İklim ve EnerjiManşet

İstanbul ve Trakya’da kurulacağı ilan edilen Termik santrallere karşı buluşma bugün!

0
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sitesinde askıya çıkarılan çevre düzeni planı değişikliği duyurusunda önceki gün Trakya’da iki ayrı yerde termik santraller kurulacağına yer verilmesiyle bunun bir “ölüm fermanı” olduğunu öngörebilen Trakya ve İstanbul’daki çevre örgütleri de harekete geçti.
Daha önceki planlarda “tarım alanı” ve “Orman alanı” olarak geçen Çerkezköy-Silivri arası ile Tekirdağ Vize yakınlarındaki iki bölge “Enerji Üretim Alanı” (EÜA) ilan edildi. EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali ve TKİ Vize Termik Santrali alanlarının yürürlükte bulunan çevre düzeni planlarına işlenmesine yönelik olarak plan değişiklikleri ile kömüre dayalı termik santrallerin kurulabilmesi için gerekli yasal altyapı böylece hazırlanmış bulunuyor.
Bu nedenle Silivri ve Vize’de tarım ve orman alanı olan iki bölgeye yapılmak istenen termik santrallere karşı 9 Aralık Cuma(bugün) 12:30’da İstanbul/Beşiktaş Balmumcu’daki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde buluşulacak.
Anayasa`nın 56. Maddesi şöyle demektedir: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Huzur içinde sağlıklı yaşam hakkım gereği, yaşadığım şehirolan İstanbul’un ve Trakya‘nın tarım topraklarının kirletilmesine, Istrancalar’ın asit yağmurları ile telef olmasına, su havzaların tahrip edilmesine, insanlarımızın hastalıklarlaboğuşmasına, binlerce yıldan bu yana süregelen bir yaşam varlığının yok edilmesine karşı anayasal hakkımı kullanarak; söz konusu ‘’1/100.00 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğine alta sıralanan gerekçelerim doğrultusunda iptalini talep ve itiraz etmekteyim:….” şeklinde başlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na hitaben yazılmış ve sizlerin imzalayıp e posta ile kampanya sorumlularına iletebileceğiniz  dilekçeye şuradan ulaşabilirsiniz.
(Kuzey Ormanları Savunması)

You may also like

Comments

Comments are closed.