Türkiye

[Seçim 2014] ÖDP, TKP, EHP ve Halkevleri’nden ortak deklerasyon!

0

osaAnkara’da ÖDP, TKP, EHP ve Halkevleri öncülüğünde sürdürülen Ortak Aday çalışması sürüyor.

Örgütler ve bireylerin katılımı ile oluşturulan Ankara Ortak Sol Aday Meclisi, ikinci geniş toplantısını yaptı. Toplantıya emek örgütleri yöneticileri, gençlik örgütleri temsilcileri, akademisyenler, yazarlar ve siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin sözcüleri katıldı.

Toplantıda çalışmanın yöntemi, program ve deklerasyon metni tartışıldı. Yapılan tartışmalar sonucunda toplanan Sekreterya önümüzdeki günlerin programını belirledi.

Ankara Ortak Sol Aday Meclisi, 13 Ocak Pazartesi günü oluşturulacak web sitesi üzerinden halka açık bir imza metni yayınlayarak ortak aday çalışmasını desteğe açacak.

Meclis, 21 Ocak Salı günü saat:18.00’de de İMO Teoman Öztürk Salonu’nda yapacağı geniş katılımlı bir etkinlikle programını açıklayarak seçim çalışmalarına start verecek.

Ortak Aday çalışması içerisinde yer alan ÖDP, TKP, EHP ve Halkevleri de bir deklerasyon yayınlayarak ortaklaşma sürecine dair görüşlerini açıkladı;

“Ülkemiz ilki yerel seçimler olmak üzere, üç seçimi kapsayan siyaseten yoğun bir döneme giriyor. Bu döneme siyasi krizin damgasını vurduğu ve yerel seçimlerin diğer seçimlere doğrudan etki edeceği düşünüldüğünde, 30 Mart 2014 yerel seçimleri büyük bir siyasi önem kazanmaktadır.

Bu süreç aynı zamanda siyasi kriz içindeki rejimin, siyasal aktörleri yeni baştan şekillendirmeye çalışacağı bir dönem olacaktır.

Güncel politikamız AKP’nin geriletilmesidir. Çünkü AKP, Türkiye’de neoliberal yağmanın yürütücüsü, son zamanlardaki baskı rejiminin kurucusu, dinci gericiliğin temsilcisi, emperyalizmin bölge politikalarının uygulayıcısı ve halk düşmanı bir partidir. Rejimin kimi aktörleri böylesi bir baskı ve yağma düzeninini yenileme çabası içindedir. Bu aktörler de mutlaka başarızlığa uğratılmalıdır.

Siyasi inisiyatifin sol/sosyalist emek güçlerinin eline geçmesi, Haziran İsyanı’yla birlikte bir temenni olmaktan çıkmış ve somut bir olasılık haline gelmiştir.Haziran İsyanı, toplumda birikmiş olan öfkenin patlaması olarak kalmamış, aynı zamanda dinci gerici bloğun çatlamasına da yol açmıştır. Egemen sınıflar ittifakı içinde ekonomik ve siyasi çıkar kavgaları gün yüzüne çıkmıştır. Artık ülkemizde dahili bir güç olan emperyalizm yeni arayışlara yönelmiştir. Maalesef bu arayışın sonuçlarından biriyle Ankara’da karşı karşıyayız. Halkımıza ‘alternatif’ diye dayatılan sağ adaylar, solun önünü tamamıyla kapatan karanlık politikanın somut bir örneğidir.

Kadını-erkeği, genci-yaşlısı, emekçisi-esnafıyla sokağa çıkıp yenilmez görünenleri yenen, bu gerici ve işbirlikçi hükümeti dünyaya rezil eden bizlere büyük bir sorumluluk ve görev düşmektedir. Şimdi devrimci bir müdahalenin zamanı gelmiştir. Rejimin iktidarıyla, muhalefetiyle, yargısıyla, yasamasıyla verili tüm işleyişine itiraz eden bu halk hareketi temsili demokrasinin krizine sınırsız, yaygın, doğrudan demokrasi istemi/eylemi olarak çeşitli yerelliklerden ve kamusal alanlardan yanıt vermiştir. Söz konusu harekete kendisini sadece sandığa endekslemeyecek siyasi yönelimler kazandırabilecek çeşitli siyasi birliktelikler ve eylemlilikler üretilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ankara’da bağımsız ortak sol aday çalışması bu çerçevede oluşturduğumuz politikalardan biridir. Rejimin yeniden yapılandırılmasında Ankara’ya özel bir rol biçildiği bu dönemde,  halkın çıkarları doğrultusunda inisiyatif alma iddiasında olanların sağ politikalara ve sağ adaylara karşı tutarlı gerçek bir sol duruşu ortaya koyması zorunluluk halini almıştır.

Bu metnin altında imzası bulunan bizler, Haziran İsyanı ile yüzünü sola ve isyana dönen kitlelerin sağa çekilmesine, sağ seçeneklere mahkum kılınmasına itiraz etmek için gerçek bir sol aday çıkartıyoruz. Kenti ve kentsel hizmetleri meta yığını, kentte yaşayan insanları ise müşteri olarak gören sömürücü, rantçı neoliberal belediyecilik anlayışlarına karşı halkçı, demokratik, katılımcı, toplumcu bir yerel yönetim anlayışını kitlelere ulaştırma ve onları yöneten konumuna getirme tarihsel hedefiyle Ankara’da solun ortak adayını çıkartıyoruz.

Halkçı bir yerel yönetim için ortak sol aday, aynı zamanda halk demokrasisi için mücadelenin bir parçasıdır. ‘Kaderimizi biz, kendimiz belirleyebiliriz’ diyen halk hareketini önümüzdeki yıllara taşıyacak siyasi çabaların önemli bir uğrağı ve unsurlarından biri olarak, AKP’ye ve tüm sağa karşı Ankara’da sol aday çıkartıyor,  tüm halkımızı, demokrat, sol/sosyalist ve tüm devrimci güçleri bu birlikteliği güçlendirmeye, omuz vermeye çağırıyoruz.”

(muhalefet.org)

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.