ManşetTürkiye

Örnek karar: Gaziemir’de sorumlu kamu görevlilerine soruşturma engeli kalktı

0

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adına Av. Arif Ali Cangı’nın, sorumlu görevlilerinin yargılanması talebine olumsuz cevap veren İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün kararını, Danıştay 1. Dairesi bozdu.

Danıştay 1. Daire Müdürlüğü, Gaziemir’deki nükleer atıkların sorumlularından olan İzmir Büyükşehir Belediyesi kamu görevlilerinin soruşturulmasını reddeden İç İşleri Bakanlığı kararını, 10 Ekim 2013 tarihli yazısı ile iptal etti.

Arslan Avcı A.Ş.’ nin arazisinde gömülü nükleer bulaşıklı atıklarla ilgili olarak 4 Aralık 2012 tarihinde şirket sahipleri ve sorumlu kamu görevlilerinin soruşturulmasını Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi(YSGP) adına talep eden dönem eş sözcüsü Arif Ali Cangı ‘nın soruşturma talebi, şirket sahipleri ve kamu görevlileri için iki ayrı dosyada incelenmesine 12 Aralık 2012 tarihinde karar verildi.

Valilik, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) görevlileri hakkındaki suç duyuruları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı. Valilik görevlileri için 10 Mayıs 2013, İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri için 17 Mayıs 2013 tarihlerinde “soruşturmaya gerek görülmediğine” karar veren İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğü‘ ne yine YSGP adına Av. Arif Ali Cangı itiraz etti.

Bunun üzerine Danıştay 1. Daire Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu görevlilerinin soruşturma kapsamına alınmasına 10 Ekim 2013 tarihli yazısıyla karar verdi.

Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına Örnek Niteliğinde Karar:

Yaptığımız görüşmede, Arif Ali Cangı, Danıştay 1.Dairesi Kararının, kamu görevlilerinin sorumluluğu açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor ve ekliyor ” ayrıca bu karar, 4483 Sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN’un 4/son maddesindeki soruşturmaya engel olan ve çoğu zaman keyfi olarak başvurulan “işleme konulmama” sı kararlarına ciddi bir yanıt niteliğindedir.”

2007 yılında radyoaktivite içerdiği de tespit edilen tehlikeli atıkların İzmir halkından gizlendiğini, tehlikenin bertarafı için hiç bir fiili somut girişimde bulunulmadığını, dolayısıyla Gaziemirlileri / İzmirlileri çevre sağlığı ve canlı yaşamı için büyük tehlikeyle başbaşa bırakıldığını ifade eden Cangı, Danıştay kararı ile bu konuda kamu görevlilerinin sorumlu tutulması gerektiğinin doğrulandığını belirtiyor ve ekliyor:

“Diğer yandan Osmanlı’dan kalma Memurin Muhakematı Kanunu Muvakkat’ın yerine geçen, 2 Aralık 1999 tarihli MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN’ un kötüye kullanılan bir hükmünün uygulaması Danıştay kararı ile iyice sınırlandırılmıştır. Şimdiye kadar uygulamada, idare soruşturulmasını istemediği olayların hepsini “işleme koymama” kararlarıyla soruşturulmasını engelledi. Şimdiye kadar yargı da “işleme koymama” kararlarını denetlemekten kaçınmıştı, “yasada bu tür kararlara karşı itiraz yolu olmadığı” gerekçeleriyle itirazlarımız hep reddilmekteydi. Danıştay 1.Dairesi’nin kararı bu anlamda da son derece önemli, bundan sonraki uygulamaya emsal oluşturacak niteliktedir. Bundan böyle şikayetçisi belli, olayın somut anlatıldığı, kamu çalışanı faillerin tespit edilebileceği soruşturma başvurularına artık “işleme konulmaması” kararı verilemeyecek. Bu da kamu görevlilerinin karıştığı olayların soruşturulması anlamına geliyor.”

Çevreyi Kirletme Suçu

Danıştay kararının aynı zamanda çevreyi kirletme suçunun ciddi soruşturulmasına çağrı niteliğinde olduğunu belirten Cangı henüz nükleer santrali olmayan ülkemizde, nereden geldiği belli olmayan nükleer atıkların bulunmasının, üstelik bunun kentin göbeğinde olmasının ciddiye alınması gerektiğini ve Gaziemir’in bu anlamda bir laboratuvar olduğunu vurguluyor.

Gaziemir İçin Çağrı

Görüşmemizde sözlerine “Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak bu olayı herkesin sorunu hale getirmek, tehlikeli atıkları bertaraf etmek, sorumluların yargılanmasını sağlamak için sonuna kadar takipteyiz, bunu varlık nedenimiz olarak görüyoruz” şeklinde son veren Cangı, öncelikle İzmir’deki, ardından ülke içindeki ve ülke dışındaki yaşam savunucularını bu takibe katılmaya ve Gaziemirlilerle birlikte olmaya çağırdıklarını ifade etti.

Güneş Akçay

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.