EkolojiManşet

Bursa Su Kolektifi: Sermayenin iştahı Marmara’yı tüketti

0
Fotoğraf: Bursa Su Kolektifi

Bursa Su Kolektifi, Marmara Denizi’nde müsilaja yol açan kirlilik ile hakkında Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından denizdeki kirlilikle mücadele  edilmesi talebiyle 1500 kişi tarafından hazırlanan imza dilekçeleri Müdürlüğe teslim edildi.

‘Kirliliği doğa suratımıza vuruyor’

Yapılan açıklamada “Doğayı ve yaşamı öncelik olmaktan çıkarıp her alanda sermayenin sınırsızca büyütülmesi uğruna doğa talanına fırsat veren neoliberal kapitalist politikalar 80’li yıllardan itibaren Marmara Denizi’nin evsel, tarımsal ve sanayi atıklarının serbestçe salınımı ile bir foseptik çukuruna dönüşmesine neden olmuştur” denildi.

Deniz yüzeyinde dört aydır yoğun olarak görülen müsilajın “aşırı kirliliğin doğa tarafından suratımıza vurulan görüntüsü” olduğu belirtilen açıklamada “Yıllardır bilim insanlarının, araştırmacıların ısrarlı uyarılarına rağmen yetkililerce inkar edilen bu kirlilik nihayet bir aydır yetkililerce de kabul edilmiş, işlenen suçlar itiraf edilmiş ve oluşturulan eylem planı ile Marmara denizinin koruma bölgesi ilan edileceğinden söz edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘Ne kadar daha göz yumacaksınız?’

Müsilajın çok büyük bir hız ile yayılıp Karadeniz ve Ege’de de görülür hale gelmesine rağmen eylem planında oluşturulan bazı çözüm söylemlerinin ucu açık bırakıldığı ve hiçbir acil önlemin alınmadığı belirtilen açıklamada “Geçen zaman süresinde yetkililerce gerçekleştirilen tek icraat denizin üzerinden bir miktar müsilajı temizleyip halkın gözünde bir temizlik gerçekleşti algısı yaratmaya çalışmaktan öteye gidememiştir” ifadeleri kullanıldı ve şu sorular yöneltildi:

  • Atık suların arıtılmadan denizlere ve akarsulara deşarjını yasaklayan değişiklikleri ilgili yönetmeliklerde ne zaman yapacaksınız?
  • Derin deniz deşarjına izin veren Atık Su Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’ni ve Derin Deniz Deşarj Tesisi Onay Genelgesi’ni ne zaman iptal edeceksiniz?
  • Sularımızın yasal olarak kirletilmesine göz yumma süreci daha ne kadar devam edecek?

‘Kanal değil Marmara’

Sermayenin iştahının Marmara’yı tükettiği vurgulanan açıklamada “Ölen bir Marmara ve tehlikede olan bir Karadeniz varken uzmanların tüm uyarılarına kulak tıkayarak Kanal İstanbul projesinde ısrar etmenin sebeplerini merak ediyoruz. Geri döndürülemez zararlar verecek Kanal İstanbul projesinin durdurulmasını ve kaynakların arıtma tesislerinin dönüşümü için kullanılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bursa Su Kolektifi, açıklamanın sonunda “Doğanın ve sularımızın, sanayinin, tarımın, evsel kirli suların alıcı ortamı olmadığı bilimsel gerçeğini kabul ederek bu katliamın durdurulması yolunda acil tedbirler alınmasını ve bu tedbirlerin hayata geçmesini sağlayacak acil yasal düzenlemelerin yapılmasını tüm yetkililerden talep ediyoruz” talebini söyledi.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.