ManşetDoğa MücadelesiEkolojiKazdağları Günlüğü

Sekiz ekoloji örgütünden Çanakkale Valisi’ne ziyaret

0

Çanakkale’de sekiz ekoloji örgütü, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş‘ı ziyaret ederek başta Alamos Gold tarafından Kirazlı’da yapılmak istenen altın madeni olmak üzere şehir genelindeki sorunları dile getirdi.

Ekoloji örgütleri ziyaret için, “Bizler, ekoloji örgütleri olarak, iklim krizinin yaşamımızı giderek derinden sarsan etkilerinin görüldüğü günümüzde, bölgemizle ilgili iklim değişikliği ve iklim krizine yol açan önemli çevre sorunlarını ve ekolojik yıkım projelerini ve bu süreçte ekoloji örgütleri olarak maruz kaldığımız sorunları aktarmak ve ekolojik yıkım projelerin önlenmesi ve bu mücadele sırasında yaşanılan sıkıntıların ortadan kaldırılmasını talep etmek üzere valiyi ziyaret ettik” dedi.

Sekiz ekoloji örgütü

Görüşmeye katılan kişiler şu şekildeydi: Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği-Mehmet Akbulut, Çan Çevre Derneği-Hikmet Kılıç, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği-Selma Kanbur, Kazdağları Dayanışması- Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Güleda Erensoy, Bozcaada Forum-Fırat Tunabay (görüşmeye yetişemedi ancak dilekçeye katıldı), Büyükhusun Dayanışması-Cem Tüzün, Ekoloji Birliği-Süheyla Doğan Ünal ve İHD Çanakkale Şubesi-Hayrettin Pişkin.

Fotoğraf: Evrensel

‘Maden ruhsatları iptal edilsin’

Görüşmede Vali’nin talepleri dinlediği, not aldığı ve takip edeceğinin vurgulandığı açıklamada, iletilen talepler şöyle sıralandı:

 • Bölge için verilmiş bulunan tüm altın madeni arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesini,
 • Kirazlı Altın Madeni Projesi ile ilgili işletme ruhsatı süresi dolmuş olan ve hala ormanlık alanda bulunan Alamosgold iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.’nin tahliye edilmesini,
 • Kirazlı Proje alanının ekolojik yöntemlerle acilen rehabilite edilmesini istiyoruz.
 • Bölgedeki yeni termik santral projelerinin ruhsat ve lisans-önlisans izinleri bir an önce iptal edilmesini,
 • Mevcut santralların çalışanlarını mağdur etmeyecek bir şekilde adil bir dönüşüm ile kapatılmasını istiyoruz.
 • Jeotermal Enerji Santralları konusunda bölge için verilmiş arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesini,
 • Yeni ruhsat verilmemesini,

‘Mevcut santraller denetlensin’

 • Mevcut santralların denetlenmesini talep ediyoruz.
 • Bölgemiz için izin verilen ve faaliyete geçen tüm RES Projelerinin envanterinin çıkartılmasını, yer seçimi vb. açısından incelenmesini, kümülatif etkilerinin değerlendirilmesini,
 • Planlanan projelerin envanterinin çıkartılmasını ve yer seçimi, ekosisteme olası etkileri konusunda birlikte değerlendirilmesini istiyoruz.
 • Korunan alanlara, sit alanlarına, milli parklara dokunulmamasını, henüz korumaya alınmamış alanların tespit edilerek korumaya alınmasını,

‘Kazdağları UNESCO listesine alınsın’

 • Kazdağları Milli Parkı’nın sınırlarının genişletilerek dağın kuzey yamaçlarının da milli park içerisine alınarak korunmasını,
 • Kazdağları’nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için gerekli çalışmaların ve başvuruların yapılmasını istiyoruz.
 • Kıyı işgallerine izin verilmemesini ve sahillerimizin rant kapısı haline getirilmesinin ve kirletilmesinin önlenmesini istiyoruz.
 • Bölgemizde yapılaşma ve imar ile ilgili gerekli önlemlerin alınarak daha fazla betonlaşmanın önlenmesini istiyoruz.

‘Arıtma alt yapısı tamamlansın’

 • Endüstriyel tarım ve hayvancılık yerine doğanın korunması ve zehirsiz sofralar için ekolojik yöntemlerin ve atalık tohumların ve kullanıldığı geleneksel aile çiftçiliğinin desteklenmesini istiyoruz.
 • Katı atık ayrıştırma, kanalizasyon ve arıtma tesisleri konularında gerekli altyapıların bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Bölgemiz için acilen bütünlüklü bir “Stratejik Çevresel Değerlendirme” yapılmasını istiyoruz. Değerlendirmede bölgenin tarım ve turizm potansiyeli iyi değerlendirilmeli ve bu potansiyeli olumsuz etkileyecek yatırımlara izin verilmemelidir.

‘Kirazlı’daki jandarma ablukası kaldırılsın’

 • Kirazlı Balaban civarındaki jandarma ablukasının kaldırılmasını,
 • Yaşam savunucularına kesilen hukuksuz ve mesnetsiz para cezalarının iptalini,
 • Valiliğinizin 25 Temmuz tarihli basın açıklamaları, toplantı ve gösterileri yasaklayan kararın iptalini,
 • Gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan arkadaşlarımıza isnat edilen asılsız suçlar için soruşturmanın iptalini,
 • 25 Temmuz günü orantısız güç ve şiddet kullanan ve hukuksuz bir şekilde gözaltı uygulayan güvenlik kuvvetleri hakkında soruşturma başlatılmasını istiyoruz.

Ekoloji örgütleri, “Anayasamız ve İnsan Hakları Sözleşmesi’nden yola çıkarak doğamızı ve yaşamı barışçıl ve hukuki bir şekilde savunmaya devam edeceğimizi ifade ettik ve yukarda açıkladığımız ekolojik yıkım projelerini önleyerek, bölgenin doğasını ve bölgede yaşayan halkının sağlığını ve ayrıca ve her türlü yasal hakkını koruma konusunda gereken hassasiyeti göstermesini beklediğimizi bildirdik” dedi.

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.