EkolojiKentManşet

Küçükçekmece Lagünü havzası için fikir projesi yarışması: Son başvuru 17 Ekim

0

İBB bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı‘nın başlattığı Konkur İstanbul, Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi Yarışması’nı düzenliyor.

Yarışma alanı Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri içinde yer alan Küçükçekmece lagünü havzası olan yarışmanın konusu, havzanın kentsel etkileşim bölgesinin tanımlanan ilkeler çerçevesinde yeniden ele alan tasarım fikir projesinin hazırlanması.

Kazanan üç projeye 120 bin lira, üç projeye de mansiyon ödülü olarak 60 bin lira ödül verilecek yarışmada; pek çok sucul ve karasal canlı türüne yaşam ortamı sunan bu lagünün ekolojik yapısındaki bozulma karşısında alınabilecek önlemler ve göl ile havzasının ekolojik yapı niteliklerinin iyileştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek doğa ile uyumlu yaratıcı ve pratik ekolojik müdahaleler ve sağlıklaştırma yaklaşımları aranıyor.

Küçükçekmece Lagünü Havzası ile yakın çevresine ilişkin geliştirilecek önerilerin aşağıda belirtilen ilkeleri dikkate alması bekleniyor:

 • Kentsel alan bütününde ve farklı ölçeklerde söz söyleyebilmesi,
 • Alanın ekolojik bağlantılılığını,
 • Sosyo-ekolojik ilişkiselliğini,
 • Ekolojik-sosyal-kültürel sürdürülebilirliğini,
 • İklim değişikliğine uyumunu,
 • Doğal, sosyo ve kültürel yönleriyle  karşı karşıya olduğu riskleri değerlendirmesi,
 • Alanı etkileyen, alandan etkilenen ilgi gruplarını nelerin beklediğine yönelik öngörü geliştirmesi,
 • Alana özgü “değer”lerin ve mekanın zamansal / fiziksel / sosyal çok-katmanlılığının sürdürülebilirliğini dikkate alması,
 • Doğa, kültür ve sosyal boyutlarıyla etik yaklaşımı barındırması,
 • Yaratıcı ve evrensel planlama yaklaşımlarını benimsemesi,
 • Ekolojik planlama ve tasarım ilkelerini temel alması.

Birleşmiş Milletler‘in belirlediği Sürdürülebilir Kakınma Amaçları’na da  vurgu yapılan arışmada, lagünün kentsel altyapılarla kurduğu ilişkiyi sorgulayan, ekolojik ve kültürel potansiyelleri havza bütününde ele alan, lagünü bir yaşam alanı olarak zengin içeriklerle yorumlayan, ekolojik restorasyon / ıslah / iyileştirme yöntemlerini tasarım ile buluşturan, bu yönüyle yenilikçi bir tavır sergileyen çağdaş planlama ve tasarım yaklaşımlarını ortaya koyan projeler aranıyor.

Başvuran projeleri İBB bünyesinden ve akademiden mimar, şehir plancısı, orman, deniz ve doğa bilimciden oluşan bir jüri kurulu değerlendirecek.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.