ManşetDoğa Mücadelesi

Danıştay Ordu’daki taş ocağı projesini ‘sakıncalı’ buldu, halk kazandı

0

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve Eymür köylülerinin Ordu Altınordu Belediyesi’nin taş ocağı projesine açtığı dava Danıştay kararıyla sonuçlandı. Su kaynaklarının ve tarım arazilerinin korunması sağlandı.

Altınordu Belediyesi tarafından Ulubey ilçesine bağlı Eymür Mahallesi’in su kaynaklarının bulunduğu alanda açmak istediği taş ocağı için Ordu Çevre Derneği ve Eymür halkı dava açmıştı. Dava

Ordu Altınordu Belediyesi’nin taş ocağı projesine açılan davada Ordu 1. İdare Mahkemesi ve Danıştay projeyi sakıncalı buldu. ORÇEV “Eymür halkı kazandı” dedi.

nin 19 Ekim 2021’de verdiği kararla, proje için verilen“Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli değildir” kararı iptal edilmişti. Yapılan itirazı değerlendiren Danıştay Altıncı Dairesi itiraz yolu kapalı olarak mahkemenin verdiği kararı onadı.

‘Halkla birlikte kazandık’

Kararla ilgili açıklama yapan Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu, “Danıştay, yerel mahkemenin kararını onadı. Artık hukuksal süreç tamamlandı ve Eymür halkı derneğimizle birlikte kazandı. Danıştay Altıncı Daire kararı şöyle; ‘Ordu İdare Mahkemesi’nce verilen 19.10.2021 tarih ve E:2021/101, K:2021/995 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2-(İ) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolu kapalı olduğunun duyurulmasına, 29.12.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’ denilmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Yeniden doğduk’

Eymür Mahallesi Muhtarı Ferhat Pala da mahkeme kararından memnuniyetini dile getirirken “Bu kararla yeniden doğduk” dedi. Pala şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararla Eymür halkı yeniden doğdu. Su kaynaklarımız ve tarım arazilerimiz kurtuldu. Birlikteliğimizin ve kararlılığımızın sonucunu aldık. Ordu Çevre Derneği’yle birlikte dayanışma içinde kamuoyu yaratarak kazandık. Emeği geçen herkese; Ordu Çevre Derneği’ne, sesimiz olan basına teşekkür ediyorum. Mahkeme haklılığımızı tescil etti.”

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.