ManşetEkoloji

Korona fırsatçılığı: Korunan alanlar maden ve turizme açılıyor

0

Koruma altına alınan alanların maden, turizm ve baraj faaliyetlerine açılmasının önünü açan “Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasını dair yönetmelik31070 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelik ile milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı ve sulak alanların tescil, onay ve ilanı ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esaslarında değişikliğe gidildi.

Tanımlar değiştirildi

16 Mart 2020 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doğal sit alanı kategorilerinden olan “Nitelikli Doğal Koruma Alanları”nın ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları”nın ve Anıt Ağaçların ayırt edici özellikleri ve tanımları değiştirildi.

Barajlar ve iskelelere izin

Nitelikli Doğal Koruma Alanları’nda yapılabilecek faaliyetler,  Yönetmelik değişikliği öncesinde,  örtü altı tarım uygulamaları hariç tarım, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri ve alanın doğal yapısı ile uyumlu çadırlı kamp alanı, bungalov ve günübirlik faaliyetler şeklinde tanımlanmıştı.

Yönetmelik değişikliği ile bu faaliyetlere, tıbbi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri doğal göl ve denizler hariç kültür balıkçılığı faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları eklendi.

Çeşme’deki turizm projesinde korunan alanların kullanımının önü açıldı

Yapılan diğer bir değişiklikle birlikte de  “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları” nda “entegre tesisler” ve “maden işletmesi” yapılabilecek.

Dava sürüyor

Doğal sit alanlarında tanımlanan bu yeni faaliyetlerin bir kısmı, Bakanlığın 2017 ve 2019’da yayımladığı 99, 105 ve 109 sayılı İlke kararları ile uygulamaya sokulmaya çalışılmıştı. Ekoloji Kolektifi bu ilke kararına dava açmıştı. Birinci davada yürütmeyi durdurma alındı ancak davalar devam ediyor.

Ekoloji Birliği: İktidar korona virüsünden ders almıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekoloji Birliği “Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanlar, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleri bizim hazinelerimizdir, mutlak korunması gerekir. Korona virüsünden ders almayan iktidar, kullanılması değil korunması gereken bu önemli alanları daha fazla talana açarak yeni salgınlara davetiye mi çıkarıyor? İktidarı söz konusu yönetmeliği bir an önce iptal etmeye çağırıyoruz!” dedi.  Ekoloji Birliği, yönetmeliğin iptali için yasal yoldan itiraz edeceklerini duyurdu.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.