İklim KriziManşet

İklim değişikliğinin ekonomik zararları beklenenden altı kat daha fazla

0
iklim değişikliği

İklim değişikliğinin ekonomik zararının önceki tahminlerden altı kat daha fazla olduğu ve küresel ısınmanın, sürekli bir savaşın neden olduğu mali kayıplarla aynı hızda zenginliği azaltacağı belirlendi.

Araştırmacılar, küresel sıcaklıktaki 1°C’lik artışın dünya gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYİH) yüzde 12’lik bir düşüşe neden olduğunu buldu. Bu sayılar, önceki analizlerden çok daha yüksek bir tahmindir. Dünya, sanayi öncesi dönemlerden bu yana zaten 1°C’den fazla ısındı ve birçok iklim bilimci, fosil yakıtların yakılmasının devam etmesiyle bu yüzyılın sonuna kadar 3°C’lik bir artışın gerçekleşeceğini öngörüyor. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş olan yeni çalışma, bu senaryonun büyük bir ekonomik maliyetle geleceğini belirtiyor.

Çalışma, 3°C’lik bir sıcaklık artışının “üretim, sermaye ve tüketimde 2100 yılına kadar yüzde 50’yi aşan keskin düşüşlere” yol açacağını belirtiyor. Bu ekonomik kayıp, ülke içinde sürekli bir savaşın neden olduğu ekonomik zararla karşılaştırılabilecek derecede şiddetli.

Harvard Üniversitesi‘nden ekonomist Adrien Bilal ve Northwestern Üniversitesi‘nden ekonomist Diego Känzig tarafından yazılan çalışmada, “Yüzyılın sonuna kadar, insanlar iklim değişikliği nedeniyle normalden yüzde 50 daha fakir olabilirler” deniyor.

Adrien Bilal, satın alma gücünün, yani insanların paralarıyla ne kadar şey alabileceklerinin, son 50 yılda görülen küresel ısınma olmasaydı zaten yüzde 37 daha yüksek olacağını belirtti. Fakirleşme, iklim krizinin derinleşmesi durumunda daha da artacak ve bu durum, genellikle savaş zamanlarında görülen ekonomik tükenmeyle karşılaştırılabilir hale gelecek.

Araştırma: İklim değişikliği beyin hastalıklarını tetikliyor
Papa Francis: İklim değişikliği dünyayı ‘kırılma noktasına yakın’ hale getirdi

Çalışma, karbon emisyonlarının neden olduğu her ek ton hasarın maliyeti olan karbonun sosyal maliyetini, ton başına 1056 dolar olarak hesapladı. Bu, ABD Çevre Koruma Ajansı‘nın (EPA) tahmin ettiği ton başına yaklaşık 190 dolar aralığından çok daha yüksek bir değer.

Bilal, yeni araştırmanın ekonomik maliyetlere daha “kapsamlı” bir bakış açısı getirdiğini ve iklim değişikliğinin küresel ölçekte analiz edildiğini söyledi. Bu yaklaşım, mahsul verimlerini azaltan, işçi verimliliğini düşüren ve sermaye yatırımını azaltan sıcak hava dalgaları, fırtınalar ve seller gibi birbirine bağlı iklim etkilerini yakalıyor.

İklim değişikliğinin ekonomik maliyeti ağır

Düşük gelirli ülkeler, daha düşük bir zenginlik noktasından başladıkları için iklim değişikliğinden daha fazla etkilenecek. Uzmanlar bu durumun ABD gibi zengin ülkelerin gezegeni ısıtan emisyonları azaltma konusunda harekete geçmelerini teşvik etmesi gerektiğini söylüyor. Ancak, keskin emisyon kesintileri yapılsa bile, iklim değişikliği ağır bir ekonomik maliyet getirecek. Çalışma, küresel ısınmanın yüzyılın sonuna kadar 1,5°C’nin biraz altında tutulması durumunda bile, GSYİH kayıplarının yüzde 15 civarında olacağını öngörüyor.

Columbia Üniversitesi‘nden iklim ekonomisti Gernot Wagner, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın maliyetinin, iklim değişikliğiyle başa çıkmanın maliyetinden çok daha az olduğunu belirterek, “önlem almamak daha maliyetli olacak” dedi.

İklim değişikliğinin ekonomik zararları beklenenden çok daha fazla ve bu durum, küresel ekonomi üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkiler yaratabilir. İklim eyleminin geciktirilmesi, daha yüksek ekonomik maliyetlere yol açacak ve bu nedenle, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması hayati önem taşıyor.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.