Doğa MücadelesiManşet

Halk Kıyıköy’de Türk Akımı projesi ÇED toplantısını yaptırmadı!

0

Türkiye ve Rusya ortaklığı ile yapılması planlanan Türk Akımı Kara Kısmı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile ilgili Kıyıköy Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) toplantısına bölge halkı engel oldu.

Bölge halkının ve sivil toplum örgütlerinin karşı çıkması nedeniyle yaptırılmayan ÇED toplantısında “Anayasa, iç hukuk normları ve tarafı olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler göz ardı edilerek projenin bu haliyle yaşama geçirilmesi halinde ‘ekonomik gerekçelerin’ Trakya ve halkının yaşam hakkında tercih edildiği anlamına geleceğinden tarafımızda kabulü mümkün değildir” açıklamasının yer  aldığı yazılı bir tutanak tutuldu.

Ciddi bir çevre tahribatına yol açacağı gerekçesiyle Türk Akımı’na karşı çıkan çevre savunucuları ÇED toplantısını protesto etti. Halk “Istrancalarda milyonlarca ağaca kıyacak, Kuzey Ormanları’nı ikiye bölecek, Rus Doğal Gaz Hattı Türk Akımı’na Hayır”, “Rusya sefasını sürecek, Istrancalar Cefasını Çekecek” yazılı pankartlar açtılar.

Trakya ve Kuzey Ormanlarını savunan ekoloji örgütleri Rus doğal gaz hattına karşı bölge milletvekillerinden destek istedi

Trakya ve Kuzey Ormanları’nı savunan ekoloji örgütleri, Istrancalarda milyonlarca ağaca kıyarak Kuzey Ormanları ekosistemini ikiye bölerek tahrip edecek “Türk Akımı” isimli Rus Doğal Gaz Hattına karşı bölge milletvekilleri ve belediyelerden destek istedi. Saray Doğayı Koruma Derneği, Silivri Çevre Derneği, Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği, Vize İnsan Doğa yaşam Derneği, Kuzey Ormanları Derneği ve Dayko Doğal Yaşamı Koruma Vakfı imzasıyla bölge milletvekillerine gönderilen mektupta projenin bölge ekosistemi ve bölge halkına vereceği zararların yanı sıra ÇED sürecindeki usulsüzlükler belirtildi. Mektupta ayrıca “Bölgemiz vekili olarak Saray Belediye Başkanlığının adalete yakışır bir şekilde alınan kararının desteklenmesi, Türk Akımı olarak adlandırılan Rus Doğal Gaz Hattının geçeceği belediyelerin ve siz vekilimizin benzer adaletli, uygun bir davranış göstermenizi beklemekteyiz.” denildi. Metnin tamamı şöyle;

“Sayın Vekilimiz

Türk Akımı adıyla olarak adlandırılan Rus Doğal Gazını Yunanistan’a taşıyacak olan boru hattının Istranca ormanlarından Trakya’nın verimli tarım alanlarından, su havzalarından geçeceğinden dolayı komu oyunda oluşan yoğun tepki nedeniyle ÇED süreci birden fazla parçaya bölünerek tepkiler azaltılmaya çalışılmakta. Rusya’nın Anpa yakınlarından çıkıp Karadeniz’den Kıyıköy’e çıkacak olan Rus Doğal Gazın Deniz Kısmı ÇED toplantısı Kıyıköy’de halkın yoğun protestosu nedeniyle yapılmamıştı. Şimdide Kıyıköy’den başlayıp Çorlu Misinli’ye kadar olan kısım için Türk Akımı Kara – I adı altında Kıyıköy ‘de 23.01.2018 Saray’da 24.01.2018 tarihlerinde iki ayrı ÇED toplantısı yapılmak istenmekle. Danıştay bir proje ayrı ayrı ÇED süreçlerine bölünemez kararının kesin hükmü olmasına rağmen. Süreçte Boru hattı Saroz körfezine inene kadar parça parça ÇED süreçleri oluşturulacağı gözükmektedir.

Türk Akımı ile Ruslar Sefasını Istrancalar Cefasını Çekecek.! 1.5 Milyon ağaç kesilirken, 6 milyon fidan imha edilecek

ÇED dosyasında 27 Km’lik hattın Istranca ormanlarından geçirileceği yazmaktadır. Kıyıköy’den Çakılı beldesi yakınlarına kadar.50 mt. Genişliğinde 27 Km’lik bir koridor açılacaktır. Ağaç kökleri doğal gaz borularına vereceği zararı önlemek amacıyla ağaçlar kesilip kökler bertaraf edilecek. Bu da demek Istrancaları ikiye bölen ölü bir koridor kuşağı oluşacak. Ülkede m2 en fazla ağaç Istrancalar’da konumlandığından, bu proje ile 50 mt genişliğinde 27.000 mt uzunluğun da oluşacak bu koridorda 1.5 Milyon ağaç kesilirken, 6 milyon fidan imha edilecek olması başta yaban hayatı ile bölgenin eko sistemi ağır tahrip görecektir.

Türk akımı geçtiği tarım alanlarından tarıma sınırlama

ÇED dosyasında yazılan, tarım alanlarından 27 Km’lik doğal gaz boru hattı güzergahında geçirilecek olan hatta daimi irtifak hakkı kamulaştırması yapılacaktır. Doğal gaz boru hattı projesi için inşaat aşamasında ortalama 26 m genişliğinde bir koridorun kullanılması planlanmaktadır. Bu koridorun 26 mt’si irtifak yapılacaktır. Bedeli ödenen kısımda bulunan alanlarda eski sahiplerinin tarımsal faaliyetlerden yalnızca yıllık ürünlerin (arpa, buğday vb.) ekimine izin verilmektedir. İrtifak bedeli ödenen alanda boru hattının 5 m sağında ve solunda köklü bitkilerin (ağaç vb.) ekimine izin verilmeyecektir. Yani 36 mt genişliğinde 27 Km uzunluğunda Saray’dan Çorlu- Misinli’ye kadar uzanan ve tarım arazilerinden geçen koridorda tarıma sınırlama getirmektedir.

Sayın Vekilimiz Saray Belediye Başkanlığı Saray sınırları içerisinde 40 kilometreden fazla ilerleyerek, Saray’ı adeta ikiye bölecek Türk Akımı Doğal gaz Hattı Kara Kısmı –I için Saray Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan görüş yazısında Türk Akımı Boru Hattı’nın Saray sınırları dâhilinde birinci öncelikli tarımsal niteliği korunacak alanlardan, ormanlardan, su havzalarından, meralardan ve kırsal yerleşim alanlarından geçeceği belirtilerek. ‘’Boru hattı güzergâhında ÇED süreci işleyişinde kurumlardan gerekli görüşlerin alınmadığı ve yaşanacak olumsuz etkileri görüldüğünden Güzergâh uygun görülmemiştir’’ Karar Saray Belediye Meclis Ocak Ayı 1. Olağan Toplantısı’nda da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın vekilimiz Istrancalarda yaşanan yağmalanma seferberliği Trakya topraklarına sıçramış verimli tarım alanlarının paçavraya dönüşümü yaşanmaktadır. Bölgemiz vekili olarak Saray Belediye Başkanlığının adalete yakışır bir şekilde alınan kararının desteklenmesi, Türk Akımı olarak adlandırılan Rus Doğal Gaz Hattının geçeceği belediyelerin ve siz vekilimizin benzer adaletli uygun bir davranış göstermenizi beklemekteyiz.”

Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi nedir?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ni İstanbul’da Ekim 2016’da gerçekleştirilen Dünya Enerji Kongresi’nde imzalamıştı. Proje kapsamında, Karadeniz’in derinliklerinden 15,75 milyar metreküp kapasiteli iki doğal gaz boru hattının inşa edilmesi öngörülüyor. Rusya’dan gelen gaz, Türkiye üzerinden Yunanistan’a ulaşacak, oradan geçip Avrupa’ya satılacak. Türk Akımı sayesinde Rusya, Ukrayna’yı by-pass eden bir alternatifle Avrupa’ya gazını taşıyacak. Ancak boru hattının geçeceği Kıyıköy, Istrancalar, Lüleburgaz, Vize, Saroz Körfezi’nde yaşanacak çevre felaketine engel olmak için bölge halkı ve sivil toplum kuruluşları mücadele veriyor.

 

(Kuzey Ormanları Savunması, Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.