ManşetDoğa Mücadelesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı’ndaki projesine durdurma kararı

0

Ordu Çevre Derneği’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Melet Irmağı’nın doğu yönüne mendirek ve balıkçı barınağı projesine karşı açtığı davada Ordu 2. İdare Mahkemesi “Yürütmeyi Durdurma” kararı verdi.

Ordu Çevre Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin “Kıyı Düzenleme ve Deniz Dolgusu” projesine açtığı davada Ordu 1. İdare Mahkemesi “Yürütmeyi Durdurma” kararı vermişti. ORÇEV, bu kararın uygulanmadığı için Ordu Valiliğine, Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne şikayet dilekçesi vermiş, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

‘Zararın neresinden dönülürse kardır’

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Mahkeme ‘Kıyı Düzenleme ve Deniz dolgusu’ projesi için açtığımız davanın bilirkişi raporunu ‘Melet Irmağı Mendirek ve Balıkçı Barınağı‘ projesi aynı yer olduğundan yeni bir bilirkişi heyetine gerek göremeden telafisi zor olan zararların önlenmesi için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Bugüne kadar yapılan çalışma ile ekolojik zararlar oldu. Ancak zararın neresinden dönülürse kardır. Bu olumlu bir gelişme. Mart’ta duruşması yapılacak” denildi.

Balıkçı barınağına karşı değiliz

Açtıkları davaların temelinde projelerin yanlışlığı ve ekolojik zararlardan dolayı olduğu vurgulanarak, “Dernek olarak balıkçı barınağına karşı değiliz. Melet Irmağı içinde kayıkları olan balıkçılara güvenli bir yer gerekiyor. Ancak bu barınağın yeri ırmak ağzı olamaz. Melet Irmağı balıkların beslendiği, yumurta bıraktı bir yer. Irmak ağzında balıkçı barınağı uygun değil. Uygun bir yere yapıldığında karşı çıkmayız, yapılmasını teşvik ederiz. Ayrıca yapılmak istenen ve başlanan yaklaşık 500 metrelik mendirek, Melet Irmağı’nın içinin kumla dolmasına neden olacak. Deniz akıntısı doğu yönünedir. Melet Irmağı’nın doğu yönünde yapılan mendirek batıdan gelen kumların ırmak içinde birikmesine neden olacaktır. Bu proje uygun değil. Bu yöndeki iddialarımız mahkeme tarafından uygun görüldü ve ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verildi” denildi.

İtiraz yolu da kapalı

Mahkeme kararı hakkında bilgi verilen açıklamada, ‘Yürütmeyi Durdurma’ kararına itiraz yolunun kapalı olduğu vurgulanarak, “Kararda, daha önce açtığımız dava olan “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu Projesi’ne de vurgu yapılarak, balıkçı barınağı için verilen ‘ÇED Gerekli Değildir‘ kararının hukuka uyarlılığın bulunamadığına vurgu yapılıyor. Kararda “Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, itiraz yolu kapalı olmak üzere 09.02.2022 tarihinde karar verildi” ifadeleri kullanılıyor.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.