2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİManşetYerel

İBB’nin Swissôtel arazisinin satışı kararının yürütmesi durduruldu

0

İstanbul‘un Beşiktaş ilçesinin Vişnezade semtinde bulunan 63 dönümlük Swissôtel arazisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satılmak istenmesine karşı açılan yürütmeyi durdurma davasını mahkeme kabul etti. Mahkeme heyetinin açıkladığı kararda, satış işleminin hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

İBB’nin CHP’li üyeleri Özgür Öz ve Mehmet Ali Tüy tarafından yargıya taşınan 18 Mayıs 2022 tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının yürütmesi, “rekabet şartlarının sağlanamayacağı”, “büyük hak kaybına neden olacağı” ve “telafisi güç sonuçlar doğuracağı” gerekçesiyle durduruldu.

Mahkeme kararında İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi’nin, arazinin yine Hüsnü Özyeğin’in firmasına satışının yapıldığı ihaleye yönelik vermiş olduğu 2012 tarihli iptal kararına da atıf yapılarak, “rekabet koşullarının oluşmayacağı” hükmü ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Taşınmazların üzerinde bulunan ve başka bir işletmeye ait intifa hakkından dolayı kısa sürede ekonomik anlamda fayda sağlayamayacağından yoğun olarak talep göremeyeceği ve rekabet koşullarının oluşmayacağı anılan yargı kararıyla da ortaya konulduğu, yargı kararının gerekçesinde belirtilen durumun devam ettiği, açıkça hukuka aykırı olduğu saptanan, taşınmazların satışı durumunda ekonomik anlamda büyük hak kaybına neden olabileceği nedeniyle dava konusu işlemin hukuk aleminde telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı sonucuna varılmıştır.”

İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, bu gerekçelerle, oybirliğiyle meclis kararının, temyiz yolu açık olmak üzere yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

‘Türkiye, şirketler, karteller ve CEO’ların memleketi olamaz’

Davacı vekili Avukat İsmail Hakkı Atal, beklenen büyük İstanbul depreminde şehirdeki en geniş toplanma alanı olabilecek, mülkiyeti İBB’de olan Swissôtel’in satışına ilişkin işleme dair yürütmenin durdurulması kararı alındığını ve satışın durdurulduğunu belirtti:

Müvekkiller CHP’li belediye meclis üyeleri Özgür Öz ve Mehmet Ali Tüy; AKP ve CHP grubunun satış kararında ortaklaştıkları, halkın zararına olan bu işleme karşı muhalefet şerhi koyup dava açarak, görevlerinin gereğini yerine getirdiler ve kamu yararını korudular.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde ağır can kayıpları verildiğini hatırlatan Atal, “An itibariyle 43 bin 556 canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminde kamucu politikalara dönmemiz gerektiği bir kez daha ortaya çıktı” diye konuştu.

Atal, şunları ekledi:

“Yapı denetiminin özel firmalara verildiği ve müteahhitin kendisini para vererek denetlettirdiği, sonra da 43 bin canın göçüp gittiği ölümcül-vahşi kapitalist sistemin bir diğer yansıması da depremlerde toplanma alanı olacak kamu arazilerinin özel şirketler tarafından yağmalanmasıdır. Anayasanın değiştirilemez 2’nci maddesi gereği “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olması gereken Türkiye Cumhuriyeti; şirketler, karteller ve onların müritleri olan CEO’ların memleketi olamaz.”

 

You may also like

Comments

Comments are closed.