ManşetEğitimİklim Krizi

Okullarda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik eğitimi: Yetersiz

0
15 Şubat'ta YouthStrike4Climate gösterisine katılan öğrenci göstericiler.

Birleşik Krallık okullar için yeni bir sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği stratejisi başlattı. Ancak The Conversation tarafından yapılan araştırmaya göre söz konusu strateji, gençlerin taleplerini karşılamıyor. Türkiye’de ise iklim değişikliğinin müfredatta yer alması için yeni yeni adımlar atılıyor.

Nisan sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), ortaokullarda gelecek yıldan itibaren seçmeli okutulacak çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin müfredatı tamamlandığı duyuruldu. Buna göre; Bakanlığa bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanan çevre eğitimi dersinin adı, Paris İklim Anlaşması kararları, MEB’in Stratejik Planı, çeşitli kurum ve kuruluşların eylem planları, şura kararları dikkate alınarak “çevre eğitimi ve iklim değişikliği” olarak değiştirilmişti.

İlgili haber: https://yesilgazete.org/ortaokullarda-okutulacak-cevre-egitimi-ve-iklim-degisikligi-dersinin-mufredati-hazirlandi/

Türkiye’de iklim değişikliği ve eğitim: Liselere seçmeli ders

Dersin müfredatı, Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçti. Ders, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 6, 7 veya 8. sınıflarda, haftada iki ders saati olmak üzere toplam 72 saat seçmeli okutulacak.

Öte yandan liselerde de iklim değişikliği kapsamında bir ders konulmak üzere çalışmalara başlandığı bildirildi.

Bakan Mahmut Özer, okulların fiziki altyapılarını “temiz okul temiz enerji” ilkesinden hareketle güçlendirdiklerini aktararak, “Lise düzeyinde de çevre ve iklim değişikliği eğitiminin müfredatta daha geniş yer bulması için harekete geçtik. Bu kapsamda çevre bilimi ve yönetimi öğretim programı hazırlandı. Bu programın konuları içinde atmosfer ve iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin korunması, su ve yaşam, toprak ve yaşam yer alıyor. Seçmeli olacak bu dersin hazırlıkları sürüyor” bilgisini verdi. Ancak ders seçmeli olduğu için tüm öğrencilerin katılımı açısından kapsamlı değil.

‘İklim adaleti istiyoruz’ döviziyle genç iklim aktivisti ve ICHILD gönüllüsü Melisa Akkuş . Fotoğraf: Cansu Acar

Birleşik Krallık’ın iklim değişikliği stratejisi: Yetersiz

Birleşik Krallık’taki iklim değişikliği eğitimi de yetersiz bulundu. Geçen sene, okulların sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle nasıl mücadele etmesi gerektiğinin sorulduğu Birleşik Krallık’ta yaşayan 200’ün üzerinde öğretmen, öğretmen eğitimcisi ve 16-18 yaş aralığındaki gençlerle yapılan araştırma yapılan stratejisinin yetersiz olduğunu ortaya koydu.

The Conversation’ın aktardığına göre; araştırma ışığında hükümetin yeni stratejisinin öğretmenlerin ve gençlerin istekleriyle ne kadar uyumlu olduğu beş başlık altında değerlendirildi.

1. Herkes için sürdürülebilirlik eğitimi

Çoğu öğretmen halihazırda öğrencilerin sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinmeleri için eko-kulüpler, geri dönüşüm projeleri ve sürdürülebilir moda faaliyetleri gibi fırsatlar sunuyor.

Fakat bu çalışmalar isteğe bağlı, gönüllü olarak gerçekleştiriliyor ve dolayısıyla müfredatın dışında yer alıyor. Bu nedenle bazı gençlerin bu fırsatlara ulaşma imkanı bulunmuyor.

Araştırmaya katılan öğretmenler ve gençlerse çevresel sürdürülebilirliğin sadece coğrafya ve bilimde değil, müfredatın tamamında yer almasını istediler.

Hükümetin stratejisi ise 2025’ten itibaren öğretilecek yeni bir doğa tarihi Genel Orta Öğretim Sertifikası’nı içeriyor. Bu, gençlerin doğal yaşam ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinme fırsatlarını artırıyor. Ancak bu konu isteğe bağlı olacak ve bu nedenle yaşı veya konu seçimi ne olursa olsun her gencin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik eğitimine erişimini sağlamayacak.

Stratejide yer alan faaliyetler müfredat dışı olduğu için tüm öğrenciler için kapsayıcı olmadığı anlamına geliyor.

2. Öğretmenler için eğitim

Araştırmaya katılan öğretmenler, sınıfta sürdürülebilirlik konusunda daha özgüvenli hissedebilmek için mesleki gelişim fırsatları istediklerini belirtiyor. Öğretmenlerden biri ise söz konusu sorunu şöyle açıklıyor:

“Güven eksikliğimiz olabilir, çünkü bu konuyu kendimiz araştırıyoruz ve kendimizi konunun uzmanı gibi hissetmiyoruz.”

Yeni strateji, kaynaklar ve eğitim yoluyla öğretmenlere destek sunarken, buna erişim için bir zaman belirlemiyor. Ayrıca İngiltere’deki mevcut okul veya öğretmen eğitimi müfredatlarında temel bir değişiklik bulunmuyor.

3. Bilgiyi eyleme geçirme

Öğretmenler ve gençler sadece bilgiyi aktarmayı değil, bir fark yaratabilmek istiyorlar. Öğretmenler ve öğrenciler eğitimin daha çok eleştirel düşünme, veri okuryazarlığı, araştırma yapma, harekete geçme ve başkalarıyla iletişim kurma konularında olmasını istiyorlar. Bir genç bu talebi şu ifadelerle açıklıyor:

“Bize büyük işler ve kurumlar hakkında, bunların etkisinin gerçekte ne olduğu hakkında bilgi verilmeli. Büyük şirketlerde, bireylere yalnızca kendilerinin sorumlu olduğunu hissettiren pek çok yeşil yıkama (greenwashing) yapılıyor… Eğitim, değişim talep etmemiz ve sahip olmamız gereken hakları talep etmemiz için bizi güçlendirmeli.”

23 Kasım 2021- ‘Öğrenci tarafından yazılan ilk’ yasa tasarısıyla iklim krizinin okul müfredatına girmesini isteniyor. Teach the Future’dan Scarlett Westbrook ve Milletvekili Nadia Whittome okullarda daha fazla iklim eğitimi için çağrıda bulunuyor.
Kaynak: Indepentent

4. Okulları sürdürülebilir hale getirmek

Öğretmenler ve gençler, enerji, atık, ulaşım ve gıda yönetimi de dahil olmak üzere okul içi operasyonlarında çevresel sürdürülebilirliğe daha fazla ilgi gösterilmesini istiyorlar.

Hükümetin stratejisi net sıfır hedeflerine odaklanıyor ve okulların geri dönüşümü artırmasını ve çöp sahasını azaltmasını talep ederek atık konusunda eylem vaat ediyor. Ayrıca en az dört yeni düşük karbonlu okul ve bir kolej vaat ediyor. Okul operasyonlarının diğer yönlerinde – gıda, ulaşım ve enerji – stratejide eyleme dönüşebilecek/dönüşmeyebilecek teşvik ve destekler bulunuyor.

5. Okulları iklim eylemi için merkez haline getirmek

Gençler ve öğretmenler, okulları farklı nesillerden insanların sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerde yer alabilecekleri topluluk merkezleri olarak gördüklerini belirtiyorlar.

Katılımcılar sürdürülebilirlik eğitimine küçük yaşta başlamayı ve bunu yaşamlarına dahil etmeyi hayati olarak görüyorlar.

Öğretmenler ve gençler araştırmada şu anda eğitimde çevresel sürdürülebilirliğe çok az destek olduğunu söylüyorlar.

Hükümetin yeni stratejisi ise bu durumu değiştirmek için yetersiz görülüyor.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.