KadınLGBTİ+Manşet

Feminist tarihçi J.W. Scott okurlarla toplumsal cinsiyet karşıtı tepkiyi tartışacak

0
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisi‘nin 2023 sonbaharında yayımlanacak olan 44’üncü sayısı, dünyada ve Türkiye’de siyasi ve kültürel etkisi gittikçe artan toplumsal cinsiyet karşıtı politikalar ve bu politikalara karşı ortaya çıkan feminist yanıtları konu alıyor.

Bu yıl da dosya teması etrafında yazar-okur buluşmalarına devam eden dergi, buluşmalarda toplumsal cinsiyet karşıtı söylemlerin ve politikaların hayatlara, feminist eyleme ve bilgi üretim süreçlerine etkilerini dergide yer alacak yazarlarla birlikte değerlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda dergi, “Toplumsal Cinsiyet Karşıtlığı ve Feminist Mücadele Deneyimleri” başlıklı etkinlik serisinin ilk konuğu olarak “Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Tepki” başlıklı konuşmasıyla feminist tarihçi Joan Wallach Scott‘u ağırlıyor.

ABD‘de Princeton New Jersey‘deki İleri Araştırma Enstitüsü‘nde emeritus profesör olan Scott, konuşmasında toplumsal cinsiyete ve cinselliğe dair eğitimin neden tüm dünyada otoriter politikacılar için bu kadar önemli bir konu haline geldiğini sorgulayacak ve toplumsal cinsiyet karşıtı tepkinin ideolojik temeline ve bu tepkinin hem psişik hem de siyasi çekiciliğine dair sorular yanıtlar arayacak.

Toplumsal cinsiyet, ataerkil çekirdek aile ve ‘erkeklik’ savunuları incelenecek

Konuşma, 27 Nisan Perşembe günü saat 19:30’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek ve katılım halka açık olacak.

Üç bölümden oluşacak olan konuşmanın ilk bölümünde, toplumsal cinsiyet çalışmalarına yönelik saldırıyı, kamu yükseköğretimini mesleki eğitim, ekonomik kalkınma, teknik yenilik gibi araçsal amaçlara  yöneltmeye ve bir zamanlar, en azından bir ideal olarak, misyonunun merkezinde yer alan eleştirel bilgi üretiminden uzaklaştırmaya yönelik daha kapsamlı bir çaba bağlamında inceleyecek.

İkinci bölümde, tepkinin ideolojik temellerini, özellikle de toplumsal ve siyasi örgütlenmenin “doğal” temeli olarak ataerkil çekirdek aileyi öne çıkarmasını tartışacak.

Son bölümde ise toplumsal cinsiyetin değişebilirliğine ve sabitlenemezliğine ilişkin feminist anlayışların, otoriter yöneticilerin seçmenlerini harekete geçirmede kilit bir bileşen haline gelen tanrı, doğa ya da bazen sadece ‘sağduyu’ adına yapılan erkeklik savunularını nasıl tehdit ettiğini ele alacak.

Friedrich Ebert Stiftung’un desteğiyle gerçekleşen etkinlikler İngilizce dilinde düzenlenecek ve Türkçe simultane çeviri sağlanacak.

İnternet üzerinde 2006 yılından bu yana yayımlanan  feminist aktivizm ile feminist kuramın buluşabileceği, birbirini besleyebileceği bir zemin oluşturmayı amaçlayan derginin yeni sayıda toplumsal cinsiyet karşıtı hareketlerin söylem, strateji ve politikalarını analiz eden ve bu politikaların karşısında haklarını korumak ve yeni kazanımlar elde etmek üzere mücadele eden feminist hareketlerin deneyimlerini tartışan metinlere yer verilecek.

Kategori: Kadın

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.