EğitimManşet

Ortaokullarda okutulacak ‘çevre eğitimi ve iklim değişikliği’ dersinin müfredatı hazırlandı

0
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan itibaren seçmeli okutulacak çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı tamamlandı.

Bakanlığa bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan çevre eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların eylem planları, şura kararları dikkate alınarak “çevre eğitimi ve iklim değişikliği” olarak değiştirilmişti.

Dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçti. Ders, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda, haftada iki ders saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli okutulacak.

Müsilaj da müfredatta

Ders müfredatı için yapılan çalışmalar çerçevesinde “insan ve doğa”, “döngüsel doğa”, “çevre sorunları”, “küresel iklim değişikliği”, “iklim değişikliği ve Türkiye”, “sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu teknolojiler” olmak üzere altı  ünite oluşturuldu.

Yapılan planlamaya göre, çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi, yakın çevresindeki okul dışı öğrenme ortamlarına yapılacak gezi ve gözlemlerle de desteklenecek; müfredatta küresel iklim değişikliği, sera gazları, fosil yakıt kullanımı,  iklim ve çevre felaketleri, atık sorunu, biyoçeşitliliğin azalması, ormansızlaşma, kuraklık, temiz su kaynaklarının azalması gibi konulara yer verilecek.

Bakanlık, geçen yıl şubat ayından itibaren Marmara Denizi‘nde görülen müsilaj (deniz salyası) oluşumunu da bu dersin müfredatı kapsamına aldı.

Ders kapsamında öğrenciler, iklim değişikliğinin Türkiye’deki etkilerini azaltmaya yönelik toplumsal farkındalık oluşturacak projeler de tasarlayacak.

 

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.