ManşetUlaşımYaşamYerel

İstanbul’da taksi krizi büyüyor: Halkın üçte ikisi yoğun trafikte taksi bulamıyor, kadınların çoğu gece güvensiz buluyor

0
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iktidar bloğu arasında süren taksi krizinin faturasını İstanbullular çekiyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yeni taksi plakaları için defalarca girişimde bulunsa da UKOME’de bu teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Geçen yıl şubat ayında İBB’nin yönettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)’nin yapısı Resmi Gazete‘de yayınlanan yönetmelikle değiştirilmiş; yeni yönetmelikte, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da UKOME üyesi yapılmıştı. Bu değişiklikle üye sayısının hükümet lehine değişmiş; başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, İBB yönetimi İstanbul’un ulaşım ile ilgili alınması gereken kararlarda sürekli engellendiklerini sık sık duyurmuştu. 

Dün Ulaştırma Bakanlığı‘ndan yapılan açıklamada ise taksilerin her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım-satım izinlerinin İBB tarafından gerçekleştirildiği, şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı’nın da yine İBB tarafından verildiği ifade edildi.

Bakanlık, sorunun çözümü için topu İBB’ye atarak, şikâyetleri ortadan kaldırmak ve müşteri memnuniyetini gözetmek görevinin İBB’de olduğunu söyledi: “Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir. Taksilerin; eğitim, kontrol, denetim, yönetimde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”

İBB yönetimiyse şikayetlere çözüm olabilmek için İstanbul’da beş bin taksiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek hazırladığı teklifi yedi kez UKOME’de gündemine getirdiklerini ancak bunların her seferinde reddedildiğine dikkat çekti. İBB’nin özel taksi şoförlerine cezai yaptırım getirme yetkisi de bulunmuyor.

İstanbullu canından bezdi                                          

Kriz giderek büyürken,  (İBB) bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı, “Taksi Kullanım Alışkanlıkları, İhtiyaçlar ve Beklentiler” başlıklı raporunu yayımladı.

Raporun dayandırıldığı “Taksi Kullanım Alışkanlıkları, İhtiyaç ve Beklentileri Anketi”nde 2-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 555 İstanbullu ile telefon üzerinden görüşüldü. Ankete katılanların yüzde 51,1’ini kadınlar, yüzde 48,9’unu erkekler oluşturdu.

Araştırma kapsamında görüşülen katılımcılardan yüzde 51,2’si taksi kullandığını belirtirken, taksi kullananların yüzde 50,9’u kısa mesafe yolculukları, yüzde 34,3’ü orta mesafe yolculukları ve yüzde 14,8’i ise uzun mesafe yolculukları tercih ettiğini ifade etti. Taksi kullanmayan katılımcıların ise yüzde 42,3’ü şahsi aracı olması nedeni ile taksi kullanmayı tercih etmediğini belirtirken bu veriyi yüzde 30,9’u ile taksi ücretlerinin pahalı bulunması takip etti.

Taksi kullandığını belirten katılımcıların yüzde 58,4’ü İstanbul’daki mevcut taksicilik hizmetinden memnun olmadığını, yüzde 29’u memnun olduğunu, yüzde 12,6’sı ise kararsız olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları şöyle:

Taksiler en çok acil ihtiyaçlar için kullanılıyor:  Katılımcıların yüzde 38,2’si hastaneye gitmek gibi acil ihtiyaç olan durumlarda taksi kullanıyor. Bunu “zamandan tasarruf etme” ve “aile ile yapılan yolculuklar” izliyor.

Taksi sayısı çoğunluğa göre yetersiz: Katılımcıların yüzde 47,9’u İstanbul’daki toplam taksi sayısının yetersiz olduğunu belirtti. Yüzde 37,4’ü yeterli olduğunu, yüzde 14,7’si ise kararsız olduğunu söyledi.

İstanbullu, yoğun trafikte taksi bulmakta zorlanıyor: Ankete katılanların yüzde 73,4’ü trafiğin yoğun olduğu saatlerde veya yağmurlu günlerde taksi bulmakta zorlandığını, yüzde 56,5’i ise kısa mesafe yolculuklarda sorun yaşadığını belirtti.

Kadınlar gece yolculuğunu güvenli bulmuyor: Gece saatlerindeki taksi yolculuğu yüzde 40,3 oranında güvenli, yüzde 39,9 oranında güvensiz bulunuyor. Yüzde 19,8 oranında katılımcının konuyla ilgili fikri yok.

Ancak kadınların yüzde 51,9’u gece saatlerinde taksi yolculuğunu güvenli bulmuyor, erkeklerde ise bu oran yüzde 27,3.  Gece saatlerinde taksi yolculuğu yapmayı güvenli bulmayan katılımcıların yüzde 70,9’u taciz veya saldırıya uğrayabileceği korkusu duyuyor, yüzde 10,7’si gece saatlerinde trafik güvenliğini riskli bulduğunu ifade ediyor. Taciz veya saldırıya uğrayabileceği korkusu duyduğunu ifade eden katılımcıların yüzde 63,2’si kadın.

Çoğunluk, takside kamera olmasını istiyor: Taksi kullanım sıklığını arttırmak için İstanbulluların talepleri yüzde 42,7 oranında taksi ücretleri daha uygun olması, yüzde 14,7 oranında şoförlerin tavrında iyileşme olması, yüzde 12,9 oranında taksi kullanımının daha güvenli olması ve yüzde 9 oranında ise kadın taksi şoförlerin artması.

Taksi ücretlerinin yüksek olması daha sık taksi kullanmanın önündeki en büyük engel olarak belirtiliyor, diğer sebepler ise taksi şoförlerinin olumsuz davranışları ve güvenlik.

Katılımcıların yüzde 92’si taksi yolculuklarının resmi olarak kamera ile kayıt altına alınmasının yolculuk deneyimini daha iyi hale getireceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 3,3’ü bunu onaylamadığı, yüzde 4,7’si ise bu konuda kararsız olduğunu belirtti.

‘Taksi sayısının artırılması elzem’

Rapordan elde edilen bilgiler doğrultusunda, şu önerilerde bulunuldu:

  • Araştırma sonucunda İstanbulluların taksiye en ihtiyaç duydukları saatlerde ve en çok tercih ettikleri taksi kullanım tercihi olan kısa mesafe yolculuklarda taksiye erişiminin çok kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir.
  • Dünya metropolleri ile karşılaştırıldığında taksi kullanıcılarının ihtiyaç duyduklarında taksiye ulaşamıyor olması, kişi başına düşen taksi sayısının oldukça yetersiz olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda İstanbul’daki taksilerin sayısının artırılması elzemdir.
  • Taksi ulaşılabilirliliği ve yolculuk güvenliği konularında çözüm sağlayan çevrimiçi uygulamaları ve dijitalleşme olanaklarına yatırım yapılmalıdır.
  • Taksi ücretlendirmelerinde kısa, orta ve uzun mesafe yolculuk ve kademelendirilmiş ücretlendirme seçenekleri değerlendirilmelidir.

‘Ek güvenlik önlemleri geliştirilmeli’

  • Kadınların taksi yolculukları sırasında kendilerini güvende hissetmeleri için dijital uygulamalardan da yardım alarak ek güvenlik önlemleri geliştirilmelidir.
  • Taksi şoförleri her yıl yenilenen trafik güvenliği, ilkyardım, şiddetsiz iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri alarak sınava tabi tutulmalı, sınavlardan geçemeyen şoförlere yaptırım uygulanmalıdır.
  • Dijital ödeme yöntemlerine ek olarak İstanbulkart ödeme sistemi taksi kullanımında yaygınlaştırılmalıdır.”

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.