ManşetTürkiye

Danıştay, Antalya’nın 1/100 binlik planını iptal etti!

0

2007 yılından beri tartışmaların odağında olan ve içerdiği tutarsızlıklar nedeniyle yargıya taşınan Antalya-Burdur Çevre Düzeni Planı’nı Bakanlığın hazırladığı yönetmelik de kurtaramadı. Danıştay, 2009’da onaylanan planın iptaline karar verdi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin Akdeniz bölge ekinde yer alan Faruk Keskin imzalı habere göre, Danıştay Altıncı Dairesi, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca 03.09.2009 onaylanan ve Isparta’nın kapsam dışı bırakıldığı 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur Çevre Düzeni Planı’nın iptaline karar verdi. Bakanlığın ilk olarak 24.07.2007 onayladığı ancak Mimarlar Odası’nın açtığı dava üzerine Danıştay Altıncı Dairesi’nin ‘yürütmeyi durdurma’ durdurma kararı verdiği Çevre Düzeni Planı, aynı yıl çıkarılan Çevre Düzeni Planları Dair Yönetmeliği’ne dayandırılarak bu kez 03.09.2009 tarihine yeniden onaylanmıştı. Hazırlanan yönetmelik çerçevesinde yapılan bazı değişikliklerle açılan davanın geçersiz kalmasını sağlayan Bakanlık, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin açtığı ikinci davadan kurtulamadı.

Danıştay: ‘Plan mevzuata uygun bulunmamıştır’
Danıştay’n 30.05.2012 tarihinde oy birliğiyle aldığı kararda, söz konusu planda mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık görülmediğine dikkat çekilerek, “Ekolojik kararların bir arada düşünülmesine olanak veren, strateji ve politika oluşturan bir plan niteliğinde bulunmadığı, sağlıklı çevrenin oluşturulmasına yönelik hedef, ilke ve strateji üretmediği, strateji planından daha çok alt ölçekli planların konusuna girebilecek alanların yansıtıldığı bir plan niteliğinde bulunduğu görüldüğünden anılan plan bu açıdan mevzuata uygun bulunmamıştır” denildi.

Isparta’nın plana alınması zorunluluktur
Mimarlar Odası’nın iptali istenen planla ilgili dava dilekçesinde davalı bakanlığın çevre düzeni planı onama yetkisinin bulunmadığına işaret edilirken, yapılan çalışmada Devlet Planlama Teşkilatı istatistiki bölgelerine uyulmadığına da vurgu yapılıyor.

Üç il birlikte planlanmalı
Danıştay Altıncı Dairesi’nin bilirkişi raporunu da dikkate alarak verdiği iptal kararında ise Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan alanın coğrafi, sosyal, ekonomik, fiziksel özellikler açısından benzerlik gösterdiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: “Antalya-Burdur-Isparta illerinin ise istatistiki düzey sınıflandırmasında beraber yer aldıkları gibi aynı su havzasında bulundukları, plan açıklama raporunda üç ilin birlikte planlanmasının gerekçelerinin Isparta’nın il dışında bırakılıp sadece Antalya-Burdur ilini kapsar şekilde bir planlama yapılması uygun bulunmamıştır.”

Mimarlar odası: ‘Plan, doğru verilerle hazırlanmadı’

Mimarlar Odası Şube Başkanı Osman Aydın ise Çevre ve Orman Bakanlığı’nca onaylanan 1/100.000 ölçekli planın doğru verilere dayandırılarak hazırlanmadığının bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı.

Plan, 7 bin nüfuslu Kaş’a 30 bin nüfus öngörüyordu
Uzun süredir tartışmalarla gündeme gelen planda, bugün 7 bin nüfusa sahip olan Antalya’nın turistik ilçesi Kaş’ın 2025 yılı için öngörülen nüfus projeksiyonunun 30 bin, 2 binden az nüfusa sahip Kalkan’ın ise 15 bin olarak belirtilmişti. Planın Kaş için öngörülen gelecek tasarımının, tarım ve kırsal ağırlıklı olmasının yanında; turizme biçilen rolün de kıyı yağmasını arttıracak ikinci konut ve kayıt dışını körükleyen villa turizmine yönelik olduğu eleştirileri gündeme gelmişti.

(Atlas)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.