Emek

DİSK Genel Başkanı Kani Beko seçildi

0

DİSK’in Olağanüstü Genel Kurulu, Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde bugün yapılıyor.

Saygı duruşunun ardından Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu söz aldı. DİSK’te yaşanan yönetim krizine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, olağanüstü genel kurul kararını sorunun çözümü için aldıklarını söyledi. Küçükosmanoğlu, “DİSK, sorunlarını üyeleriyle aşmıştır. Artık görev sırası üyelerde ve delegelerde” dedi.

Divanın konuşması sırasında DİH üyeleri, salona girmeyi başardı. Bu sırada da kapıda gerginlik yaşandı.

Nakliyat-İş Sendikası üyesi Kargo işçileri, “Yaşasın MNG Kargo direnişi”, “Hak verilmez, alanır, zafer sokakta kazanılır” sloganlarıyla kongre salonuna girdi. Emekli-Sen üyeleri, “DİSK Emekli-Sen’de tasfiye politikalarına izin vermeyeceğiz”, Devrimci İşçi Hareketi “DİSK’te patron sendikacılığına izin vermeyeceğiz” yazılı pankartlar açtı, genel kurul boyunca sloganlarla DİSK yönetimini protesto etti.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Bağımsız Sınıf Sendikacılığı Platformu ve Devrimci İşçi Hareketi bildiriler dağıttı. Genel kurul salonuna sadece delegeler alınırken, olağanüstü genel kurulun basına kapalı yapılacağı açıklandı.

MUTABAKAT YOK
2 Nisan’da yapılan başkanlar kurulunda, sendika başkanlarının mutabakat yönünde görüş belirtmesine rağmen, henüz mutabakat oluşmadı.

Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko başkanlığında oluşturulan listede Sosyal-İş, Lastik-İş, Genel-İş, Birleşik Metal-İş, Tümka İş, Gıda-İş yer alıyor.

Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu genel sekreterliğe, Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu genel başkanlığa aday oldu. Bank-Sen Genel Başkanı Önder Atay da yönetim kuruluna aday oldu.

BAŞKAN ADAYLARI KONUŞUYOR

DİSK’in Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuşan genel başkan adayı Kani Beko, DİSK’in 1967’deki kuruluş sürecini hatırlattı, “İşçi sınıfının çıkış yolu birlikte düşünerek, ortak tavır ve ortak söylemi kurarak inşa edilecektir” dedi.

DİSK’in Olağanüstü Genel Kurulu, Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde genel başkan adaylarının konuşmalarıyla devam ediyor.

Genel başkanlığa aday olan Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko, “Şimdi yapmamız gereken yeni yönetimi belirleyerek, görevlerimizi sürdürmemizdir” dedi.

Türkiye’deki siyasi ortamın “tek adam egemenliğine dayalı diktatörlüğe dönüştüğüne” dikkat çeken Beko, “Türkiye siyasal anlamda ciddi bir demokrasi sorunuyla karşı karşıyadır. Toplumsal sınıflar arasındaki eşitsizliğin giderek büyümezi, işçi sınıfının nicelik olarak büyümesine karşın nitelik olarak gerilemesi ve örgütsüzleşmesi ile Kürt sorununda yaşanan gelgitler önemli sorunlar olarak karşımızda durmaktadır” dedi.

BARIŞ HALKLARIN İRADESİYLE GELECEK
Kürt sorununda yaşanan son gelişmeleri hatırlatan Beko, şöyle konuştu: “Bu süreç işçi sınıfının ve emekçi halkların ortak iradesiyle gerçek bir barışa dönüşebilecektir. İşçi sınıfının örgütü DİSK’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi sınıfının birliği, halkların kardeşliği temelinde üzerine düşeni yerine getirmekten kaçınmadan mücadelesini sürdüreceği aşikardır” diye konuştu.

Güvenceli sendikalı istidam düzeninin yerini tamamen aksi yönde istihdam ilişkilerinin aldığını belirten Beko, “İstihdam rejimi kökten değiştiği için sendikal hareket yeni döneme uyum sağlamanın sancılarını yaşamaktadır. Bu sancıyı üye sayılarındaki büyük gerilemede ve sendikal örgütlerin toplumsal etkilerindeki zayıflamada somut olarak saptamak mümkündür” diye konuştu.

“DİSK, bir bütün olarak işçi sınıfı mücadelesinde her dönemde ve her koşulda daima kararlı ve iddialı olmuştur” diyen Beko, şöyle devam etti: “Nasıl ki 1967’de işçi sınıfının işçi sınıfı bilinciyle ayağa kalkmasına rehberlik ettiysek ve sendikacılık hareketinde yeni bir dönemi açtıysak, şimdi ortaya koyacağımız mücadeleyle de sendika hareketinde böyle bir etki yaratabiliriz. Bunu yapabilmek için sendikal hareketin şu andaki durumunu gerçekçi olarak analiz etmek gerekir. Bunun için kamu çalışanları sendikaları da içinde olmak üzere düzenin çarkı haline gelmemiş tüm sendikal örgütlerle işçi sınıfının sendikal geleceğini aynı masa etrafında konuşmaya başlamamız gerekiyor. İşçi sınıfının çıkış yolu birlikte düşünerek, ortak tavır ve ortak söylemi kurarak inşa edilecektir.”

‘DEVLET KURUMLARIYLA İLİŞKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ’
Emek gücünün düşürülmesi anlamına gelen yeni istihdam biçimlerini DİSK yönetiminin gündemine alması gerektiğini söyleyen Beko, DİSK’in yeni kadrolarını yetiştirmesinin önemine dikkat çekti. Beko, DİSK’in devlet kurumları ile ilişkilerini de gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, “Sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde gerçekçi bir mücadele yürütmek ve mücadelede DİSK’in örgütsel bağımsızlığını başta devlet olmak üzere işverenlere, sermaye sınıfına ve siyasi partilere karşı korumak bizim için varlık yokluk sorunudur” dedi.

Beko, son olarak şunları söyledi: “Kısır tartışmaları ve geçmişin gerilimli ilişkilerini bir tarafa bırakarak işçi sınıfı mücadelesine odaklanmayı öneriyoruz. Yeni bir döneme yeni bir bakış açısıyla girelim, birlik olmayı deneyelim.”

ÜÇÜKOSMANOĞLU: NAKLİYAT-İŞ MUTABAKAT DIŞINDA BIRAKILIYOR
DİSK Genel Başkanlığına aday olan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, emperyalizmin bölgedeki savaş hazırlıklarına dikkat çekti, “AKP iktidarı da emperyalizmin siyasi ve ekonomik temsilcisi durumunda” dedi. Suriye’deki savaşı hatırlatan Küçükosmanoğlu, “Emperyalizme karşı direnen Suriye halkının yanındayız” dedi.

Kürt sorunundaki müzakere sürecini “Kürt meselesinde ABD emperyalizmi İsrail siyonizmi ve AKP’nin dayattığı çözüm ortada” şeklinde tanımlayan Küçükosmanoğlu, “Gerçek barışı Türk ve Kürt işçiler ile yoksul köylüler getirecek” dedi.

Çalışma yaşamındaki sorunlara dikkat çeken Küçükosmanoğlu, iş yasalarının sınıf sendikacılığını tasfiye etmek için çıkarıldığını söyledi.

“Sermaye sınıfı ve iktidarı olan AKP iktidarının ekonomik ve siyasi zulmü artarak devam ediyor” diyen Küçükosmanoğlu, 12 Eylül döneminde yaşanmayan olayların bugün yaşandığını söyledi ve Genel-İş’e yönelik polis baskınını hatırlattı.

Küçükosmanoğlu, “DİSK başta işçi sınıfına karşı sorumlu, ondan sonra emekçi halklara sorumluyuz. DİSK’in adım adım siyasetler üstü, partiler üstü örgüt haline getirilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Küçükosmanoğlu, olağanüstü genel kurula getiren süreçle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yaşadıklarımızın özeleştirisinin verilmesi gerekir. Sekreterlikten hangi gerekçe ile istifa ediyorsun? Birleşik Metal-İş Sendikası gibi DİSK’in kurucu sendikasını tüm organlardan çekeceksin. Nedeni ne? Bir devrimci yayında Adnan Serdaroğlu ile ilgili yapılan bir eleştiri… Kimse dokunulmaz değil. Herkes eleştirilmeli. Bu kadar saldırıların olduğu bir dönemde, DİSK’i rolanti haline getirmenin hesabı verilmeli. Mutabakat önemli. Neden Nakliyat-İş mutabakat dışında bırakılıyor?” dedi.

ÇERKEZOĞLU: MÜCADELEMİZ SERMAYEYE KARŞI
Genel sekreter adayı Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in emekçi halklara karşı sorumluluklarını yerine getiremez hale geldiğini söyledi.

Son Genel Kurul’da yönetim kuruluna adaylığını hatırlatarak, mutabakata rağmen aday olan tek sendika olduklarını söyleyen Çerkezoğlu, “Bu aday, yönetimin oluşma biçimine karşı irade beyanıydı, mutabakatı bozmak değildi amacımız” diye konuştu.

İşçi sınıfının genişleme yaşadığı bir dönemde sendikaların zayıfladığına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Kürt sorunun çözümü konusunda önemli bir süreç yaşandığını, üç seçimin önümüzde bulunduğu, AKP’nin yönetme krizi yaşadığı bir dönemde genel kurulumuzu topluyoruz” dedi.

“DİSK çatısı altında birlikte mücadele ettiğimiz hiçbir örgüt ya da kişiyle sorunumuz yok” diyen Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün sendikal anlayışlarımız farklı olsa da, DİSK’i ve DİSK’i oluşturan sendikaları geçmişiyle ve geleceğiyle de sahipleniyoruz. Bu tarih bizim, DİSK’in tarihi işçi sınıfının tarihidir. Bizim bu örgütün içinde kendimizle mücadelemiz olamaz. Bizim mücadelemiz sermayenin doğrudan ve dolaylı araçlarına karşıdır” diye konuştu.

YENİLENMEYE İHTİYAÇ VAR
DİSK’in ileriye yürüyecek güce sahip olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Ancak kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla bunu başaramayız, geleneksel sendikal anlayışlarla bu süreci yönetemeyiz. Yenilenmeye ihtiyacımız var” dedi.

Sendikanın 10 bin üyesinin, siyasi iktidar tarafından yok sayıldığını söyleyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti: “Sermayeye, siyasi iktidara karşı bir varlık mücadelesi yürütüyor, emeği görünmeyen taşeron işçilerin varlık mücadelesini yürütüyoruz. 11 Nisan’da Ankara’da davamız var, bütün dostlarımızı bu davaya bekliyoruz.”

Çerkezoğlu şöyle konuştu: “Maalesef bu varlık mücadelesini, örgütümüz içinde de sürdürmek zorunda kalıyoruz. DİSK içerisinde hiçbir örgütle, hele hele sokakta omuz omuza mücadele ettiğimiz tarihsel ittifaklarımızla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ancak taşeron sağlık işçilerinin örgütü olarak artık bu örgütün içerisinde yer almak istiyoruz” diye konuştu.

SERDAROĞLU: KAN UYUŞMAZLIĞI
Genel sekreter adayı Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK’teki kriz için “Kan uyuşmazlığı” dedi. Serdaroğlu şöyle konuştu: “Birleşik Metal-İş Sendikası, görev aldığımız yönetim kurulu içerisinde bir takım hassasiyetlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiş, aylarca uğraş vermiş ve ardından da DİSK’in bütün kurullarından çekilmiştir. Sadece Adnan Serdaroğlu çekilmemiştir. Biz bağımsızlığımıza çok özen gösteren bir sendikayız. DİSK’i ortada bırakarak giden insanlar değiliz, DİSK’te bir takım farkındalık yaratmak için çabaladık.”

Serdaroğlu, Türkiye’de sendikalaşma oranın yüzde 5’e düştüğünü hatırlattı, “Şimdi bu süreçte, neoliberal politikaların önündeki engellerin kaldırıldığı, KESK ve DİSK’e yönelik baskıların arttığı bir dönemde, bizim DİSK olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Genel-İş Sendikası’ndan gelen genel sekreterlik teklifine karşılık, Birleşik Metal-İş’in yönetimde olmaması, eksiklik olurdu. Biz birlikte yürümek istiyoruz. Görev verirseniz, dönemin sonuna kadar sürdürmek, daha sağlıklı bir genel kurul yapacak şartları oluşturma mücadelesini ortaya koymak istiyoruz” dedi.

DİSK’in olağanüstü genel kurulunda delegeler oy kullanmaya başladı.

Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko ve Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, DİSK Genel Başkanlığı’na aday oldu.

Genel sekreterlik için ise Devrimci Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu aday.

Yönetim kurulunun diğer üyelikleri için aday olanlar şöyle: “Alaaddin Sarı, Celal Ovat, Ergün Tavşan, Metin Ebetürk ve Muzaffer Subaşı”

OYLAMA İKİNCİ TURA KALDI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Olağanüstü Genel Kurulu, seçimlerin ardından tamamlandı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda, ikinci tur oylama sonuçları da açıklandı. 354 delegenin oy kullandığı ikinci turda, 28 oy geçersiz sayıldı. Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Kani Beko, 280 oy olarak Genel Başkan seçildi. Diğer başkan adayı Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise 56 oyda kaldı.

İlk turda 371 delege oy kullanmış, 97 oy geçersiz sayılmıştı. Kani Beko 206 oy alırken, Ali Rıza Küçükosmanoğlu 68’de kalmıştı. Oylamada 3’te 2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kalmıştı.

(turnusol)

Kategori: Emek

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.