TürkiyeKadınManşet

Kadın Hakları Deklarasyonu yayınlandı: Kızkardeşlik ve ulusötesi dayanışmayla hep beraber çalışacağız

0
Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Aralarında Eşitlik İçin Kadın Platformu‘nun da bulunduğu bin kadar kadın kuruluşundan oluşan 12 kadın ağı ve platformu dünya çapında kadınların karşılaştığı ayrımcılık, şiddet, ekonomik zorluk ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için bir deklarasyon yayımladı.

Uluslararası toplantı sonucu ortaya çıktı

2020 Kadın Hakları Deklarasyonu, 15 Ekim tarihinde Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası toplantı sonucu ortaya çıktı. Avrupa ve Kuzey Amerika‘dan 15 ülke ve 170 kadın bir araya geldi. Toplantıda sağcı grupların ve hükümetlerin İstanbul Sözleşmesi‘ne saldırılarını ele alındı. Sözleşmeye karşı öne sürülen argümanların ülkeler arasında benzerlik gösterdiği ve bu argümanların kadın düşmanı, homofobik, transfobik, ataerkil ideolojilerden kaynaklandığı da bir kez daha su yüzüne çıktı.

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Deklarasyonda kadınların insan hakları ihlallerinin birbiriyle ilişkili nedenlerine dikkat çekildi. Yapılan bu ihlallerin neoliberal politikalar, yükselen otoriterlik, iklim değişikliği, militarizm ve koronavirüs salgını nedeniyle ağırlaştığı vurgulandı. Aynı zamanda, her ülkenin siyasi kurumlarının ve uluslararası kuruluşların, kadınların insan haklarını hayat geçirmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmesi talep edildi.

Kadınlara yönelik hak ihlalleri

Deklarasyonda kadınlara yönelik gözlemlenen hak ihlalleri şöyle sıralandı:

 • Ataerkil yapılar, neoliberal politikalar, otoriter yönetimler, militarizm ve savaşlar uzun zamandan beri kadınların ve kız çocuklarının haklarını ihlal etmekte ve yaşamlarını tehlikeye atmaktadır.
 • Derinleşen yoksulluk, ekonomik eşitsizlik, iklim değişikliği ve içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını durumu daha da ağırlaştırmış; farklı sınıf, ırk, etnik köken ve milletten kadınların değişik şekillerde ve ölçülerde yıpranmasına neden olmuştur.
 • Toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddet; birbirinden çok farklı siyasi görüş, dini inanç ve kültüre bağlı birçok hükümet ve grupların söylem ve eylemlerinde öne çıkmaktadır.
 • Bu devlet ve devlet dışı aktörler diğer farklılıklarına rağmen, kadın düşmanlığı, homofobi ve transfobi içeren aynı ataerkil ideolojide birleşmektedirler.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Çözüme yönelik talepler ise şu şekilde: 

 • Tüm devlet kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kurumları; insan haklarının temeli olan, insan onurunda eşitlik ilkesine göre hareket etmeli,
 • Tüm hükümetler; kadın örgütleri ile iş birliği içinde ve yeterli kaynaklara sahip ve ciddi uygulanan politikalarla, kadınların ve kız çocuklarının ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, cinsel ve üreme haklarını güvence altına almalı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamalı,
 • Tüm hükümetler küresel krizleri yönetmek, her yerde insan haklarını gerçekleştirmek ve güvence altına almak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için uluslararası iş birliği ve çok taraflılık ilkesi ile hareket etmeli,
 • Tüm parlamentolar yasa yapma işlevlerini yerine getirirken, ayrımcı yasaları toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan yasalarla değiştirmeli ve denetleme yetkilerini kullanarak hükümetleri sorumlu tutmalı,
 • Yerel, ulusal ve küresel medya olumsuz tiplemeleri bırakarak, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve kadın hakları ihlallerinin kamusal ve sivil faillerini ortaya çıkarmalı, ihmali olan kurumları sorumlu tutmalı,
 • Tüm uluslararası kurum ve kuruluşlar; etkin yönlendirme, izleme ve takip mekanizmaları ile ve taviz vermeksizin, kadın ve kız çocuklarının haklarının gerçekleşmesine, cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın sona ermesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin güvence
  altına alınmasına yardımcı olmalı,
 • İstanbul Sözleşmesi, Pekin Eylem Platformu, CEDAW ve Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, tüm insan hakları belgeleri haklarında yanlış bilgilendirmelere karşı savunulmalı, bütün devletlerce onaylanmalı ve bütünüyle, eksiksiz uygulanmalıdır.

Gazete Sujin

Metinde ayrıca, ataerkil şiddete, yanlış bilgilendirmelere, eril söylemlere ve kazanılmış haklara yönelik saldırılara karşı koymaya devam edileceği, eşitlik, adalet ve barış içinde yaşanacak bir dünya kurmak için, kız kardeşlik ve ulusötesi dayanışma içinde hep beraber çalışılacağı da vurgulandı.

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.