LGBTİ+Manşet

KKTC’de eşcinsellik serbest bırakılacak

0

Kuzey Kıbrıs’taki eşcinseller, KKTC yasalarındaki eşcinsellik suçunun insan haklarına aykırı olduğuna hükmetmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.

Kuir Kıbrıs Derneği (Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan dava için bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Kuir Kıbrıs Derneği, İngiltere’deki Humun Dignity Trust örgütü ile temas kurmuş ve iki örgütün avukatları, ortaklaşa bir şekilde hazırlanarak AİHM’e başvurmuştur. Sözkonusu başvuru, AİHM kararları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs’taki insan hakları ihlallerinden sorumlu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yapılmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa’da benzer yasaların uygulandığı ülkeleri geçmişte uyarmıştır. Birleşik Krallık aleyhine 1981 yılında, İrlanda aleyhine 1989 yılında ve Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine 1993 yılında vermiş olduğu kararlarla, böyle bir uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 8. Maddesi ile korunan özel hayata saygı hakkının ihlali olduğuna karar vermiştir. Kıbrıs Cumhuriyeti bu yasanın uygulanmadığı şeklinde savunma yapmış olsa bile, AİHM sadece “böyle bir yasanın varlığının dahi özel hayata saygı hakkının ihlali olduğuna” karar vermiştir. AİHM, özel hayata saygı kavramını tanımlarken bazen bir kişinin fiziksel ve sosyal kimliğininin bütün unsurlarını kapsamakta olduğunu ve örnek olarak, cinsiyet kimliği, ve cinsel yönelim ve cinsel hayat AİHS’in 8. maddesinin kapsamına girdiğini kabul etmiştir.

Kuzey Kıbrıs, “erkekler arası eşcinsel ilişkilerin” cezalandırıldığı Avrupa’daki en son coğrafyadır. Söz konusu cezalandırma, Kuzey Kıbrıs’ta kişilerin özel hayat hakkını ihlal ettiği gibi, kişilerin özgürlüklerinden mahrum kalmasına da yol açmaktadır. Bununla beraber, mahkemeye çıkarılan kişilere cinsel ilişkiye girip girmediklerini anlayabilmek amacıyla hastanelerde anal muayene de yapılmaktadır. Bu muayenelerin rıza dışında yapılması, AİHS’in 3. Maddesi ile korunan insanlık dışı muamale yasağının ve yine özel hayata saygı hakkının ihlali oluşmaktadır.

Yeşil Gazete

Kategori: LGBTİ+

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.