COP27İklim KriziKadınLGBTİ+Manşet

[COP27] Afrikalı kadınlar iklim adaleti istiyor

0

Dünyanın en önemli uluslararası iklim konferansı kabul edilen BM iklim sözleşmei taraflar konferansının 27’ncisinde (COP27) seslerini duyurmak için Afrikalı ekofeministler de Şarm El-Şeyh‘te.

Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Seçmenleri’nin (Women and Gender Constituency –WGC) üyeleri, COP27’de “Ne istiyoruz? İklim adaleti!” sloganı ve danslarıyla taleplerini yükseltiyor.

İklim krizine en az katkıda bulunmasına rağmen krizin en yıkıcı etkileriyle boğuşan ülkelerin çoğu, Afrika kıtasında yer alıyor. Savunmasız ülkelerin kayıp ve hasarlarının tazmin edilmesi, bu yılın COP’unda bugünden itibaren başlayacak müzakerelerin temel gündemi olacak. Tematik olarak 9 Kasım, COP27’de ‘Finans Günü’ olarak belirlendi.

Cinsiyet adaleti ve insan hakları olmadan iklim adaleti olamaz

WGC’den kadınlar, COP27’nin sonuçları için temel taleplerini şöyle özetliyor:

“Her zaman olduğu gibi, cinsiyet adaleti ve insan haklarının yerine getirilmesi olmadan iklim adaletinin olamayacağını savunuyoruz. Kanıtlar ve deneyimler, iklim değişikliği ve çevresel krizlerden en çok etkilenenler arasında kadınların, kız çocuklarının ve cinsiyet kimliği çeşitli insanların olduğunu göstermektedir. Cinsiyete duyarlı iklim eyleminin daha etkili olduğunu biliyoruz. Kadınlar, kızlar ve diğer marjinal topluluklar, değişen çevresel koşullara uyum sağlama ve sürdürülebilirliğe doğru ilerleme konusunda benzersiz bilgi ve çözümlere sahiptir.”

Afrikalı Kadınların ve Kız Çocuklarının COP27 için Talepleri:

1) Tüm iklim eylemlerinde kadınların tüm çeşitlilikleriyle tam ve kapsayıcı katılımı ve ara dönem gözden geçirmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eylem planının (GAP) önceden uygulanması.

2) Zengin ve sanayileşmiş ülkelerin tarihsel sorumluluklarını ve ekolojik borçlarını kabul ederek ve en marjinalleşmiş insanları ve toplulukları merkeze alarak, kayıp ve zararı (her türlü adaptasyon girişiminin ötesinde meydana gelen iklimle ilgili acil ve eşitsiz yıkımı) tanıması ve tazmin etmesi.

3) İklim finansmanını bir  sosyal ve cinsiyet adaleti meselesi olarak görülmesi ve sağlanması. Bu kapsamda, asgari olarak yılda 100 milyar ABD Doları hedefinin ve finansmanın toplumsal cinsiyete duyarlılılığının sağlanması; uyum için hibe temelli finansman oranının önemli ölçüde artırılması ve kayıp ve hasar için yeni, ek fonlar sağlanması.

4) İklim ve biyolojik çeşitlilik alanlarında iklim değişikliğine karşı yanlış çözümlerin ortadan kaldırılması.

5) Fosil yakıta dayalı bir ekonomiden, kadınların insan haklarını koruyan ve sosyal ve çevresel adaleti geliştiren düşük karbonlu ve yenilenebilir bir enerji sistemine geçerek adil ve eşitlikçi bir enerji geçişinin ilerletilmesi.

6) Esnek, cinsiyet kapsayıcı bir iklim adaleti eğitimine yatırım yapılması.

7) İklim eylemine, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarının tamamını (SRHR) içeren bir sosyal adalet çerçevesi ve insan haklarına dayalı bir yaklaşım uygulanması.

8) Sürdürülebilir kalkınma ve biyolojik çeşitlilik hedeflerinin tam olarak uygulanması ve gerçekleştirilmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekosistem bütünlüğüne yönelik taahhütlerin yerine getirilmesi.

More in COP27

You may also like

Comments

Comments are closed.