TürkiyeKoronavirüs SalgınıManşet

İstanbul Tabip Odası’ndan Bilim Kurulu üyelerine açık mektup

0

İstanbul Tabip Odası’ndan (İTO) hekimler, Yönetim Kurulu adına açık bir mektup yazarak, Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Kurulu üyesi meslektaşlarına seslendi.

Kurulun çok önemli bir görevi üstlendiğine dikkat çekilen mektupta gerek kendilerinin gerekse kamuoyu tarafından iletilen bazı sorular paylaşıldı. Bakanlığın, bölgesel dağlımı, yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri ve yapılan testlerin ayrıntılarını açıklamadığına değinilen mektupta, üretimin durdurulmaması, hastaların telefonla takibi, salgının kontrol altına alındığı açıklamaları gibi konularda ne düşündükleri soruldu.

İTO’nun Bilim Kurulu’na yazdığı mektup şöyle:

“Değerli meslektaşlarımız,

Türkiye’nin COVİD-19 Pandemisine karşı mücadele sürecinde çok önemli bir sorumluluk üstlendiniz, fevkalade önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Öncelikle bu süreçteki yoğun emekleriniz için mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İstanbul Tabip Odası olarak çalışmalarınızı yakından izlemeye, kıymetli fikirlerinizden yararlanmaya çalışıyoruz.

Ancak alınan “kararlar” doğrudan Bilim Kurulunuz (ya da bir sözcüsü) tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşılmadığı için sizin adınıza açıklamalar yapan siyasi yetkililerden ya da “Kurul” üyelerinizin verdiği “kişisel” beyanatlardan öğrenebilmekteyiz.

Bu nedenle gerek meslektaşlarımız gerekse kamuoyu tarafından bizlere iletilen bazı soruları bu açık mektupla Kurulunuza paylaşmak istiyoruz:

1-Sürecin yönetimi açısından sağlık çalışanlarının ve toplumun güvenini sağlayacak bilgi paylaşımının önemini takdir edersiniz. Oysa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda vakaların bölgesel dağılımı, yaşı, cinsiyeti gibi demografik özelliklerine yer verilmemekte; yapılan testlerin ne kadarının hastalık belirtisi gösteren kişilerden, ne kadarının temaslılardan, ne kadarının mükerrer testlerden oluştuğu gibi hasta izlemi açısından hayati öneme sahip bilgiler paylaşılmamaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bu tutumu Bilim Kurulunuz tarafından nasıl değerlendirilmektedir?

2-Dünya Sağlık Örgütü’nün COVİD-19 için önerdiği kodların ülkemizde kullanılmamasını ve tarafınızdan hazırlanan rehber doğrultusunda COVİD-19 tedavisi görmelerine karşın PCR testi pozitif çıkmayan vakaların COVİD-19 olarak kabul edilmemesini bilimsel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

3-Emek, meslek örgütlerinin ısrarlı çağrılarına karşın acil, temel, zorunlu sektörler dışındaki üretimin durdurulmamasının salgının yayılmasında etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

4-Kesin tanılı ya da olası olmakla birlikte hastaneye yatırılmayan COVİD-19 vakalarının izolasyon merkezlerinde/hastanelerinde takibi yerine evde izolasyonu ve telefonla takibini yeterli görüyor musunuz?

5-İstanbul’da yaşayan ve mesleklerini icra eden bizler COVİD-19 vakalarının yüzde altmışa yakınının şehrimizde olduğunu, Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği tarihten yirmi iki gün sonra, 1 Nisan günü öğrenebildik. İstanbul’un öncesi ve sonrasıyla, Sayın Bakan’ın ifadesiyle “Türkiye’nin Wuhanı”na dönüşmesi süreci Kurulunuzun bilgisi dahilinde miydi, bu süreçte İstanbul için özel tedbirler alınması öneriniz oldu mu?

6-İlk COVİD-19 olgularının 31 Aralık’ta Çin’de bildirilmesine, Türkiye’de 10 Mart’ta tespit edilmesine ve hastanelere yoğun başvuruların Mart ayı ortasında başlamasına rağmen hastanelerimizin bu sürece ne yazık ki fevkalade hazırlıksız yakalandığını üzülerek yaşadık. Aradan geçen bu iki buçuk aylık süreçte gerekli tedbirlerin alındığını düşünüyor musunuz, bu konuyla ilgili önerileriniz, uyarılarınız oldu mu?

7-Salgın yönetiminde fevkalade önemli olan birinci basamak sağlık hizmetlerinde de bu süreçte gerekli hazırlıkların yapılmadığına, ancak vakalar çığ gibi büyümeye başladığında alelacele tedbirlerin alınmaya, filyasyon ekiplerinin bile bu aşamadan sonra kurulmaya çalışıldığına tanık olduk. Bu durum da bilginiz dahilinde miydi, gerekli uyarılar, öneriler tarafınızdan yapıldı mı?

8-SARS COV-2’nin kuluçka süresinin on dört güne kadar uzayabildiği bilinirken ve salgının yayılmasını önlemek için “sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması” birçok ülkede uzun süreli uygulanırken ülkemizde “aralıklı” uygulanması Kurulunuzun önerisi midir, gerekli ve yeterli düzeyde etkili olacağını düşünüyor musunuz?

9-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandeminin kontrol altına alındığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ay sonra “çifte bayram yaşayacağımız” şeklindeki açıklamalarına katılıyor musunuz?

10-Bilim Kurulunuz COVİD-19 Pandemisine karşı mücadele sürecinin bütününden sorumlu ve yetkili bir kurul mudur, yoksa görev tanımınız sadece Sağlık Bakanı ve diğer siyasi yöneticilere “danışmanlık” sunmakla mı sınırlıdır?

Bu soruların ülkemiz için son derece kritik bir süreçte fevkalade önemli bir sorumluluk üstlenen Kurulunuz tarafından cevaplanmasının meslektaşlarımız ve hastalarımızın aydınlanması açısından yararlı olacağı inancıyla,

Bilimsel ve dostça selamlarımızla.”

Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Kurulu’nda şu üyeler bulunuyor: 

Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji
Tevfik Özlü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Ayşegül Füsun Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları
Recep Öztürk İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serhat Ünal Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Alpay Azap  Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Yeşim Taşova Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Hasan Tezer Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Şebnem Erdinç Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Aydın Yılmaz SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Rahmet Güner Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Canan Ağalar SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Müşerref Şule Akçay Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
İlhami Çelik  Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Levent Yamanel SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları
Zeliha Tufan Koçak YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Serap Şimşek Yavuz İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Mehmet Doğanay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Figen Çizmeci Şenel Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkan
Mehmet Ceyhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Gülay Korukoğlu Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlu
Ayla Aydın Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkan
Ali Göktepe Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkan
Selçuk Kılıç Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan
Cemil Güneş   Hukuk Müşaviri

More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.