Doğa MücadelesiManşet

Çevre Avukatları: Yeşilyol’a karşıyız, çünkü…

0

yeşil yolTürkiye’nin farklı bölgelerinden çok sayıda ekolojist avukat ve hukukçunun, ekolojik sorunlara müdahale etmek, insanın hegemonyasında bulunan dünyada, kuşların, çiçeklerin, böceklerin, ayıların, kısacası canlı cansız tüm doğanın sesini duyurmak ve haklarını savunmak için bir araya geldiği, gönüllü bir topluluk olan Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatları Grubu (ÇEHAV) bugün bir açıklama yayınlayarak Yeşilyol projesine neden  itiraz ettiklerini açıkladılar.

ÇEHAV’ın açıklaması şöyle:

YEŞİL YOLA NEDEN KARŞIYIZ? ÇÜNKÜ;

Yeşilyol ismi ile dayatılan ve yaylaların yollarla birbirine bağlanmasını amaçlayan projenin, Fırtına Vadisi’nde, orman ve mera alanlarında, Doğal Sit ve Milli Park alanlarında yapılması planlanmaktadır, yol çalışması halkın tepkisine rağmen devam etmektedir. Bu proje yasa dışı ve meşruiyeti olmadan inşa edilmektedir. “Yeşil Yol” projesi; Çamlıhemşinli olsun/olmasın doğayı seven insanlar tarafından kabul edilmemekte ve protesto edilmektedir.

Anayasasının 17. maddesinde, herkesin, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, 56. maddesinde ise; herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiştir.

Yeşilyol adlı proje hayata geçirilirken Çevre Kanunu gereğince çevresel etkilerin ve havzanın özellikleri, alanın orman vasfı, yörenin meteorolojik özellikleri, jeolojik olarak uygunluğu, heyelanlı sahalar ve bu sahalarda alınması gereken ek önlemler, sanat yapıları DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.

Bu yoldan çıkacak hafriyatın ne şekilde bertaraf edileceği, ağaç kesimi ve patlatmalarla ortaya çıkacak sorunlar, ormanlık alanına yapılacak müdahalenin orman ekosistemi üzerindeki etkileri, çalışma alanlarının yeniden ağaçlandırılmasının mümkün olup olmayacağı, Alpin çayırlık alanlarında yapılacak müdahalenin ortaya çıkaracağı sonuçlar ve rehabilite edilmesine dönük alınan tedbirler bakımından da DEĞERLENDİRME YAPILMAMIŞTIR.

Valiliğin işlem ve beyanları ile bu yolun inşa edilmesindeki amacın yayla turizmini geliştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Bu amacın söz konusu yolların inşa edilmesi ile ne şekilde gelişeceği, yayla turizmine olumlu ya da olumsuz etkileri bakımından yolun yapılmasının zaruri olup olmadığı soruları CEVAPLANMAMIŞTIR.

Diğer yandan,

– Araçlarla günübirlik gezmelerin yerel ekonomiye ve yayla turizmine herhangi bir 
katkısının olamayacağı,

– Gelenlerin yaylaları izlemesinin yayla turizmi anlamına gelmediği,

– Ekoturizmin ekonomiye ciddi katkısı olduğu ve eski patika yolların yeniden 
kullanılmaya başlandığı,

– Araç trafiğinin ekoturizmi benimseyen halkın bu yönelimini de ortadan kaldıracağı,

– Diğer yandan yapılacak yolların doğa koruma anlayışı ile hiç uyuşmayan kitle 
turizmine yol açacağı, bunun sonucunda yaylaların da Uzungöl ve Ayder Yaylası 
benzeri hızla yapılaşacağı,

– Yerel halkın rekabet edemeyeceği lüks otellerin ya da kaçak yapıların 2000-3000 
metre kotlarında hızla yaygınlaşacağı,

– Meraların parçalanıp, yaban hayatının, biyolojik çeşitliliğin zarar göreceği,

– Yöre insanının yaylalara ulaşmada herhangi bir ulaşım sorunu olmadığı,

– Yola dair herhangi bir imar planının olmaması,

– Herhangi bir çevresel etki değerlendirmesi de içermemesi,

– 2500 -3000 metre kotlarında Alpin çayırlar üzerinde piknikçilerin görüntüleri, 
atıkları, denetimsizliklerin oluşturacağı,

– Doğu Karadeniz dağlarının bozayıları, vaşakları, karacaları, dağ keçilerinin hareket 
alanlarının, baraj gölleri ve HES inşaatları nedeniyle zaten yeterince daralmış 
durumda olduğu,

– Bir de “yeşil” yol yapılırsa küçük küçük canlı gruplarının çok dar alanlara 
hapsolacağı ve zamanla nesilleri tükeneceği,
hep birlikte düşünüldüğünde, açılacak yollar Fırtına Vadisi Havzası gibi çok değerli 
ekosistemleri iç içe barındıran bir vadinin çok yanlış bir planlama ile ve üstelik yayla turizmi ile hiç bağdaştırılamayacak bir sürecin sonunda üstelik geri dönüşü olamayacak biçimde yok yere kirletilip zarar görmesine NEDEN OLACAKTIR.

BU GERÇEKLİK KARŞISINDA YEŞİL YOLA EVET DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. 


 

Yeşil Gazete

You may also like

Comments

Comments are closed.