ManşetKent

Saraçoğlu’nun restorasyonu projesine, mimarı Bonatz’ın mirasçısı adına dava açılıyor

0

Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut projesi ve kentsel sit alanlarından olan Ankara’nın merkezindeki Saraçoğlu Mahallesi’nde restorasyon projesine başlandı.

Mahallenin doğal yapısının korunması için mücadele eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Saraçoğlu’nun mimarı Paul Bonatz’ın telif haklarının 2016’ya kadar devam ettiğini, varislerinin yaşadığını belirterek, yasal mirasçı Brigitte Düber’e ulaştı. Dübers, telif hakkının ve Saraçoğlu’nun korunması için Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a ve oda avukatlarına vekaletname verdi.

Karakuş Candan: Telif hakları açısından önemli bir dava

Saraçoğlu Mahallesi’nde restorasyon adı altında inşai faaliyetlerle özgün yapısının yok edildiğini, mimari olarak değişiklikler yapıldığını belirten Karakuş Candan şunları söyledi:

‘’Mimarlar Odası Ankara Şubesi Almanya Koordinatörümüz Betül Kesici aracılığı ile Paul Bonatz’ın mirasçısı Brigitte Dübers’e ulaştık. Dübers telif hakkının ve Saraçoğlu’nun korunması için bana ve oda avukatlarımıza vekaletname verdi. Dübbers 18 Kasım 2020’de Stuttgart’ta düzenlediği noter tasdikli vekaletnamede, Saraçoğlu Mahallesi mimarı Paul Bonatz’ın ‘vefat eden eşinin dedesi’ olduğunu belirterek. Her türlü işlemler ve temsilde yetkili olmak üzere Borçlar Kanunu hükümlerine göre yetkilerini bana ve oda avukatlarımıza devretti’’ 

Avukatların yetki belgesiyle restorasyon projesi hakkında Dübbers adına ‘müdahalenin men’i davası açacağını belirten Candan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Bu dava Türkiye’de telif hakları açısından önemli bir dava olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün, bütçe görüşmesinde, ‘Saraçoğlu’nun mimarı Paul Bonatz’ın varislerinden izin alındı mı’ diye sorusuna, yazılı olarak ‘Tescilli yapıların özgün yapısını değiştirmeyen hali hazır durum röleve çalışması, ilgili koruma kurulumuzca onaylanmıştır. Projede iddia edildiği gibi tescilli yapıların özgün mimarisini bozan bir otopark yapısı bulunmamaktadır. 660 sayılı ilke kararı gereği restorasyon işlemi öncesi yapılmış rölöve işlemimize dayalı olarak telif hakkı iddia edilemez’ diyerek yanıt verdi.

Burada sözü edilen konu röleve projesi değildir. Restorasyon projesidir. Mimarın varislerinin onayı olmadan restorasyon projesini, özgün değerini bozarak projeye onay veremezsiniz. Bu telif hakları kanuna aykırıdır. Avukatlarımız bu ilk olacak davaya hazırlanıyorlar. Bu arada Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na ve ruhsatları veren Çankaya Belediyesine de resmi yazıyla başvuracağız. Koruma kurulu kararını acilen geri çekmeli, hukuksuzluğa ortak olmamalıdır.’’

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.