EnerjiManşet

Dünya çapında nükleere güven azalıyor

0

BBC’nin yaptırdığı bir araştırmaya göre kamuoyunun geniş bir kesimi yeni nükleer santraller istemiyor ve nükleer enerjiye güvenmiyor.

23 ülkede düzenlenen ankete göre halkın yalnızca %22’si “nükleer enerjinin nispeten güvenli ve önemli bir kaynak olduğuna, bu nedenle daha fazla nükleer santral yapmak gerektiğine” katılıyor.

Türkiye’de de bu rakam aşağı yukarı aynı; %21.

Buna karşılık Türklerin %41’i nükleer enerjinin tehlikeli olduğunu, tüm santrallerin en kısa sürede kapatılması gerektiğini düşünüyor. Greenpeace‘in Nisan ayında yaptığı bir kamuoyu araştırmasında da, nükleer enerji santralleri konusunda bir referanduma gidilmesi durumunda halkın %64’ünün nükleer santral kurulmasına ‘Hayır’ diyeceğini sonucu ortaya çıkmıştı.

Yüzde 32’lik bir kesim ise dünyada var olan nükleer santrallerin kullanılmasını ancak yenilerinin yapılmamasını istiyor.

Yani toplamda %73, yeni nükleer santrallere karşı. Diğer ülkeler genelinde ise bu rakam %69.

Yenilenebilir enerji için umut

GlobeScan şirketine yaptırılan araştırmada kamuoyunun yenilenebilir enerji kaynaklarına yaklaşımı da incelendi.

Buna göre pekçok ülkede halk yenilenebilir enerji kaynaklarından umutlu.

Yüzde 71 gibi ciddi bir çoğunluk, ülkelerinin 20 yıla kadar kömür ve nükleer enerjiden vazgeçebileceğine, bunların yerini enerji tasarrufu ve güneşle rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla doldurabileceğine inanıyor.

Türkler bu konuda biraz daha az iyimser: Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerjinin yeterli olacağına yüzde 65’lik bir kesim inanıyor.

Araştırma Temmuz-Eylül ayları arasında, Japonya’daki Fukuşima-2 nükleer santralinin deprem ve tsunamide zarar görmesinden birkaç ay sonra yapıldı.

Mart ayındaki depremden sonra bazı çevreciler Fukuşima santralinin bu büyük felakete rağmen ciddi bir hasar görmediğini, yeni bir Çernobil yaşanmadığını söyleyerek nükleer enerjiye daha fazla destek vermeye başlamıştı.

Başka bir grup ise yaşananların tehlikeleri yeterince ortaya koyduğunu, üstelik rüzgarla dağılan radyoaktivitenin etkisinin uzun erimde görüleceğini söyleyerek bu görüşe karşı çıkmıştı.

Santral sahibi ülkelerde durum

GlobeScan 2005 yılında da nükleer reaktörleri olan sekiz ülkede benzer bir araştırma yaptı.

Bunlardan çoğunda nükleer santrallere muhalefet artmış görünüyor.

Örneğin Almanya’da nükleer enerjiye muhalefet altı yıl önce %73 oranında iken, şimdi %90. Zaten Alman hükümeti de geçtiğimiz aylarda nükleer programını kapatmaya karar vermişti.

Nükleer santral karşıtlığı Fransa’da %66’dan %83’e, Rusya’da da %61’den %83’e yükselmiş durumda.

Buna karşılık nükleer santralin zarar gördüğü Japonya’da santrallere muhalefet nispeten az artmış: %76’dan %84’e yükselmiş.

Var olan santralleri hemen kapatmaya en istekli ülkeler Almanya ve İspanya olurken, santrali olmayıp da isteyen ülkelerin başını Nijerya (%41), Gana (%33) ve Mısır (%31) çekiyor.

2005-2011 döneminde nükleer enerjiyi tehlikeli görenlerin oranının artmadığı, aksine azaldığı iki ülke var: İngiltere ve ABD.

“Santralleri hemen kapatalım” diyenlerin oranı İngiltere’de %23’ten %15’e düşmüş; ABD’de ise %20’den %14’e.

Buna karşılık her iki ülkede de “yenilerini yapmadan eskileri kullanalım” diyenlerin oranı artmış.

Başka şirketler tarafından yapılan araştırmalar da İngiltere ve ABD’de nükleer enerjiye desteğin daha fazla olduğunu gösteriyor.

Kategori: Enerji

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.