Doğa MücadelesiManşet

Karaburun’da “Sarpıncık RES” projesine iptal kararı

0

Karaburun halkının yerel idare, sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ve ÇEHAV (Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları) desteği ile açtığı davada sonuç belli oldu. Çalık Enerji’ye ait “Sarpıncık RES” projesi için İzmir Valiliği tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı İzmir 5’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

49

Bölge İdare Mahkemesi’nin diğer çevre davalarına da emsal olabilecek bu kararının ardından yapılan yazılı açıklama ile kamuoyuna seslenen Karaburun Kent Konseyi, Yarımada halkı tarafından yürütülen mücadele sürecinin devam edeceğini duyurdu. Kent Konseyi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Karaburun Yarımadası’nda bu ölçüsüz ve adaletsiz RES yatırımlarını durdurmak için başlayan hukuk mücadelesi, 28/01/2015.tarihinde yapılan Karaburun Kent Meclisi toplantısında ortaya çıkan ortak görüşle,“Yurttaş Davaları”na dönüşmüştür. Sarpıncık RES Projesi, ÇED Olumlu Kararının İptali istemiyle açılan dava ilk yurttaş davasıdır.

Yarımada’da kurulu RES’lere ilave olarak kurulacak yeni bir RES’in çarpan kümülatif etkiyle Yarımada’nın ve Sarpıncık-Hasseki bölgesinin sahip olduğu doğal/kültürel/ekonomik değerlerin geri dönüşsüz biçimde yok olmasına neden olacağı açıktır. Bu nedenle, Sarpıncık RES Projesiyle ilgili ÇED sürecinin her aşamasında, Karaburun Belediye Başkanlığı ve Kent Konseyi, itirazlarını ayrıntılı raporlarla ilgili Bakanlıklara iletmişti. Halk Projeye şiddetle karşı çıkışını, Projenin sözde “Halkın Katılımı” toplantısını protesto ederek ve katılmayarak ifade etmişti. Karar dosyasında yer alan davalı T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı savunmasında “…halkın katılımı toplantısının düzenlendiği ancak, halk ilgi göstermediğinden sunum yapılamadığı ve toplantının sona erdiği…” ifade edilmiştir.

Karaburun Yarımadası yaşayanlarının davalarıyla çok yakından ilgili olduğunun bilinmesini isteriz. Davanın 19 Ekim’de yapılan duruşmasında da, Karaburun Yurttaş Davacıları, Belediye Meclisi üyeleri, Kent Konseyi ve yerel STÖ temsilcileri ve EGEÇEP hep birlikte mahkeme salonundaydı. Duruşmanın ertesi günü, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sarpıncık RES için yeni bir ÇED Raporuyla yeniden “İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK)” toplantısı yapılacağını duyurdu. Bakanlık, 13/02/2009 tarihli bir Genelgeye dayanarak, Çalık Enerji’nin talebi üzerine yeniden düzenlenen revize ÇED raporunu değerlendirmeye almış ve 27/10/2015 tarihinde İDK toplantısı yapılmıştır.

Şimdi, Mahkeme, 2009 tarihli Genelge kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan bir iptal kararı verdi. Mahkemenin bu iptal kararına rağmen, yeni bir ÇED süreci yürütülerek yeniden ÇED Olumlu Kararının verilmesi halinde yetkililer hakkında mahkeme kararlarını uygulamamak nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız. Karaburun Yarımadası’nda bu ölçüsüz RES yatırımlarına karşı açılmış olan 11 dava sürmektedir. Verilen mücadele sadece bir çevre mücadelesi olmaktan çıkmış, tüm canlıları kapsayan bir yaşam hakkı ve kırsal kalkınma olanaklarını savunma mücadelesine, yaşam mücadelesine dönüşmüştür.

Lodos firmasının sahibi olduğu Karaburun RES Projesi’nde Mahkemenin verdiği üretim lisansının iptali kararından sonra Sarpıncık RES Projesi için verilen iptal kararı da Yarımada halkı ve bileşenlerinin haklılığını bir kez daha göstermiştir. Karaburun yaşayanları olarak, Yarımadamızın, doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, kendi doğal-ekonomik değerlerine dayalı kalkınma isteğini yok sayarak enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve davacı olmaya devam edeceğiz. Başta ÇEHAV olmak üzere emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.”

(Ege’de Son Söz)

 

You may also like

Comments

Comments are closed.