İklim ve EnerjiManşetTürkiye

CHP’den yeşil dönüşüm raporu: Türkiye için Yeşil Mutabakat tercih değil, zorunluluk

0

Yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm konularıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, raporda CHP’nin yeşil mutabakat konusunda öncelikleri ve Türkiye’nin dönüşümün dışında kalmaması için yapılması gereken çalışmaları sıraladı.

Bu çalışmaya göre, enerji alanında tüm yapı ve işleyiş mekanizmalarının dönüşümü için gözden geçirilmesi, enerjinin odağında yenilenebilir enerjinin olması, enerji verimliliği ve teknolojiye öncelik verilmesi, kömürden çıkış için stratejinin hazırlanması ve yeşil finansman sağlanması amacıyla altyapı oluşturulması için düzenlemeler yapılacak.

‘Yeşil mutabakat dönüşümü yapılmalı’

Hazırlanan raporda, Türkiye’ye özgü yeşil bir mutabakata ihtiyaç olduğunun altı çizilirken, Paris Anlaşması‘yla uyumlu bir enerji modelinin oluşturulmasına vurgu yapıldı:

Türkiye’de Paris İklim Anlaşması ile uyumlu bir enerji modeli oluşturulmalıdır. Yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum ve üniversitelerin ortak katılımıyla dönüşüm modeli belirlenmelidir. Yeşil dönüşüm çevre ve doğanın yanı sıra tüm üretim, hizmetlerin düşük karbonlu bir şekilde nasıl yapılacağını ilgilendirmektedir. Bu kapsamda; karbon vergileri başta olmak üzere ilave maliyet ve finansa erişimde engelleri yaşamamak için yeşil mutabakat dönüşümü yapılmak zorundadır.”

‘Yenilenebilir enerjiye odaklanılacak’

Raporda, yenilenebilir enerji yatırımlarının enerji politikalarının odağında yer alacağının altı çizildi:

Dünya ile uyumlu, düşük karbonlu, fosil yakıt kullanımının azalacağı yenilenebilir enerji yatırımları enerji politikalarının odağında yer alacak. Özellikle güneş ve rüzgar santrallerinin ucuzlayan yatırım maliyetlerini fırsata çevirerek elektrik fiyatlarının da düşürülebileceği farklı modeller hayata geçirilecek.

Enerji kooperatifçiliği ve hane halkına yönelik çatı uygulamalarının özendirildiği; belediyelerde güneş, çöpten enerji üretimine dayalı modeller hayata geçirilecek. CHP kendi enerjisini üreten evler, mahalleler yaratmayı hedeflemektedir.”

‘Kömürden çıkış yol haritası hazırlanacak’

Enerji verimliliğinde kaçırılan fırsatların yakalanacağının ifade edildiği raporda, kömürden çıkış stratejilerinin de hazırlanacağına işaret edildi:

CHP; enerji verimliliğinde kaçırılan fırsatı yakalayacak. En ucuz ve en temiz enerji tasarruf edilen enerjidir. Buna göre sanayi ve binalarda enerji verimliliği ile düşük karbon hedefleri yakalanacak, enerji kaynaklı cari açık azalacaktır. Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde makine parkı üretimi için çalışmalar yapılacaktır. Özellikle güneş paneli üretiminde Türkiye çevre coğrafyada dikkate alınarak üst olarak konumlanacaktır.

Çevreye etkisi, verimliliği ve halk sağlığı gibi etkenlerle mevcut termik santraller gözden geçirilecektir. Yeni termik santral yatırımı yapılmayacaktır. Türkiye’yi düşük karbonlu kalkınma stratejisini hazırlarken; mevcut termik santralleri ve kömür üzerindeki istihdamı da mağdur etmeden Türkiye’nin kömürden çıkış yol haritasını CHP hazırlayacak.”

‘Yeşil finansman için çalışmalar yapılacak’

Yeşil finansman için de çalışmaların yapılacağını kaydedilirken, bunun için de gerekli altyapıların oluşturulacağı açıklandı:

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen yatırımlar yeşil finansman ile hayata geçirilebilir. Bu kapsamda, yeşil finansmana erişim sağlanması için gerekli altyapı oluşturulacaktır. Başta merkez bankaları olmak üzere finans sektörü dünyada büyük bir dönüşümden geçmektedir. Yeşil alanlara, yenilenebilir enerjiye, yeşil sanayi alanlarına yatırım yapmak isteyen uzun vadeli fonlar mevcuttur. Yeşil tahvil ve iklim tahvili dünyada en önemli finansman aracı olmaktadır. Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’da yeşil finansman ve sürdürülebilir kalkınma konularında düzenlemeler hayata geçirilecektir.”

‘Dönüşüm zorunlu’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, dünyayla uyumlu yol haritalarının izleneceğinin altını çizerken, Türkiye’nin yeşil mutabakatının mimarının CHP olacağını dile getirdi. Akın, yeşil dönüşümü Türkiye’nin hayata geçirmek zorunda olduğuna şöyle vurgu yaptı:

Türkiye ihracatının yarısından fazlasını Avrupa’ya yapıyor. Dolayısıyla bu dönüşüm bir tercih değil, zorunluluktur. Eğer ülke olarak bu konuda harekete geçmezsek; Avrupa ithal edilen ürünlere ‘sınırda karbon düzenlemesi’ mekanizmasıyla vergi getirmeyi planlıyor. Bu dönüşüm olmazsa Türkiye’nin karşılaşacağı yıllık maliyet en az 1,8 milyar Euro olarak hesaplanıyor.”

You may also like

Comments

Comments are closed.