İklim KriziManşet

Massachusetts’de gençlerin hükümete karşı açtığı iklim davası zaferle sonuçlandı

0
Our Children's Trust'ın Washington'daki eyleminden bir kare. Görsel: Popular Resistance

Peter Andrew Hart tarafından Huffington Post’ta yayımlanan yazıyı Yeşil Gazete gönüllü çevirmeni İsmet Konaç’ın çevirisiyle sunuyoruz.

***

Çocuklar yetişkinlere yapılması gerekeni söylüyor.

mas

Görsel: Huffington Post

İklim değişikliği ile mücadelede yetersiz kalan Massachusetts eyaletinde gençlerin açtığı büyük bir davayı kaybetti, böylece genç aktivist zaferlerine bir yenisi eklemiş oldu.

Massachusetts Eyalet Yargıtayı Salı günü davacı 4 gencin duruşmasını  eyaletteki çevre koruma bakanlığının hedefledikleri sera gazı azaltımı miktarında yeterince çaba sarf etmediği kararına vardı. Mahkeme bakanlığın 2008 yılında hedeflediği “‘sera gazlarında ağırlık bazlı azaltımlar’ için daha güçlü ve daha geniş düzenlemelerin yerine getirmesine karar verdi.

17 yaşındaki davacı Shamus Miller açıklamasında, ‘’Hükümetlerin gerçekleştirmesi gereken değişimleri savunan genç nesi için bu tarihi bir zafer” diye belirtti.” Çok uzun süre ihmal edilen küresel iklim değişikliği krizi insanlığın refahı ve benim kuşağım için bir tehdittir’’.

Kain Massachussets Çevre Koruma Bakanlılığının kararı başka bir grup gencin Washington eyaletinin bilim temelli emisyon yasalarını tekrar gözden geçirmeye zorlamasının hemen birkaç hafta peşinden geldi. King County yargıcı  iklim değişikliliğinin aciliyeti ve hükümetin vatandaşlarını koruma sorumluluğu sebebiyle salımını azaltması için Ekoloji Bakanlığına mühlet verildi.

Nisan başlarında ise 21 genç davacı Oregon yerel mahkemesi hükümet ve fosil yakıt endüstrisinin iklim değişikliği sorumluluğu sebebiyle açılan davadan beraat etme çabalarını reddettiğinde önemli bir zafer kazanmıştı. Davacılar, iklim değişikliği etkileri on yıllardır bilinmesine rağmen sera gazı salımlarını azaltmak için bir çaba içine girmeyen bu sorumlular anayasal haklarını ihlal ettiği için mahkemeye başvurmuştur.

Massachussets,Washington ve Oregon’da davacı gençleri destekleyen, kar amacı gütmeyen Our Children’s Trust isimli savunma grubu yeni bir trendin yayıldığını ifade etti.

Grubun genel müdürü ve baş hukuk müşaviri olan Julia Olson eyalette yaptığı açıklamasında; “Massachussets Eyalet Yargıtayının bu kararla birlikte gençlerin hükümetlerden iklim değişikliği krizinin aciliyetine dair harekete geçmelerini talep etme yasal hakkını tanıyanlar arasına katıldığını” ifade etti.

Olson nisan ayında yaptığı açıklamada; ‘’Eyaletteki iklim değişikliğiyle mücadelede hükümetimin yargı kolu kritik bir role sahip. Hükümetin diğer bölümlerinden hesap sormak yargının görevi,’’ dedi.

Our Children's Trust'ın Washington'daki eyleminden bir kare. Görsel: Popular Resistance

Our Children’s Trust’ın Washington’daki eyleminden bir kare. Görsel: Popular Resistance

Our Children’s Trust, bu davaların yanında Oregon, Colorado, Kuzey Carolina ve birtakım başka ülkelerde de davacı oldu.

Massachusetts davasında gençler eyaletin Küresel Isınma Çözümleri Eylem Planı uyarınca 2008 yılında belirlenen hedeflere ulaşmak için yeterince çaba gösterilmediğini savundu. Bahsi geçen bu yasa sera gazı salımını 2020’ye kadar 1990’a kıyasla %25, 2050’ye kadar ise %80 azaltmayı hedefliyordu ve Massashussets eyalet yargıtayı bu verilerin iklim değişikliğine dair mevcut en iyi bilimsel veri olduğuna kanaat getirdi.

İlgili daire bölgesel emisyon ticareti gibi sülfür hekzaflorid salımını sınırlayacak yeni düzenlemeler ve düşük emisyonlu araç programı hazırladı. Ancak, eyalet hala bu hedeflere ulaşmaya yakın değil. 2015’te yayınlanan rapora göre Massachusetts 2020 hedeflerini ancak eyalet meclisi hidroelektrik kullanımını teşvik için bir yasa tasarısı çıkarırsa tutturabilir ki böyle bir şey henüz gerçekleşmedi.

Alt mahkemenin çevre biriminin planını yeterli bulan kararını düşüren yargıç Robert Cordy hükümetin düzenlemelerinin ‘’şartları yerine getirmekten çok uzak olduğunu çünkü parlamentoda karar verildiği gibi kütle bazlı salım azaltımının ne şekilde olacağının muallak olacağı”nı belirtti.

Çevre Koruma Bölümünden Edmund Coletta Jr. yaptığı bir açıklamada mahkeme kararının incelendiğini belirtti.

Açıklamasında, tüm bölümün Küresel Isınma  Çözümleri Eylem Planı’nın sera gazı salımını 2020’de 1990’a kıyasla %25 azaltılması ve 2030 sonrası için daha da artan bir oranda azaltım gerçekleşmesi kararına sadık olduğunu söyledi.

 

Haberin İngilizce Orijinali

Yazı: Peter Andrew Hart

Yeşil Gazete için çeviri: İsmet Konaç

(Yeşil Gazete, Huffington Post)

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.