Doğa MücadelesiManşetTürkiye

CHP’li Ali Öztunç: AKP var olanı tüketmeyi tercih ettiği için su fakirliğinden bahsediyoruz

0

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Maraş Milletvekili Ali Öztunç, Dünya Su Günü‘nde AKP’nin su politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Öztunç, “AKP var olanı korumak, geliştirmek yerine son damlasına kadar tüketmeyi tercih ettiği için bugün su fakirliğini konuşuyoruz” dedi.

‘AKP, sorunların gerçek nedenlerini anlamıyor’

Büyük kentlerde yaşanan su krizinin nedenlerinden birisinin tarımsal sulamadaki plansızlık ve kontrolsüzlük olduğuna dikkat çeken Ali Öztunç, şu yorumlarda bulundu:

AKP sorunların gerçek nedenlerini ya anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Günümüzde, özellikle büyük kentlerde yaşanan su krizinin aktif nedenlerinden birisi, tarımsal sulamadaki plansızlık ve kontrolsüzlükten kaynaklanıyor. AKP Hükümeti Onbirinci Kalkınma Planına tarımsal sulamaya yönelik kaynak arzını büyütmek amacıyla eklediği yer altı barajlarını, içme suyu kaynağı olarak lanse ediyor.”

‘Bütüncül politikalar yapılmalı’

Öztunç, bütüncül planlamalar yapılmadan su kaynaklarının baraj, Hidroelektrik Santral (HES) ve balık çiftliği gibi projeler altında özelleştirilmemesi gerektiğini kaydetti:

AKP yanlış su politikalarından vazgeçmek yerine, her seferinde yeni bir yatırım alanı yaratmak peşinde koşmaktadır.

Su kayıp ve kaçak oranlarını önlemeye yönelik yatırımlar daha acil durumdadır. Bütüncül planlamalar yapılmadan, su kaynakları baraj, HES, balık çiftliği gibi projeler altında özelleştirilmemelidir. Yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının koruma ve beslenme alanlarında maden, atık tesisi vb. işletmelere izin verilmemelidir.

Doğru tarımsal planlamalarla, iklim ve coğrafi özellikleri önceleyen tarımsal ürün desenlerinin yetiştirilmesine sevk edilmelidir. Daha fazla su, daha fazla ilaç kullanılmasına sevk eden endüstriyel tarım uygulamaları terk edilmelidir. Barajlardan tarlaya suyu götüren kanallardaki su kayıplarını önlemek adına, kapalı devre sulama sistemleri teşvik edilmelidir.”

‘Su Kanunu için çalışma yürütüyoruz’

Ali Öztunç, CHP’li 11 Büyükşehir Belediyesinin “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” başlığıyla İzmir’de yapacağı su çalıştayından önemli sonuçlar çıkacağını kaydetti:

Ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların ücretsiz ve güvenilir içme suyuna erişebilmelerini yasal güvenceye almak, kişi başına düşen kullanılabilir su oranındaki eşitsizlikleri gidermek gerekiyor.

CHP Doğa Hakları olarak su havzalarını, sulak alanları koruyan ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenecek Su Kanunu için çalışma yürütüyoruz.”

You may also like

Comments

Comments are closed.