ManşetYeşillerden

ÇED muafiyeti tasarısı TBMM önünde protesto edildi

0

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi üyeleri TBMM Dikmen Kapısı önünde, bugün TBMM’de görüşülecek olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) muafiyet tasarısını protesto etti. Hükümetten bu tasarının tümden geri çekilmesi istendi.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanıp Meclis’e sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na gizlenen bir madde ile Danıştay’ca defalarca iptal edilen ÇED muafiyeti tasarısı ve torba yasanın tamamı Yeşiller/Sol üyeleri tarafından protesto edildi.

Ankara İl Eş Sözcüsü Akın Atauz ve Ankara İl Sekreteri Gülnur Öztaş tarafından okunan açıklamada;  “Bu yasa geçtiğinde iktisadi adalet, söz adaleti ve çevre adaleti biraz daha hırpalanacak” denilerek tüm milletvekillerini bu yasayla gelen adaletsizliklere ve yasayı torbalaştırarak eklenen 11. maddeye karşı çıkmaya; hükümeti de yasayı tümden geri çekmeye çağrıldı.

Açıklama sonrasında 2 gündür devam eden imza kampanyasında toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi. Kampanya hala devam ediyor.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

SSGSS YASAI GERİ ÇEKİLSİN

HİÇBİR FAALİYET ÇED’DEN VE HALKIN KATILIMINDAN MUAF TUTULASIN

 

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, TBMM’de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nı ve bu yasayı torbalaştırarak eklenen ÇED muafiyetinin genişletilmesi maddesini, adil bulmuyor, gerçekçi bulmuyor, bu ülkenin in insanlarına, özellikle en yoksul ve en korumasız durumda olan insanlarına ve doğasına, canlı bütün varlıklara karşı bir tehdit olarak görüyor.

Yeşiller ve Sol gelecek Partisi, her şeyden önce,

çevre adaletiyle, doğanın ve canlı yaşamın tahrip edilmemesini,

iktisadi adaletle, onurlu ve insanca, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma yaşamını,

söz adaleti ile de, toplumun demokratik katılımını, yani gelecekle ilgili belirlemelerde sivil toplumun sözünün dinlenmesini,

öngörüyor. Oysa bu yasa, bu adalet istemlerinden hiç birisini karşılamıyor ve çevrenin, büyük devlet projeleri eliyle acımasızca yok edilmesini hızlandırmak ve güçlendirmek istiyor.

Bu yasa geçtiğinde iktisadi adalet biraz daha hırpalanacak. Çünkü bu yasa ile

Sağlık, hak olmaktan çıkarılıyor, bir tür kişisel tüketim olarak piyasa koşullarına göre sunuluyor,

Sağlık hizmetlerinin kapsamının daraltılıyor ve sağlık satın alınan bir hizmet oluyor,

Sağlık hizmetlerinin finansmanı büyük ölçüde hastaya yükleniyor,

Ödeyebilenler, genişleyecek olan katkı paylarına katılmak zorunda kalıyor,

Sağlık güvencesi yetersiz olanlar, işsizler, kayıt dışı sektördeki küçük şirketlerde çalışanlar, tarım kesimindeki düzensiz gelir sahipleri ve primini sürekli ve düzenli ödeyemeyecek durumda olan on milyonlarca yurttaş, sağlık güvencesinden mahrum kalıyor, GSS’nin dışına itiliyor ve

GSS, eşitsizliği artıran bir sistem oluyor.

Bu yasa geçtiğinde, söz adaleti biraz daha hırpalanacak. Çünkü bu yasa hazırlanırken,

Çalışanların ve sağlık hizmetlerine en çok ihtiyacı olan kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin sözleri dinlenmiyor,

Az ya da çok bir çevresel denetim yolu olan ve halkın çevresel konularda tam ve doğru bilgi alabildiği, yatırım kararlarıyla ilgili sözünü söyleyebildiği bir zemin olan ÇED süreçleri, Yasa’nın 11 madde ile toplumdan kaçırılıyor,

“Reddi reddederiz” mantığı, tüm yönetim teşkilatına bulaştırılıyor.

Bu yas geçtiğinde, çevre adaleti biraz daha hırpalanacak. Çünkü bu yasa ile

Bakanlık, termik santraller, havaalanları, demiryolları, otoyol ve otobanlar, 3. Boğaz Köprüsü, 3. Havalimanı, Akkuyu nükleer santrali, Ilısu Barajı gibi pek çok projenin ÇED raporu olmadan yapılmasının ve böylece, ortaya çıkacak çevresel risklere karşı ve iş güvenliği/ sağlığı sorunlarında önlem alınmamasının önünü açıyor,

Ekonomik bir getirimi var diye halkın sağlığını, sağlığın çevre ile olan ilişkisi ve doğanın kendi değerlerini ve doğayı gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarmanın önemini görmezden geliyor,

Doğayı kirletecek ve ciddi denetimsizlikler yaratacak bu yasa maddesi ile iklim adaletine karşı büyük bir suç işleniyor.

TBMM’deki bütün vekilleri, bu yasayla gelen adaletsizliklere ve yasayı torbalaştırarak eklenen 11. Maddeye karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Yasanın geri çekilmesini istiyoruz.

Yeşiller/Sol Ankara

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.