Doğa MücadelesiEkolojiManşet

İzmir’de Erdoğan ve Tarım Bakanlığı’nın ormanlık alana imar kararı Danıştay’dan döndü

0

Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün İzmir’deki bir arazinin orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptali kararına yönelik yaptığı itiraz, Danıştay’tan döndü.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan 375 hektarlık arazi, daha önce “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan” alan olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kararı ile orman sınırları dışına çıkarılmıştı.

Karara yapılan itiraz sonucunda Danıştay 8. Dairesi, kararın iptali ve yürütmenin durdurulmasını kabul etmişti.

TMMOB, tapuda orman olarak kayıtlı 375 hektarlık alanın, İzmir depreminin ardından depremzedeler için kalıcı konut yapılmak üzere orman vasfının dışına çıkarılması için çalışma yapıldığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, idarenin itirazını reddetti. Kurul, karara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“İtiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından ve davalı idarelerce öne sürülen hususlar, bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazların reddine, 18/01/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

‣ Bodrum’da Cumhurbaşkanı kararıyla 100 hektarlık alan için verilen imar izni iptal edildi
‣ Cumhurbaşkanı Kararı’yla iki ilin ormanlık alanları ‘orman vasfı’ dışına çıkarıldı
‣ İkizdere’yi yok eden taş ocağına Danıştay’dan ‘dur’ kararı: Hukuk yavaş, makine hızlı

Ne olmuştu?

İzmir’in Bayraklı ilçesinde tapuda orman olarak kayıtlı 375 hektarlık alan, 25 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile orman vasfının dışına çıkarılmıştı.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, tapuda orman olarak kayıtlı 375 hektarlık alanın, depremzedeler için kalıcı konut yapılmak üzere orman vasfının dışına çıkarılması için çalışma yapıldığını tespit ettiklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararında, “İzmir İl Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi’nde bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verilmiştir” denilmişti.

Konut yapılacak alanın Yamanlar dağından başlayan ve yaklaşık bin 750 hektarlık su toplama havzasına sahip Laka Deresi Havzası içinde kaldığını belirten Kurul, sel felaketine dikkat çekmişti.

You may also like

Comments

Comments are closed.