EğitimEnerjiManşet

‘Nükleer Enerjiye Giriş’ ders programında nükleer güzellemesi yargıya taşındı

0

Milli Eğitim Bakanlığı‘nın mesleki ve teknik liselerde okutmak üzere  hazırladığı “Nükleer Enerjiye Giriş” ders programında, nükleer enerji güzellemesi yapılması yargıya taşındı.

Eğitim-Sen‘in Danıştay‘da açtığı davada, “bilimsellikten uzak, pedagojik ilkelere aykırı nükleer enerjiye giriş dersinin okutulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı işleminin ve öğretim programının” iptali istendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ile Titan 2IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi arasında 26.06.2020 tarihinde mesleki iş birliği konulu protokol imzalamıştı. Bu protokole göre,  Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Mersin ilinin Gülnar, Silifke, Toroslar, Tarsus, Akdeniz ve Erdemli ilçelerindeki bazı Anadolu mesleki ve teknik liselerinde okutulmak üzere “Nükleer Enerjiye Giriş” dersi için taslak öğretim programı hazırlamış; bu program Talim ve Terbiye Kurulu’nun 21.10.2020 gün ve 33 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

Program doğrultusunda da müdürlük, 01.06.2021 gün ve 25807266 sayılı işlemiyle, söz konusu okullarda mesleki ve teknik Anadolu lisesi nükleer enerjiye giriş (11. sınıf) dersinin seçmeli ders olarak okutulmasını istemiş ve bu ders adı geçen Anadolu mesleki ve teknik liselerinde okutulmaya başlanmıştı.

Akkuyu Nükleer Santrali görevlileri geçen yıl Mersin’de seçilen okullardaki öğretmenlere “nükleer enerji ve nükleer santral” eğitimi vermişti.

Eğitim-Sen, söz konusu öğretim programı incelendiğinde, nükleer enerji ve nükleer santrallerin, sorunsuz, vazgeçilmez,  kaçınılmaz ve nükleer kazaların gereken önemden çok uzak biçimde ele alındığına dikkat çekti. Sendika’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Program bu yönüyle hem bilimsellikten uzak ve gerçeklikten kopuk hem de bu konuda öğrencilerde yanlış bir algı ve bilinç yaratacak şekilde yanlıdır. Küresel ısınmayla birlikte yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının daha çok tercih edildiği, birçok ülkenin nükleer santrallerin kapısına kilit vurduğu bir dönemde nükleer enerji ve nükleer santrallerin sorunsuz, vazgeçilmez, zorunlu biçimde yansıtılması bilim dışıdır, öğrencilere gerçek dışı bilgiler sunmaktır. Fukuşima ve Çernobil felaketleri, nükleer felaketlerin yalnız bu felaketlerin yaşandığı ülkeleri değil yakın coğrafyayı, hatta yakın kıtayı bile tehdit edebileceğini göstermiştir. Bu tehdit Rusya-Ukrayna savaşında nükleer santrale düşen bombalar nedeniyle Ukrayna’nın yanı sıra tüm yakın coğrafyadaki insanlar tarafından ciddi biçimde hissedilmiş, insanlar yüreği ağzında korkuyla beklemiştir.”

Eğitim-Sen dile getirdiği gerekçelerle, protokol kapsamındaki okullarda, 11’inci sınıf öğrencilerine seçmeli ders olarak okutulan  “Nükleer enerjiye giriş” dersinin  1739 sayılı yasa hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması talebini Danıştay‘a taşıdı.

“Dava konusu öğretim programı nükleer enerji ve nükleer santraller konusunda bilimsellikten uzak, gerçeklikten kopuk ve öğrencilerde yanlış bir algı ve bilinç oluşmasına neden olarak ülkemizde nükleer santralleri meşrulaştırıcı bir söylemin üretilmesine katkı yapmakta ve bu santrallere ucuz iş gücü sağlanmasına zemin hazırlamaktadır” denilen açıklamada, konunun ilgililerinden de davaya müdahil olmaları istendi.

 

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.