İklim ve EnerjiManşet

Deniz seviyesi yükselmesinin tehdit ettiği kişi sayısı tahmin edilenin üç katı

0

Climate Central tarafından yapılan araştırmaya göre iklim krizine bağlı kıyı taşkınları tehdidi altında yaşayan nüfusun sayısı daha önce öngörüldüğünden yüz milyonlarca kişi daha fazla. En kırılgan bölgeler ise Güney Asya’da.

Princeton merkezli Climate Central tarafından yapılan ve bugün Nature Communications‘da yayımlanan bir çalışmaya göre deniz seviyesi yükselmesinin etkileyeceği kişi sayısı önceki tahminlerin çok üzerinde. Rapor, 2050 yılından itibaren en az yılda bir kere kıyı taşkını yaşayabilecek kişi sayısının, yeni yükseklik verileriyle dört katın üstünde artarak, yaklaşık 237 milyon kişiye çıktığını söylüyor.

Yüksek gelgit seviyeleri ise, yaklaşık 150 milyon kişinin yaşadığı toprakları kalıcı olarak su altında bırakabilir. Veriler etkilenecek nüfusun büyük çoğunluğunun 6 Asya ülkesinde yaşadığını ortaya koyuyor (Çin, Bangladeş, Hindistan, Vietnam, Endonezya ve Tayland).

Türkiye’de 850 bin kişi tehdit altında

Araştırmada Türkiye’ye dair veriler de bulunuyor. Emisyon azaltımının olmadığı senaryoda Türkiye’de şu anda 850 bin kişinin yaşadığı alan, 2100 itibari ile yılda ortalama en az bir defa taşkına maruz kalacak. Şu anda 790 bin kişinin yaşadığı alan ise gelgitlerde düzenli olarak su altında kalacak.

En kırılgan bölge Güney Asya’da

İyileştirilmiş yükseklik verilerine dayanan değerlendirmelere göre, sera gazı emisyonlarında orta düzeyde azaltım yaşansa dahi, 6 Asya ülkesi 2050 yılı itibarıyla yıllık kıyı taşkınları tehdidine maruz kalabilir. Bu sayı, bugüne kadar kullanılan yükseklik verileriyle elde edilenden 183 milyon daha yüksek.

1: Çin                     (yeni) 93 milyon – (eski) 29 milyon

2: Bangladeş         (yeni) 42 milyon – (eski) 5 milyon

3: Hindistan           (yeni) 36 milyon – (eski). 5 milyon

4: Vietnam             (yeni) 31 milyon – (eski) 9 milyon

5: Endonezya        (yeni) 23 milyon – (eski) 5 milyon

6: Tayland             (yeni) 12 milyon – (eski) 1 milyon

250 milyonun yaşadığı yer gelgit çizgisi altında kalacak

Bu değerlendirmelere göre, kontrolsüz emisyonlar ve buz tabakasında erken başlangıçlı istikrarsızlık da hesaba dahil edildiği takdirde, 2100 itibarıyla bu 6 ülkede halihazırda 250 milyon kişinin yaşadığı topraklar gelgit çizgisinin altında kalacak. Bu sayı, SRMT yükseklik verileriyle elde edilen kişi sayısının yaklaşık 5 katı.

1: Çin                       (yeni) 87 milyon – (eski) 26 milyon

2: Bangladeş          (yeni) 50 milyon – (eski) 6 milyon

3: Hindistan            (yeni) 38 milyon – (eski) 6 milyon

4: Vietnam              (yeni) 35 milyon – (eski) 13 milyon

5: Endonezya         (yeni) 27 milyon – (eski) 6 milyon

6: Tayland               (yeni) 13 milyon – (eski) 2 milyon

Dr. Scott Kulp: Ülkeler kıyı güvenliğini gündeme almalı

Çalışmanın başyazarlarından Climate Central’dan Dr. Scott Kulp, “Bu değerlendirmeler, iklim değişikliğinin yaşam süremiz içinde şehirleri, ekonomileri, kıyı şeritlerini ve bölgeleri yeniden şekillendirme potansiyelini ortaya koymaktadır” dedi.  Ülkelerin kıyı güvenliği sağlama konusunu gündeme alması gerektiğini belirten Kulp, “Gelgit seviyesi, kıyı çizgisinin üstüne çıktığında, ülkeler kıyı tahkimatının kendilerini koruyup koruyamayacağına ve ne kadar ve ne uzunlukta kıyı tahkimatı gerektiğine dair sorularla karşı karşıya kalacak” dedi.

Kıyı şehirler şuanda da tehdit altında

Araştırmanın ortaya koyduğu bu kırılganlıkların bazıları şimdiden yaşanıyor. Yaklaşık 110 milyon kişi deniz duvarları, setleri ve diğer kıyı tahkimatlarıyla gelgit seviyesinin altında kalan topraklarda yaşıyor. Mevcut ve gelecekte kurulacak muhtemel tahkimatların etkileri, veri eksikliğinden dolayı bu çalışmada yer almıyor.

Tehdit seviyesi karbon emisyonu düzeyine bağlı

CoastalDEM‘e dayandırılan değerlendirmelere göre, bugün yaklaşık 420 milyon kişinin yaşadığı bölgelerin, makul düzeyde karbon emisyonu azaltımı yapılsa bile, bu yüzyılın sonuna kadar yıllık kıyı taşkınlarına karşı kırılgan olabileceğini ortaya koyuyor.

Daha kötü bir senaryo mümkün

Araştırmacılar, burada özetlenen tahminlerin muhtemelen muhafazakar kaldığını söylüyor. Çünkü araştırma 2015 Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu standart deniz seviyesi projeksiyonları ve karbon emisyonu azaltımlarına dayandırılıyor. Ve bugüne kadar sürdürülen küresel çabalar Paris hedeflerin gerçekleştirilmesi için oldukça yetersiz.

Kontrol edilemeyen emisyon ve buz tabakasındaki muhtemel erken başlangıçlı kararsızlık projeksiyonlarına göre, 2100 yılı itibarıyla halihazırda 340 milyonun yaşadığı topraklar gelgit seviyesinin altında kalacak ve toplam 640 milyon kişinin yaşadığı yerler de deniz seviyesindeki yükselme riskiyle karşı karşıya kalacak. gösteriyor. Bu senaryoya göre, 8 Asya ülkesinde hali hazırda en az 10 milyon kişinin yaşadığı topraklar gelgit seviyesinin altında kalacak.

Araştırmanın arka planı

Bu bulgular, Climate Central tarafından geliştirilen yeni bir dijital yükseklik modeli olan CoastalDEM‘e dayandırılıyor. Araştırmacılar, kıyısal taşkın risklerinin uluslararası değerlendirmesinde şimdiye kadar kullanılan NASA’ın Shuttle Radar Topography Mission’ın (SRTM) temel yükseklik veri setindeki sistematik hataları düzeltmek için yapay zeka yöntemleri kullandılar. CoastalDEM ile elde edilen tahminler, risk altındaki küresel nüfusun SRTM yükseklik verileri kullanılarak tespit edilenden üç kat fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Climate Central tarafından yayımlanan bu çalışma 135 ülkeyi farklı iklim senaryoları ve yıllara göre ayrıntılı olarak değerlendiriyor. Climate Central elde ettiği yeni yükseklik verileri, tehdit altındaki bölgelerin mahalle düzeyinde incelenebilmesi için detaylı bir interaktif haritada dijitalleştirdi.

 

 

You may also like

Comments

Comments are closed.