İklim KriziManşet

IPCC iklim değişikliği raporu Türkiye için ne söylüyor?

0

Binlerce bilim insanının katkı verdiği ve yüzlerce hükümet temsilcisinden oluşan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), hazırlıkları üç yıldır süren 6’ncı Değerlendirme Raporu Birinci Çalışma Grubu’nun (İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli) Karar Vericiler İçin Özet Raporu’nu yayınladı.

Raporun bölgesel değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz bölgesinde ortalama sıcaklıklar, aşırı sıcaklıklar, hidrolojik ve ekolojik kuraklık artıyor, ortalama yağışlar azalıyor.

Kıyı bölgelerde daha fazla sel ve erozyon olması bekleniyor. Ayrıca rapor Akdeniz bölgesindeki ormanlık alanlarda, yangının çıkmasına uygun hava koşullarının artacağını da hesaplıyor.

Hiçbir yer güvenli değil

Rapor, günümüzde iklim değişikliğinin ciddi etkilerini hissetmeyen hiçbir bölgenin kalmadığını, sıcaklık artışlarının felaket sınırına beklenenden hızlı yaklaştığını ve gezegen için kritik eşik olan 1,5°C ısınmaya önümüzdeki yirmi yıl içinde ulaşacağımızı ifade ediyor.

Rapor çıktıları bir kez daha insanlığın geleceğinin CO2 ve diğer sera gazı emisyonlarını hızla kesmesine bağlı olduğu konusunda uyarıyor.

Manavgat’ta orman yangını

Değiştirmek şu anki neslin elinde

Rapor, başta fosil yakıtların kullanımı kaynaklı emisyonların hemen kontrol altına alınmadığı takdirde gezegen için kasvetli bir resim çiziyor. Öte yandan, rapor, “iddialı emisyon azaltımlarının insan kaynaklı iklim değişikliği üzerinde ani ve sürekli etkileri olduğu” için, gelecekteki iklimin büyük oranda hala günümüz nesillerinin elinde olduğunu da açıkça ortaya koyuyor.

Trio: Türkiye’nin hala iklim planı yok

“Avrupa’nın güneyinde İtalya, Yunanistan ve Türkiye’de yıkıcı orman yangınlarına ve kuzeyinde Almanya’da, Belçika’da ise sellere tanık olduğumuz bu dönemde, IPCC’nin bu raporunun çıktılarının her zamankinden daha fazla dikkate alınması ve eksik eylemlerin ve hedeflerin tamamlanması” gerektiğine dikkat çeken Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Direktörü Wendel Trio şöyle konuştu:

“AB’nin mevcut planları Paris Anlaşması’nın sıcaklık artışını 2030’a kadar 1,5 derecede tutma hedefi için yetersiz. Türkiye’nin ise mutlak azaltım, karbonsuz ekonomi veya kömürden çıkışa dair hedef ve planları yok. Tüm bölgeyi diğer bir deyişle geniş Avrupa’yı iklim nötr bir coğrafya olma çabalarını hızlandırmaya çağırıyoruz.”

Avrupa İklim Eylem Ağı, tüm Avrupa ülkelerini, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş yoluyla fosil yakıtların kullanımını hızla azaltıp aşamalı olarak bırakarak, sürdürülebilir tarıma geçerek ve insanlar ile yerleşim yerlerini iklim krizinin artık önlenemez olan etkilerine karşı hazırlayarak, krizle yüzleşmeye çağırıyor.

Milas’ta Işıkdere mahallesinin bitişiğindeki kömür madeni. Fotoğraf: Emrah Tezer

Türkeş: Mücadele kuvvetlendirilmeli

IPCC yazarlarından Prof. Dr. Murat Türkeş “Rapor, bölgesel iklim değişikliklerine, sıcak hava dalgaları, ekstrem (aşırı) yağışlar, seller, taşkınlar ve kuraklıklar, orman yangınları vb. hava ve iklim olayları ve afetlerindeki değişmelere ve bu olayların insan kaynaklı iklim değişikliğiyle bağlantılarının nasıl olduğuna odaklanıyor” dedi.

Türkeş açıklamasında “Rapora göre insan kaynaklı karbondioksit ve diğer sera gazı salımları arttı, küresel-bölgesel sıcaklıklar çok hızlı yükseliyor. Bu kapsamda Paris Antlaşması’nın 1.5 °C ve 2 °C küresel ısınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için iklim değişikliği mücadelesinin ivedilikle kuvvetlendirilmesi gerektiğini açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Pasinli: Paris Anlaşması onaylansın

WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise “İklimi ne yazık ki geri döndürülemez biçimde değiştirmeye başladık ve bunun yıkıcı etkilerini şimdiden hissediyoruz. Ülkemizde iki haftadır devam eden ve geçtiğimiz yılın 20 katı büyüklüğünde kayba yol açan orman yangınları bunun en çarpıcı örneği” ifadelerini kullandı.

Pasinli, “Bilim insanları bize bu kötü gidişi durdurmak için hala umut olduğunu, ancak acilen önlem almamız gerektiğini söylüyor. Buradan hareketle, WWF-Türkiye olarak Türkiye’yi daha fazla vakit kaybetmeden Paris Anlaşması’nı onaylayarak bu alandaki uluslararası çabaların bir parçası olmaya ve iklim hedeflerini gözden geçirmeye çağırıyoruz” çağrısında bulundu.

Katısöz: İklim krizine hazırlanmamız gerekiyor

Avrupa İklim Eylem Ağı Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz şu yorumu yaptı:

“Türkiye, Akdeniz çanağında bulunan ve iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hisseden ülkelerden biri. Bilim insanları yıllardır iklim değişikliğinin etkisi ile sıcak hava dalgaları, sel vb aşırı hava olaylarının artacağı ya da şiddetleneceği konusunda uyarıyorlardı, bugün bu olayların bizzat tanığı ya da mağduru oluyoruz. Ülkenin bir yanında hala orman yangınları devam ederken aynı anda diğer yanında seller yaşanıyor. Bu nedenle, Türkiye iklim politikasını sadece iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik hedefleri ve stratejisi açısından konuşmamalı. Ek olarak, küresel iklim tartışmaları içinde aktif rol almayı iklim değişikliğinin şiddetlenen etkilerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik mali ve teknik kaynaklara erişimi açısından da değerlendirmeli ve bunun için Paris Anlaşmasını onaylamak başta olmak üzere küresel iklim hareketinin parçası haline gelmeli. Önümüzde zorlu ama imkansız olmayan bir yol var. Küresel sıcaklığın 1,2 derecelik artışında bile karşı karşıya kaldığımız değişimlere uyum için orman yönetiminden kentleşmeye, tarıma kadar tüm kırılgan sektörleri gözden geçirmemiz ve iklim krizine hazırlanmamız gerekiyor.”

Fotoğraf: AA

Kutluay: Kömürü terk etme zamanı

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) Kampanyacısı Duygu Kutluay “IPCC raporu iklim değişikliği etkilerinin daha sık ve yoğun bir şekilde hissedilen bir geleceğin bizi beklediğini çok net ifade ediyor. Bu etkilerin daha da kötüleşmesini engellemenin ilk adımı kömür başta olmak üzere tüm fosil yakıtları bir an önce enerji üretiminden çıkarmak” dedi.

Güneş ve rüzgar gibi mevcut yenilenebilir enerji teknolojileri hali hazırda bunu yapacak güçte ve çok daha ucuz olduğunu belirten Kutluay, “Türkiye gibi iklim değişikliği etkilerine her geçen gün daha fazla maruz kalan bir ülkenin yeni kömür projeleri yapmak ve mevcut santrallerini kamu kaynaklarıyla ayakta tutmaya çalışmak yerine zengin potansiyelini de kullanarak iddialı yenilenebilir enerji hedefleriyle, toplumun her kesimine kazanç sağlayacak bir enerji dönüşüm planını acilen tasarlayıp hayata geçirmeye başlaması lazım” ifadelerini kullandı.

Simon: Kırılganlığı yüksek ülkeler desteklenmeli

Avrupa İklim Eylem Ağı İklim ve Kalkınma Politikası Koordinatörü Rachel Simon “İklim değişikliğine karşı kırılganlığı yüksek gelişmekte olan ülkeler, bulundukları coğrafya ve kaynak yetersizlikleri nedeniyle iklim değişikliğinin ciddi sonuçlarıyla karşı karşıyalar ve karşı karşıya olmaya devam edecekler” dedi.

Simon, “AB, iklim ve enerji hedefini iyileştirmenin yanı sıra, düşük gelirli insanları ve savunmasız toplulukları desteklemek için Emisyon Ticaret Sistemi, enerji vergilendirmesi ve planlanan Sınırda karbon düzenleme mekanizmasından elde edilen gelirleri hem geçiş için hem de iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğinden kaynaklı kayıp ve zararların tazminatı için kullanmalı” ifadelerini kullandı.

 

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.