ManşetHayvan HaklarıTürkiye

Danıştay, yaban keçisi avı ihalesini iptal etti

0

Danıştay 13. Daire, Mersin Barosu’nun, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Mersin bölgesinde 39 yaban keçisinin avlattırılmasına izin verdiği ihalelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davayı kabul etti. İhale Danıştay’ın oybirliğiyle aldığı kararla iptal edildi.

Mersin Barosu, hayvanın zevke ve cinayete konu edilmesinin hukuka aykırı olduğu, cinayetin spor olarak kabulünün mümkün olmadığı, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 28 Mayıs 2021 tarihinde ihalenin iptali için dava açtı. Mersin Nöbetçi İdare Mahkemesi davayı reddetti. Karar temyiz edilince dosyayı inceleyen Danıştay 13. Daire, yerel mahkemenin kararını bozarak ihaleyi iptal etti.

ANKA‘nın aktardığına göre, Danıştay 13. Daire’nin oybirliğiyle aldığı iptal kararı şöyle:

“Yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin somut ihaleler açısından davalı idare tarafından bilimsel, somut ve kapsamlı araştırma ve tespitler yapılmadan gerçekleştirilen dava konusu ihalelerde hukuka uygunluk, ihalenin iptali istemiyle açılan davanın esas yönünden reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır. Mersin 2. İdare Mahkemesi‘nin 9 Temmuz 2021 tarih ve K:2021/728 sayılı kararının davanın esastan reddine ilişkin kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 49. maddesi uyarınca bozulmasına, dava konusu işlemlerin iptaline, 2577 sayılı Kanun‘un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 28 Aralık 2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.