KentManşetYerel

Nevşehir Kalesi Yenileme Alanı kararı iptal edildi

0

Danıştay, Nevşehir‘in Kapadokya ilçesinde yer alan Nevşehir Kalesi ve çevresinin yenilenme alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını iptal etti.

Danıştay 6’ıncı Daire tarafından verilen kararda, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve arkeolojik sit alanı olan Nevşehir Kalesi’nin yenilenmesine dair Cumhurbaşkanlığı kararının “kamu yararına ve hukuka aykırı” olduğu belirtildi.

Karar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararını yargıya taşıyarak kararın iptal edilmesine yönelik dava açması neticesinde verildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ülkemizde önlem alınmadan yanlış yer seçimleri ve denetimsizlik nedeniyle, deprem bölgesinde yaşanan can kayıpları ortadayken, kentsel dönüşüm anlayışıyla, tarihi Nevşehir Kalesi’nin, yenileme alanı adı altında yapılaşmaya açılmasını Danıştay’ın iptal etmesi, başka bir facianın yaşanmasının önünü kesmiştir” dedi.

Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin geçmişten bugüne ciddi bir yapılaşma tehdidi altında olduğunu kaydeden Candan, “Nevşehir Kalesi ve çevresi kazı ve temizlik adı altında tahrip edilmiş, alanda bulunan eserler yok edilmişti” diye ekledi.

Açılan davada bilirkişilerin Nevşehir Kalesi ve çevresinin arkeolojik sit alanı olduğunu ve korunması gerektiğini belirten şube başkanı, bilirkişilerin “UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki sit alanının nesnel, teknik ve bilimsel gerekçeler ortaya konulmadan yenileme alanı olarak belirlemesi uygun değildir” görüşünü mahkemeye sunduğunu aktardı.

‘Geri dönüşü mümkün olmayan karar, koruma ilkelerine aykırı’

Tezcan Karakuş Candan, kalede bulunan kalıntıların arasında tescilli kültür varlıkları ve sivil mimarlık örneklerinin, yer altı kaya oyma mağara ve tüneller gibi arkeolojik ve tarihi niteliği olan mekanların da yer aldığını belirterek, kalenin geleneksel insan yerleşiminin olağanüstü bir örneği olması nedeniyle dünya mirası açısından önemli olduğunu ifade etti.

Şube Başkanı, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde bu alanların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

Söz konusu alanın yeniden yapılaşmaya ve yerleşime açılmasının, üzerinde konut, ticaret, turizm gibi kullanım için yapılacak inşaat faaliyetleri ve fiziki müdahalelerin alanın niteliğine uygun olmadığını ve geri dönüşü mümkün olmayan tahribata yol açabileceğini aktaran Candan, yenileme alanı kararının ulusal ve uluslararası koruma ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

Candan, şunları söyledi:

“Yargı bir kez daha Nevşehir ve Kapadokya çevresinin dünya mirası bir sit alanı olduğunu vurgulayarak, alanın korunması gerektiğini, yapılacak tüm müdahalelerin telafisi mümkün olmayacak tahribatlara yol açacağını ortaya koymuştur. Kapadokya gözbebeğimizdir. Rant için doğal ve kültürel varlıklarımızı, tarihi değerlerimizi, paletli iş makineleri, kepçe ve hiltilerle yok eden zihniyete karşı mücadeleye devam edeceğiz.”

More in Kent

You may also like

Comments

Comments are closed.