Doğa MücadelesiManşet

Kıbrıs’ın Karpaz Milli Park’ı gözden çıkarıldı

0

Kıbrıs’ta Milli Park Karpaz’ın üzerine yapılmak istenen dev otoban projesine tepkiler büyüyor.

Tepeden inme bir kararla, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna ihtiyaç duyulmadan bölgede yapılmasına karar verilen dev otoban projesi yüzünden Kuzey Kıbrıs’ın nadide milli parklarından Karpaz dozerlerle altüst ediliyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, koruma altına alınmış 238 türün 162’sinin ve 47 adet endemik bitkinin 24’nün yaşadığı bölge, aynı zamanda Kıbrıs tarihindeki ilk yerleşim alanlarından bir olan Kastros’a da ev sahipliği yapmakta.

Bölgenin ekolojik dengesini bozulması tehlikesine karşı çevreciler, siyasi partiler ve STK’lar tepkiler dile getirmeye başladı. Daha önce proje hakkında suç duyurusunda bulunan Kıbrıslılar, geçtiğimiz hafta içinde de Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde yüksek katılımlı bir protesto eylem gerçekleştirdi.

“Karpaz Milli Parkını Koruyalım İnisiyatifi”  temsilcisi ve Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten tarafından yapılan yazılı açıklamada durum şu şekilde aktarılıyor:

‘‘MİLLİ PARK’’ DA GÖZDEN ÇIKARILDI
Plansız ve çarpık yapılaşma ile kaynaklarımızın tüketilmesi sonucunda, doğanın acımasız bir biçimde katledildiği ülkemizde gün geçtikçe artan çevre sorunları, bu güzel adanın oldukça zengin olan biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliğinin hızla yitirilmesine neden olmaktadır. Hal böyle iken, doğal ve turistik açıdan el değmemiş tek bölgemiz konumundaki Dipkarpaz Milli Parkıiçerisinde son günlerde bizzat devlet eliyle yapılan tahribat artık bu ülkede sözün bittiği son noktadır.
Yasa tanımaz olduğu tescillenen hükümetin hiçbir kural tanımadan, ortada Ekolojik Etki Değerlendirmesi dahi yapmadan ‘‘yol çalışması’’ adı altında özel çevre koruma bölgesinin bir bölümünü dozerlerle dümdüz edilmesine olanak sağlaması tek bir şekilde izah edilebilir. Bunun adı KATLİAM’dır ve bunu yapanlar da KATİL’dir.

Anlaşılan odur ki, esas itibarı ile yapılmak istenilenbölgenin mukayeseli üstünlüğünün ortadan kaldırılmaya çalışılması ve bölgenin birilerine peşkeş çekilmesine zemin hazırlanmasıdır. Kıbrıs’ın kuzeyinin en son sermayesi konumunda olan bu eşsiz çevre değerlerinin yok edilmesinin altında ciddi rantlar yatmaktadır.
1977’den beri Milli Park olması yönünde adımlar atılan, 24  Şubat 1988 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Park statüsüne kavuşan, 6 Kasım 1995’te Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen, 2004’te Karpaz Emirnamesi ile bu niteliklerin korunması gereği bir kez daha önemle vurgulanan,2007’de Özel Koruma Bölgesi ilan edilen ve en son olarak da AB tarafından Natura 2000 direktifi ile uluslararası düzeyde korunması gerektiği belirtilen Dipkarpaz Milli Parkı ne yazık ki hükümet edenler tarafından gözden çıkarılmıştır.
Karpaz Milli Park alanı tartışmasız Kuzey Kıbrıs’ın en zengin doğal alanıdır. Çevre Yasası’nın emrettiği şekilde ‘‘Flora ve Fauna Emirnamesi’’ ilekorunan 238 türün 162’si alan içerisinde barınmaktadır. Koruma altındaki 5 tür memeliden 2’si16 tür sürüngenden 12’si ve 215 kuş türünden 147’si park alanı içerisindedir. Kuzey Kıbrıs’ın tümünde bugüne kadar tespit edilen 1410 bitki türünün yarısı da burada yaşam bulmaktadır. Ayrıca 47 adet endemik bitkimizin 24 adedi,  nadir bitki türlerinin yaklaşık 100 adedi de yine bu alandadır.
İşte Dipkarpaz Milli Parkı içerisindeki tüm bu değerlerin önemli bir bölümünü barındıran tepeler, kayaçlar, kumullar ve doğal bariyerler iş makineleri ile dümdüz edilmiş ve halen edilmeye de devam etmektedir. Çevre Koruma Dairesi’nin yolun izinsiz olduğunu açıklaması ve dahası bölgede aşırı tahribat yapıldığını ortaya koymasına rağmen uluştırma bakanlığı ve hükümetin buna aldırış etmeden hareket etmesi ise akıl ve mantık ile bağdaşmaz.
Ortaya koyduğumuz veriler ve yaptığımız tüm uyarılara karşın yetkililerin bu konuda geri adım atmaması ve ‘‘ben yaparım olur’’ mantığıyla doğanın tahrip edilmesine sessiz kalmaları kabul edilemez. Bu doğrultuda biraraya gelen duyarlı vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri topyekün bir mücadele sergileme kararı almışlardır. Bizler, özgür eşeklerin yaşadığı ortamdan kural tanımaz bir şekilde otoban geçirilmesine ve dozerlerin doğa koruma bölgesini ve milli parkı yok etmesine müsaade etmeyeceğiz.

 

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.