Doğa MücadelesiManşet

Kuşadası’ndaki hafriyat alanı için yapılan imar değişikliğinin yürütmesi durduruldu

0
Fotoğraf: Bülent Tokçuoğlu

Aydın’a bağlı Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı Mahallesi yakınında oluşturulmak istenen hafriyat alanına karşı açılan davada mahkeme, 1/5000’lik nazım imar planında yapılan değişikliğin yürütmesini durdurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenen hafriyat alanına karşı bölge halkı itirazlarını mahkemeye taşımıştı.

‘Halk sağlığı açısından önemli’

Davanın görüldüğü Aydın 2’nci İdare Mahkemesi tarafından yaptırılan bilirkişi incelemesinde, hafriyat döküm alanı yapılmak istenen dört hektar yüz ölçümündeki alanla ilgili plan kararlarının bütünlüğe aykırı olduğu dile getirildi.

Evrensel’den Özer Akdemir’in aktardığına göre bilirkişi raporunda hafriyat dökülmek istenen bölgenin Dilek Yarımadası Milli Parkı’nı da kapsayan alanın hemen güneyinde yer aldığına dikkat çekilerek; kentsel kullanım ile orman alanlarını buluşturma alanı olarak işlev gören alanların plan kararlarıyla korunmasının halk sağlığı açısından önemli olduğu ve kamu yararı taşıdığına vurgu yapıldı.

Fotoğraf: Bülent Tokçuoğlu

Bilirkişi raporunda, “Plan Açıklama Raporu’nda tespit, analiz, sentez ve değerlendirmelere yer verilmemiş olmasının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu, kamu yararına uygun olmadığı görüşüne varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘İptal kararını bekliyoruz’

Geçtiğimiz günlerde dosyayı görüşen mahkeme oybirliği ile plan değişikliğinin bu şekliyle uygulanmasının ileride telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacağını belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararı ile ilgili konuşan davanın avukatı Dr. Bülent Tokuçoğlu, projenin olumsuz yönlerini ortaya koyan bilirkişi raporuna Aydın ve Kuşadası belediyelerinin itirazının mahkemece dikkate alınmadığını aktararak, “Güzelçamlı halkı için sevindirici ve hayati niteliği olan bu kararın arkasından imar plân değişikliğinin de iptaline karar verilmesini bekliyoruz” dedi.

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.