Doğa MücadelesiManşet

Danıştay’dan Kırklareli’nde “Çed gerekli değildir” kararına veto

0

Kırklareli’nde Kırtaş Madencilik tarafından yapılması planlanan Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Hazır Beton Tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince Kalker Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı ve Hazır Beton Tesisi projesi’ne Kırklareli Valiliğince “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını bozulması için açılan dava Doğal Yaşamı Koruma Vakfı ve doğa korumacıların zaferi ile sonuçlandı. Mahkeme, “Çed Gerekli Değildir” kararını iptal etti.

22

Değirmencik, Taşağıl, Karabayır, Yeniköy köy muhtarlıkları, Kırklareli Kent Konseyi ve DAYKO Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Kırklareli İl Temsilciliği tarafından açılan dava sonucunda Edirne İdare Mahkemesinin iptal kararının bozulması için Kırklareli Valiliği ve Müdahil olarak katılan firmanın temyiz aşamasında kararın bozulması yönünde verdikleri dilekçe üzerine Danıştay Ondördüncü Dairesi oy birliği ile “Mahkeme kararı ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına 23/02/2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi” sonucuna ulaştı. Alınan bu karar ile “Çed gerekmez” savunusu yapanların hukuki olarak çıkış yolları da kalmadı.

23

DAYKO Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Kırklareli İl Temsilcisi Göksal Çidem, mahkemenin bu kararını, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele eden yaşam savunucuları yine kazandı” sözleri ile değerlendirdi.

Anayasa’nın 56. maddesine göre sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu vurgulayan Çidem, “Çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek ise devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasa’nın 36. Maddesindeki hak arama hürriyetine dayanarak, dava açan yurttaşlar, Muhtarlar ve DAYKO Vakfı “çevre hakkı ve ödevi”nin gereğini yerine getirmektedirler” diye konuştu.

24

Çidem sözlerini, “Yaşam alanlarını korumak için Yurttaşlar, Muhtarlar, Kent Konseyleri ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bilim ve hukuk ile işbirliği içerisinde yaşamı savunmaya devam edeceğiz.”diyerek sonlandırdı.

 

(Yeşil Gazete)

You may also like

Comments

Comments are closed.