke elektrik üretimlerinin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerjiden karşılama planları yaptığı hatırlatıldı.

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.