ManşetTarım-Gıda

Buğday Derneği’nden, “Yerli Tohumla İlgili Gerçekler”

0

Yerli tohumun yasaklandığı, alan, satan ve kullananın hapse gireceği ile ilgili haberler üzerine Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, “Yerli Tohumla İlgili Gerçekler” açıklaması yayınladı.

Türkiye’de çiftçilerin ticarete konu olmamak kaydıyla ve konu olmayacak miktarda, kayıt altına alınmamış kendine ait yerel tohumları ekmesi ve tohumlarını başka çiftçilerle takas etmesi serbest olduğu belirtilen açıklamada yerel tohumların üretimini, tescilini ve satışını düzenleyen güncel kanun 31.10.2006 günü mecliste kabul edilen ve 8.11.2006 günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5553 sayılı tohumculuk kanunu olduğu vurgulandı.

Sözkonusu kanunun işlerliğinin Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27229 sayılı yönetmelik ve Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26755 sayılı yönetmelik ile sağlandığını dile getiren Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 5553 sayılı tohumculuk kanununda yerel tohumların ticareti ve üretimiyle ilgili maddelerden birkaçını açıklamada belirterek çiftçilerin ticarete konu olmamak kaydıyla ve olmayacak miktarda, kayıt altına alınmamış kendine ait yerel tohumları ekmesi ve takas etmesinin serbest olduğunu vurguladı.

“Tohumluk üretimi

MADDE 5 – Bakanlık tarafından, bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece kayıt altına alınan
çeşitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir. Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının özellikleri ile sınırları içerisinde tohumluk üretimi yapan ve bitkisel ürün yetiştiren gerçek veya tüzel kişilerin uyması gereken hususlar yönetmelikle belirlenir. Özel üretim alanlarının sınırları içerisinde, Bakanlıkça izin verilmeyen tohumluk veya bitkisel ürün yetiştirilemez. Tohumculuk sektörü, yurt içinde yatırım yapmak kaydıyla, Avrupa Birliği standartlarında ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesi amacıyla Bakanlıkça belirlenecek teşvik ve desteklerden yararlandırılır. Destekleme usul ve esasları, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.

Tohumluk ticareti

MADDE 7 – Yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların ticaretine izin verilir. Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından belirlenmiş nitelik ve standartlara uygun, sertifikalı veya kütüğe kaydedilmek üzere kabul edilmiş veya standart tohumluk olarak ambalajlı ve etiketli olarak ticarete arz edilir….

İstisna

MADDE 14 – … Ayrıca, ticarete konu olmamak ve şahsî ihtiyaç miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla, çiftçiler arasında yapılacak tohumluk mübadeleleri ile deneme ve denetim amacıyla kullanılan ve miktarları Bakanlıkça belirlenen tohumluklar, bu Kanun hükümlerinden müstesnadır.”

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.