Türkiye

Erzurum Valiliği protestoyu yasakladı

0

Erzurum Valiliği’nin 26 Ocak tarihinde yaptığı yazılı açıklama ile kentte 2 gün boyunca basın açıklaması yapılmasını keyfi biçimde yasakladığı ortaya çıktı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada 27-28 Ocak tarihlerinde kentte basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı duyurulurken, herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sivil toplum örgütleri yada gerçek kişilerce basın açıklaması ve benzer adlar altında yapılacak faaliyetler için; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesine C bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin kamu esenliğinin sağlanmasın ve önleyici kolluk yetkisi Valilinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gerekli tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilam olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında aynı kanunun 66. madde hükmü uygulanır.”

Anılan 66. maddede ise; “ İl genel kurulu ve idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.” denilmektedir.

Bu nedenlerle; sivil toplum örgütleri veya gerçek kişilerce, Hava Limanı yolu, Terminal Caddesi, Üniversite Kavşağı, Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Eski Vilayet Kavşağı, Menderes Caddesi, Orhan Şerifsoy Caddesi, Migros Kavşağı, 50. Yıl Caddesi, İstanbul Kapı Caddesi, Org. Selahattin Demircioğlu Caddesi, Aziziye Parkı Önü E 80 Karayolu, 3.000 lik Buz Hokey Salonu, Üniversite Kavşağı, E80 Karayolu, Fatihsultan Mehmet Bulvarı, Palandöken Kavşağı, Org. Eşref Bitlis Bulvarı, Dedeman Otel, Çat Kavşağı, Refik Saydam Caddesi, Erzurum Yenişehir Yolu, Atlama Kuleleri Güzergahi üzerinde 5442 sayılı il idaresi kanununun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkralarına istinaden 27.01.2011 günü saat: 07.00 dan 28.01.2011 günü saat: 12.00 ye kadar basın açıklaması yapılması YASAKLANMIŞTIR.”

(sol)


More in Türkiye

You may also like

Comments

Comments are closed.