Ekolojik YaşamManşet

Milli Parkları yok edecek düzenleme Danıştay’dan döndü

0

Danıştay, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 18 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Parklar Yönetmeliği’nde değişiklik getiren düzenlemeyi durdurdu.

Orman Mühendisleri Odası’nın açtığı davaya bakan Danıştay 6. Dairesi, içme suyu temini gerekçe gösterilerek yönetmeliğe eklenen ve milli parklarda yapılaşmanın önünü açacağı belirtilen “ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden” ifadelerinin hukuka uyarlılığı bulunmadığına hükmederek yürütmesini durdurdu.

6 milli park

Yusuf Yavuz’un Sol Haber’de yayınlanan haberine göre ülke genelindeki 40 ‘Milli Park’ın geleceğini etkileyecek olan Yönetmeliğin 5. Maddesine tartışma yaratan şu ifadeler eklendi:

“Ancak; içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı/gelişme planı şartı aranmaz. İlgili kurumların görüşleri alındıktan sonra yapılan bu tesisler uzun devreli gelişme planlarına/gelişme planlarına işlenir.”

5 danıştay

Oybirliği ile alınan Danıştay kararında, dava konusu Yönetmelik değişikliğinin, davalı idare yönünden dahi açık ve anlaşılır kural içermediği vurgulanarak, “üstün kamu yararı taşıyan içme suyu temini açısından aciliyet gösterebilecek durumların sayım suretiyle belirlenmesi yerine yasanın uygulanmasının yönetmelikle yapılması yolundaki 22. maddesine aykırı olarak alt idari işlemlere bırakıldığı görülmektedir” ifadelerine yer verilirken, “ve” bağlacı eklenerek yönetmeliğe getirilen değişikliğin hukuka uygun olmadığının altı çizildi.

(Haber Sol)

You may also like

Comments

Comments are closed.