Doğa MücadelesiManşetYerel

Meslek örgütlerinden İzmir Belediyesi’ne açık çağrı: Urla İskelesi’ni rahat bırakın!

0

Haber: Ahmet SOYSAL

*

İzmir’in Urla ilçesi, İskele Mahallesi’nde muhtelif parsellere yönelik mülk sahiplerinin talebiyle hazırlanan plan/plan değişikliğinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görüldü. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, askı sürecinde yaptıkları itirazın dikkate alınmadığını belirterek, Meclis’e açık bir çağrı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine aldıkları hatalı karardan vazgeçmek için hala vakitleri olduğu vurgulanan açıklamada şunlar denildi:

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06/06/2018 tarihli ve 7593 sayılı Kararı ile; Urla ilçesi, İskele Mahallesinde muhtelif taşınmazların bulunduğu alanın “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”ndan çıkartılarak, “3.Derece Arkeolojik Sit Alanı” tescil edilmesi sonrasında daha öncesinde teklif edilen plan/plan değişikliği önerileri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2021 tarihli ve 05.1171 sayılı kararı ve 11.11.2021 tarihli ve 05.1297 sayılı kararlarıyla yürürlükte bulunan plan kararları ile uyumsuz ve yoğunluk artışı getirdiği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Ancak benzer içerikteki teklifin daha sonrasında anılan ret kararlarına rağmen uygun görülmesinin kurumsal iç tutarlılık, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına açıkça aykırı olduğu bütün kamuoyunun malumudur.”

Açıklamada bir alanın sit statüsünün düşürülmesinin o alanın konut ve konuta hizmet edecek kullanımlara çevrilmesi gerektiği anlamına gelmeyeceği, aksi durumda benzer nitelikteki tüm alanların yapılaşmaya açılması anlamına geleceğini savunmak bilimsel olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

İyon antik kenti üzerine kurulu

Urla’nın İskele Mahallesi, 12 İyon kentinden biri olan Klazomenai Antik Kenti’nin üzerine kurulu. Bu nedenle de I. derece arkeolojik sit alanı kapsamında. Ancak bu sit derecesi  İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.06.2018 tarihli ve 7593 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanına düşürüldü.

Bu değişikliğin, bölgedeki bazı mülk sahiplerinin isteği üzerine yapıldığı belirtiliyor. Aynı plan değişikliği teklifi daha önce kabul edilmemişti.  İmarı artıran plan değişikliği 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre, Koruma Bölge Kurulu tarafından incelenecek ve eğer kurul tarafından onaylanırsa, Büyükşehir Belediyesi’nin de onama işlemini kısa sürede tamamlaması bekleniyor. İtirazlar ve açılabilecek iptal davalar da mahkemelerce kabul edilmezse kısa süre içinde bölgede inşaatlar başlayacak ve İzmirliler ortalama 20 dakika içinde ulaştığı tarihi Akdeniz kasabası Urla’nın İskele semtini yitirecek.

 

 

You may also like

Comments

Comments are closed.