EnerjiManşet

RES’lere çevre sınırlaması getirildi

0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı Doğal Sit Alanlarında Rüzgar Enerjisi Santralleri İlke Kararı’na göre, Kesin korunacak hassas alanlarda, RES projelerine izin verilmeyecek, ancak mevcut tesisler izin süresince faaliyetlerine devam edebilecekler. Yine, bu tesislerde yeni türbin eklenerek veya alan değiştirilerek kapasite artışına gidilemeyecek.

Türbin kapasitesinin artırılabilmesi, izin süresinin uzatılabilmesi veya koruma amaçlı imar planı onayı yapılmış fakat statü değişikliği nedeni ile bu alanlarda kalan yatırımların devam edebilmesi için bilimsel rapor hazırlanması gerekecek. Alanı gösterir uydu görüntüleri, harita, koordinat, görsel veriler ve mevcut koruma statüleri gibi alanın genel özellikleri, alanın floristik özellikleri, memeli ve kuşlar açısından alanın faunistik özellikleri, alanın jeolojik, hidrojeolojik özellikleri, alana olası etkilerin değerlendirildiği kanaat ve önerileri içeren bilimsel raporun Bölge Komisyonu tarafından uygun bulunması halinde bu gerçekleşebilecek.

Rapor en az doktora düzeyinde; bitki sistematiği uzmanı, mamalog, ornitolog, ekolog ile jeolog veya hidrojeologdan oluşan en az 5 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanacak ve  en az bir arazi çalışması yapıldığı tutanak ve görsellerle belgelendirilecek. Alanın özelliğine göre gerek görülmesi halinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kurum görüşleri alınacak.

Nitelikli Doğal Koruma Alanları ile Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında mevcut tesislerin faaliyetleri devam edebilecek, koruma amaçlı imar planı onaylanmış projeler devam edebilecek. Yeni tesis taleplerinde ise rüzgâr türbinleri kesin korunacak hassas alanlara ve kuş göç yollarına en az 300 metre mesafede olacak. Ayrıca kuş göç yollarında rüzgâr türbinlerine otomatik durdurucu radar sistemleri kurulacak. Koşullarıyla tescile esas ekolojik temelli bilimsel araştırma raporları, alana ilişkin alınmış komisyon kararları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri göz önüne alınarak Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca değerlendirilebilecek.

 

(Enerji Günlüğü)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.