Türkiyeİklim KriziManşet

İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı’na başvurular uzatıldı

0

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı’na başvurular, 28 Aralık’a kadar uzatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca açıklanan hibe programının daha önce  30 Kasım tarihinde biteceği belirtilmişti.

Program ile Türkiye’de iklim değişikliğine uyumun iyileştirilmesi amaçlanıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse edilen program, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle hayata geçiriliyor. Programda desteklenecek projelere toplam 6.800.000 euro verilecek.

Kimler başvurabiliyor?

Programa sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, üniversiteler veya araştırma merkezleri, kalkınma ajansları, kooperatifler, odalar, kar amacı gütmeyen sendikalar, meslek kuruluşları, yerel düzeyde işletmeler ve özel sektörü temsil eden kuruluşlar başvurabiliyor.

Projeler 12 ile 18 ay süreyle desteklenecek.

Hangi sektörler proje teklifi yapabiliyor?

Halk sağlığı, ulaşım, enerji, sanayi, turizm, kültürel miras, su kaynakları yönetimi, tarım, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık, doğal afet risk yönetimi, atık ve atık su yönetimi, kentsel, finans, eğitim ve iletişim gibi sektörler proje teklifi yapılabilecek. Bakanlık, projelerin içeriğinin şu kapsamlarda olması gerektiğini duyurdu:

“Yerel ve sektörel politikalarda iklim değişikliğinin etkilerine uyumun bütünleştirilmesi ve kapasite geliştirilmesi, kurumlararası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, ilgili sektörlerde iklim değişikliğinin etkilerine uyumu sağlamak için Ar-Ge ve bilimsel çalışmalar geliştirmek ve yaygınlaştırmak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi artırmak ve iklim değişikliğine uyum için yenilikçi finansman araçları geliştirmek, iklim değişikliği ile mücadelede toplum temelli uyum önlemlerinin geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum alanında yol gösterici projelere rehberlik etmek, iklim değişikliğine uyum sağlamanın aciliyeti ve önemi konusunda farkındalık yaratmak”

Programla ilgili daha detaylı bilgiye ve başvuru rehberine iklimeuyum.org adresinden ulaşılabiliyor.

Kategori: Türkiye

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.