KentManşet

İstanbul’da katılımcı bütçe: İBB yatırımları oylamaya sunuldu

0

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Katılımcı Bütçe” modelini yaşama geçiriyor. Bu proje ile İstanbulluların yatırımlar arasında tercih yaparak önceliklerini belirlemesi ve kaynakların ne şekilde kullanılacağını bilmesi amaçlanıyor.

“Bütçe Senin, Karar Senin. İstanbul için Birlikte Karar Verelim” sloganıyla başlatılan projeyle, yerel demokrasinin güçlendirmesi ve İstanbulluların şehir hakkında daha çok söz sahibi olması hedefleniyor.

2022 bütçesine karar verilecek

İstanbul Kent Konseyi ve İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında, İBB’nin 2022 yılı bütçesi İstanbullularla birlikte hazırlanacak.

İstanbullular yatırımlar arasında tercihte bulunarak öncelikleri belirleyecek ve belediye kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını bilecek. Önerecekleri fikir ve projelerle, İstanbul’un sorunlarının çözümüne katkı sunacak, belediye çalışmalarına yön verecek.

Son tarih 29 Ağustos

İBB 2020-2024 Stratejik Planı ve mevzuata uygun, teknik açıdan yapılabilir tüm projeler 21-29 Ağustos tarihleri arasında bu adres üzerinden İstanbulluların oylamasına sunuldu. Oylamaya 12 yaşından büyük ve İstanbul’da ikamet eden tüm vatandaşlar katılabiliyor.

Vatandaşların aktif katılımı ile birbirinden farklı proje modellerinin ve uygulama biçimlerinin demokrasi içerisinde değerlendirilmesine imkan sağlayan modelle, kentliler kamu kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını izleyecek, sosyal politikalar arasında tercihte bulunabilecek ve kamusal kaynakların kullanım önceliğini belirleme fırsatı elde edecek.

Katılımcı bütçe nedir?

İBB’nin 16 milyon için geliştirdiği insan odaklı “Katılımcı Bütçe Modeli”, yeni belediyecilik anlayışı çerçevesinde; halkın yararına olacak projelerin halkla birlikte devreye alınmasını ve harcamaların bu önceliklere göre yapılmasını öngörüyor.

Hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkelerini ön plana çıkaran proje ile yerel yönetimlerde dayanışma ve uzlaşma kültürünün geliştirilmesi, iş birliklerinin güçlenmesi ve temel hak ve hizmetlere erişimde sosyal adaletin sağlanması isteniyor.

İstanbullular böylece kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını izleyecek, sosyal politikalar arasında tercihte bulunabilecek ve kamusal kaynakların kullanım önceliğini belirleme fırsatı elde edecek.

Birçok ülkede uygulanıyor

2000’li yılların başından itibaren Latin Amerika, Avrupa ve Afrika şehirlerine hızla yayılan Katılımcı Bütçe Modelinin; demokratik, şeffaf ve katılımcı yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesinde son derece etkili olduğu görüldü.

Yönetim sistemleri birbirinden farklılık gösteren Kuzey Amerika, Rusya ve Çin’de merkezi hükümetlerce yasal çerçeveleri oluşturulan bu uygulama, kalıcı bir hal aldı. Türkiye’de ise katılımcı bütçe; Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Çanakkale, Batman, Ordu-Fatsa, Bursa-Nilüfer ve İstanbul-Şişli’de toplumcu belediye anlayışı içinde kendine yer buldu.

More in Kent

You may also like

Comments

Comments are closed.