Doğa MücadelesiManşet

Datça Kurubük Koyu’nun özel şahıslara kiralanma ihalesine iptal

0

Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Kurubük Koyu’nun ihale yoluyla özel şahıslara kiralama girişiminden vazgeçildi. Vali Yardımcısı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEV) Yönetim Kurulu üyesi Kamil Köten’in ihaleden vazgeçildiğine yönelik açıklaması, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında da sevinçle karşılandı.

 

İptal haberinin de alındığı topalantı Datça-Palamutbükü sahilinde 12 Ocak Cuma günü (dün) Datça Kent Konseyi  Kıyılar Çalışma Grubu ile  MUÇEP (Muğla Çevre Platformu) Datça Grubu’nun birlikte çağrısıyla geniş katılımlı olarak gerçekleştirildi.

Kıyılar Çalışma Grubu Üyesi-MUÇEP katılımcısı hukukçu Güngör Erçil, toplantıya dair Yeşil Gazete’ye yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz toplantı, Datça’da tanık olduğum, hem nicelik olarak en yüksek katılımlı, hem de nitelik olarak, ilginin en canlı, katılımcıların heyecan, kararlılık ve inancının en belirgin olduğu kamusal toplantıydı. Beklentimizi aşan, her toplumsal kesimden gelen bu ilgi ve katılımı, çok sevindirici bir durum olarak değerlendiriyoruz. Nitekim, bugün gelen ihale iptal haberinin, yerel-sosyal medyada ortaya konan yaygın  tepki, başlatılan Change Org. imza kampanyası gibi geniş katılımlı bir karşı çıkışın sonucu olduğunu düşünüyoruz. Kıyılarımıza, ortak doğal varlıklarımıza yönelen saldırılara, ancak geniş katılımlı bir karşı koyuşla cevap  verebiliriz. Söylediğimiz şeylerin tümünü  çok kısaca bir cümlede şöyle özetleyebiliriz: “Kıyılar hepimizindir, kıyılar halkındır; işgal edilemez, el konulamaz!” dedi.

Erçil, toplantıya, Datça Merkez, Mesudiye ve Palamutbükü-Yakaköy’den, oldukça yoğun ve canlı bir katılım gerçekleştiğini ifade ederek, Datça Belediye Meclisi Üyesi ve Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan‘ın MUÇEV’in kiralamasının hukuka aykırı olduğunu, bunun idare mahkemesi kararlarıyla ortaya konulduğunu, son olarak Gökova-Akyaka’da Kadın Azmağı’nın kullanımını MUÇEV’e bırakan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokolün iptali talebiyle Muğla B.Ş. Belediyesi’nin açtığı davada Belediye lehine karar verildiğini söylediğini kaydetti.

Bilgilendirme toplantısında da bir konuşma yapan Güngör Erçil, katılımcılara yönelik Anayasa’da ve Kıyı Kanunu’nda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında ve halkın serbestçe kullanmasına açık olduğunun ifade edildiğini; kıyıların özel mülkiyet konusu mallar gibi işleme tabi tutulup ticarileştirilemeyeceğini, kıyılar üzerindeki devlet hüküm ve tasarrufunun millete ait ve devlet tarafından kullanılacağı anayasada ifade edilmiş egemenliğin bir sonucu ve somutlaşma biçimi olduğunu; kıyılar üzerindeki tasarrufun,  kurucuları kim olursa olsun, kar amaçlı bir kuruluş olan bir şirkete devredilmesinin egemenliğin devri anlamına gelen bir anayasa ihlali olduğunu vurgulayan birer konuşma yaptığını aktardı.

Kıyılar Çalışma Grubu Üyesi-MUÇEP katılımcısı mimar Faruk Şahin ise özellikle toplantıya halkın yoğun ilgi ve katılımının çok değerli olduğunu, Kurubük’ün kiralanmasının, Anayasa ve  Kıyı Kanunu’na; koyun 1. Derece SİT alanı statüsü, orman alanı niteliği ve yürürlükteki Çevre Düzeni Planı’nda Günübirlik Kullanım Alanı olarak belirlenmemiş olması karşısında, bu düzenlemelere ve ilgili mevzuata aykırı olduğunu; bunun, Datça kıyılarının işgali için bir ilk adım kabul edilerek, karşı durulmasının, kıyıların halkın kullanımına açık kalması açısından önemini; bu işgal süreci engellenmezse, Bodrum kıyılarında yaşanana benzer, halkın kıyıyı kullanmasının tümüyle imkansız hale geldiği bir felaket senaryosunun gerçek olacağını; yapılacak ihalenin kiralanacak yeri dahi açık-net tanımlamamak, eşit katılıma açık olmamak gibi ciddi hukuk ihlalleri içerdiği bilgisini paylaştı.

Toplantı esnasında iptal haberi sevinci

Bu konuşmaların ardından, toplantıyı izleyen DHA Datça muhabiri, Muğla Valiliği’nden yakın saatte kendisine ihalenin iptal edildiğinin bildirildiğini duyurdu. Bu haber katılımcılar tarafından sevinç ve alkışlarla karşılandı. İhalenin iptal edilmesinin, bu konudaki duyarlılığın terk edilmesine yol açmaması gerektiği, Kıyılar Çalışma Grubu’nun çalışma ve etkinliklerine ilgi gösterilip takip edilmesi ve katılınmasının önemli olduğu vurgulandı,

Toplantıya katılanların topluca Kurubük Koyu’na gidip, koyun kirlendiği iddiasını yerinde görüp, gerekiyorsa hep birlikte temizlik yapılması kararı alındı. Kurubük Koyu’na gidildiğinde, kiralamaya gerekçe gösterilen bir kirlilik içinde olmadığı yerinde görüldü. Katılımcılar, koyun tüm kıyısını kapsayan insan zinciri oluşturarak, bir kez daha, kıyılarına sahip çıktıklarını ifade ettiler.

 

(Yeşil Gazete)

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.