ManşetTürkiye

Seçim 2011: Oy pusulasından büyük vurgun yapılacaktı

0

Milletvekili genel seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımıyla ilgili ilk ihaleyi 11 milyon 990 bin liralık teklifle kazanan firma, 3 gün sonra tekrarlanan ikinci ihaleyi 899 bin liralık bedelle aldı.

12 Haziran’da yapılacak genel seçimde kullanılmak üzere bastırılacak oy pusulası ihalesinde, idari ve teknik şartnamede yapılan değişiklik, fiyatı 3 günde 12’de 1’i düzeyine indirdi.

İlk ihaleyi 11 milyon 990 bin lira bedelle kazanan Korza Yayıncılık Basın Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, bu ihalenin iptal edilmesi sonrası gerçekleştirilen ikinci ihalede, bu defa 899 bin lira bedel teklif etti. Korza Yayıncılık, ikinci ihalenin en düşük bedeli olan bu teklifle, oy pusulası basım işini aldı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, 3 gün arayla tekrarlanan iki ihalede fiyatın yaklaşık 11 milyon 990 bin lira düzeyinden 899 bin liraya inmesinin, daha önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı (YSK) tarafından hazırlanan idari ve teknik şartnamelerde gerçekleştirdikleri değişiklik sonrası sağlandığını bildirdi.

DMO Genel Müdürlüğü yetkilileri, oy pusulası ihalesinde yaşanan süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Teknik Şartnamenin 2’nci maddesinde, ‘Basım yeri işin güvenliğinin sağlanabilmesi için Ankara ili merkez ilçeler sınırları dahilinde tek bir yerden yapılacaktır’ şeklinde bir şarta yer verilmiştir. Bu emredici ve sınırlayıcı şart nedeniyle Ankara dışındaki firmaların ihaleye katılımı sağlanamamıştır.

Ayrıca, idari şartnamede, iş ortaklığı olarak firmaların katılımına imkan tanınmış olmasına rağmen, teknik şartnamenin 2’inci maddesinde belirtilen düzenleme nedeniyle, iş ortaklığı firmalarının makinelerinin farklı adreslerde olması dikkate alındığında, iş ortaklığı olarak teklif verebilecek firmaların katılımı da fiilen imkansız hale gelmiştir.

Diğer taraftan idari şartnamenin 9.1.(ı) maddesiyle firmalara teslim edilecek filigranlı oy pusulası basımında kullanılacak kağıtlara karşılık olarak istenilen 4 milyon liralık kağıt teminatının, iş ortaklığı olarak girecek firmaların her ortağı için ayrı ayrı istenilmiş olması da iş ortaklığı olarak katılımın sağlanmasını zorlaştırmıştır.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, Genel Müdürlüğümüzce sadece yaklaşık maliyet hazırlanmıştır.

Oy pusulası basım ihalesi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nca öngörülen şekilde 2 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede, toplam 6 firma ihale dokümanı satın almış ve 5 firma ihaleye teklif vermiştir. Bunlardan iş ortaklığı olarak teklif veren 2 ayrı firma, yukarıda belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Yeterliliği uygun bulunan 2 firma arasında elde edilen en düşük bedel olan 11 milyon 990 bin liralık teklifin çok yüksek olması nedeniyle, 3 Mayıs 2011 tarihinde YSK Başkanlığı ile yapılan toplantıda tarafımızca durum açıklanmış ve YSK tarafından hazırlanan idari ve teknik şartnamelerdeki katılımı kısıtlayan veya imkansız hale getiren şartlar nedeniyle katılımın yeterli düzeyde sağlanamadığı, dolayısıyla elde edilen teklif bedelinin yüksek olduğu anlatılmıştır.

Bu toplantıdan sonra, Genel Müdürlüğümüz talepleri doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nca 3 Mayıs 2011 tarih ve 2011/609 sayılı Kurul Kararı alınmıştır. Bu kararda, ‘basım yerinin güvenlik ve denetiminin sağlanabilmesi için Ankara ili merkez ilçe sınırları dahilinde olması ve işin en fazla dört yerden yapılması ve 31 Mayıs 2011 tarihine kadar baskısının tamamlanması’ hususları dışında, DMO Genel Müdürlüğüne idari ve teknik şartnamede değişiklik yapma yetkisi verilmiştir.

Bunun üzerine, söz konusu ihale Genel Müdürlüğümüzce iptal edilerek, en geniş katılımın sağlanabilmesine yönelik olarak idari ve teknik şartnameler, Genel Müdürlüğümüzce yeniden düzenlenmiş ve 3 Mayıs 2011 tarihinde tüm firmalar yeniden ihaleye davet edilmiştir.

İhalede, yeterlilik değerlendirmesinden sonra Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen şartname gereği açık eksiltmeye geçilmiş ve en düşük götürü bedel olarak 899 bin lira fiyat elde edilmiştir.

Söz konusu ihaleyi kazanan firma, 11 milyon 990 bin liralık bedelle ilk ihalede en düşük götürü bedel fiyat teklifini veren firmadır.”

Bu arada, YSK, önceki gün yaptığı açıklamada, birleşik oy pusulası basım ihalesinin ”rekabet şartları oluşmadığı” gerekçesiyle iptal edildiğini bildirmişti. (Ajanslar)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.