Hafta SonuManşet

Kent Hareketleri, deşifre edecek!

0

Kent Hareketleri, başlattığı imza kampanyasında, ekolojiyi, kültürel mirası yok edecek, insanları yerlerinden edecek projelere imza atan mimar, sehir plancıları ve bilim insanlarını deşifre edeceğini açıkladı.

Kent Hareketleri, mimar, şehir plancıları ve akademiye seslenerek ekolojiyi, çevreyi, kültürel mirası yok edecek insanları yerlerinden edecek projelerde yer almamalarını isteyen bir imza kampanyası başlattı.

İmza metninde, bu projelere ortak olanların teşhir edileceği belirtildi.

Küresel sermayenin tayin ettiği kentlerin planlanmasında, kent sakinlerine söz hakkı verilmediği belirtilen imza metninde bu rant kavgasına bir kısım mimar, plancı ve akademinin de katıldığı ifade edildi.

Metinde, doğayı, çevreyi, kültür varlıklarını ve tarihi değerleri hiçe sayan bu gidişata karşı, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, hukuki güvenceleri ve katılımcı mekanizmalarıyla herkesin barış ve onur içinde yasayabileceği bir kent talep edildi.

Afet bahanesiyle spekülasyona karşı

İmza metninden satır başları:

* Kamu politikalarının, kentsel planlamanın, bütçelendirmenin ve kent süreçlerinin tasarlanmasında, uygulanmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde kent sakinlerinin katılımcılığının en yüksek karar alma seviyelerinde sağlanmasını,

* Kentin kaynaklarının toplumsal sorumluluk ile kullanılmasını, ayrımcılık yapmadan, kentin tüm sakinlerine sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre teminini, doğal afet bahanesiyle spekülasyon ve rant amaçlı projeler yerine, bu afetlere karşı tedbirlerini alan,

* Yasal güvenliği olan emniyetli konut hakkını, kentin sakinlerini zorla tahliye ile yerinden etmeksizin garanti eden bir yönetimi, kentsel ayrışma/dışlama /zorla tahliye ve yerinden etmelere karşı hukuki yaptırım mekanizmalarını,  kentteki tüm kişi ve topluluklara eşit şartlarda gelişim olanakları sağlanmasını talep ediyoruz.

Mimar, şehir plancıları ve akademiye

* Ekolojiyi ve çevreyi tamir edilemez bir şekilde zarara uğratacak, yoksulluğu arttıracak, insanları yerlerinden edecek,
Somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerini, çok-sınıflı kamusal alanları ve kent meydanlarını, kamusal binalar ile kentin hafıza mekânlarını yok edecek projelerde yer almamaları, bunları gerçekleştiren tüm projelere de karşı çıkmaları çağrısında bulunuyoruz.

Kent Hareketlerine bu adresten ulaşabilir.

Ayrıca facabook sayfasından da takip edebilirsiniz.

Kent Hareketlerinin “Kürsü Senin İstanbul” eylemii için tıklayınız.

(Bianet)

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.